Курсова робота «Облік необоротних активів підприємства», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.02.2011 21:26 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади визначення необоротних матеріальних активів та організація їх обліку 5 1.1. Склад та оцінка необоротних активів 5 1.2. Нормативні джерела обліку необоротних активів 11 1.3. Організація та методологія обліку необоротних активів 14 Розділ 2. Облік необоротних активів на пп «наталя» 25 2.1. Коротка характеристика ПП «Наталя» 25 2.2. Облік операцій із надходження необоротних активів 27 2.3. Організація вибуття необоротних активів 30 Розділ 3. Інвентаризація необоротних активів і облік її результатів 31 3.1. Проведення інвентаризації необоротних активів 35 3.2. Облік нестач та надлишків необоротних активів 37 Висновок 39 Список використаних джерел 41 Додатки 45

Висновок

В даній курсовій роботі було проведено дослідження теоретичних та методичних аспектів організації обліку операцій з необоротними активами підприємств торгівлі на матеріалах ПП «Наталя» за період з 2007 по 2009 роки. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки і пропозиції :

1. Необоротні активи підприємства відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності, забезпечують ефективність безперебійної роботи будь-якого підприємства торгівлі. Проте питання залучення необоротних матеріальних активів носить двоякий характер, адже потребує значних фінансових вкладень – обмеженість обсягів залучення, тобто залежить від фінансових можливостей та ефективної діяльності за попередній період; висока вартість залучення у порівнянні з іншими альтернативними; стримує зростання рентабельності власних коштів.

2. Дослідивши літературні джерела, в яких розглядаються питання обліку, аналізу та аудиту необоротних матеріальних активів можна зробити висновки, простежується недосконалість нормативно-правового забезпечення, а саме дублювання, протиріччя один одному, у спеціалізованій літературі питання аудиту необоротних матеріальних активів більш розкриті та систематизовані, але наявні підручники не завжди встигають за змінами у законодавстві та практичній діяльності торговельних підприємств.

3. На підприємстві ПП «Наталя» організація та стан бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського аудиту операцій з необоротними активами відповідає вставленим вимогам діючого законодавства та керівництва підприємства. До складу необоротних активів відносяться основні засоби та нематеріальні активи.

Разом з тим пропонується наступні шляхи їх удосконалення:

- встановити чіткі правила документообігу і технологію обробки облікової інформації.

- посилити контроль з боку бухгалтерської служби за дотриманням порядку обліку необоротних матеріальних активів (наявність інвентарних номерів на об’єктах) та порядком заповнення первинних документів (зокрема, інвентарних карток).

- привести в відповідність до чинного законодавства типові форми первинних документів, щодо обліку необоротних матеріальних активів; вивчити доцільність запровадження окремої служби аудиту за дотриманням бухгалтерських процедур.

- розробити чіткий графік підвищення кваліфікації робітників цієї служби.

- розробити внутрішню звітність, в якій би відображалися основні показники ефективності використанню необоротних матеріальних активів.

4. В ході проведення інвентаризації виявлено неоприбуткований ксерокс, саме тому за результатами інвентаризації складено акт та зараховано на баланс майно.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення