Курсова робота «Облік готової продукції та її реалізації», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.02.2011 21:25 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади визначення готової продукції та організація її обліку 5 1.1. Поняття готової продукції 5 1.2. Нормативні джерела обліку готової продукції 7 1.3. Організація та методологія обліку готової продукції 10 Розділ 2. Облік готової продукції на пп «гермес» 23 2.1. Коротка характеристика ПП «Гермес» 23 2.2. Облік надходження готової продукції 26 2.3. Облік реалізації готової продукції 30 Розділ 3. Інвентаризація готової продукції і облік її результатів 33 3.1. Проведення інвентаризації готової продукції 33 3.2. Облік нестач та надлишків готової продукції 35 Висновок 37 Список використаних джерел 39 Додаток а 40 Додаток б 42 Додаток в 43 Додаток г 44 Додаток д 45

Висновок

Виробництво і реалізація продукції (робіт, послуг) є основним видом діяльності для будь-якого підприємства, а отримання прибутку – майже завжди є основною метою його створення. Зважаючи на це кінцевим продуктом виробничого процесу є готова продукція, виконані роботи, надані послуги.

Готовою продукцією є продукція, обробка якої повністю закінчена, яка укомплектована, пройшла необхідні випробування (перевірки), відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має сертифікат, чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником (якщо готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого порядку її приймання (оформлена встановленими документами).

Для синтетичного обліку готової продукції призначений активний рахунок 26 «Готова продукція», по дебету якого відображається надходження продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю, по кредиту – списання. Так як фактичну собівартість можна визначити лише в кінці звітного періоду, то в поточному обліку готова продукція відображається за плановою собівартістю обо обліковими цінами (вільними відпускними або вільними роздрібними).

Відхилення фактичної виробничої собівартоті від вартості за обліковими цінами визначаєть як добуток рівня (відсотка) віхилень і вартості відпущеної зі складу продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості звлишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами.

В процесі дослідження було визначено нормативні документи, які регулюють облік та контроль готової продукції та її руху. Зазначимо, що нормативне забезпечення обліку випуску готової продукції та її руху є досить широким, і розкриває усі необхідні питання для здійснення управління витратами, однак досить важливим є те, що нормативні документи, у деяких питаннях, суперечать між собою, це спричинено постійними змінами у законодавстві, і обліку. Тому слід досить ретельно вивчати нормативне забезпечення для забезпечення більш точної і вірної організації обліку.

Початковим етапом обліку виробництва ковбасних виробів є первинний облік, який полягає у документуванні всього виробничого процесу. На основі даних первинного обліку бухгалтерія комбінату складає акт про наявність залишків готової продукції на складах комбінату і Відомість «Рух запасів». В даних документах містяться дані про обороти запасів та готової продукції та відображені початкові та кінцеві залишки (сальдо).

При реалізації готової продукції складаються такі документи:

• договір поставки

• рахунок-фактура

• податкова накладна

• сертифікат якості

В цілому на ПП «Гермес» ефективно організовується і ведеться облік виробництва та реалізації готової продукції. Бухгалтерський облік ведеться відповідно до прийнятої на підприємстві облікової політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення