Курсова робота «Фінансовий контроль за податковими надходженнями до Державного бюджету», 2010 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 06.02.2011 12:23 · від Лямур · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації фінансового контролю 1.1. Зміст, принципи та методика фінансового контролю 1.2. Огляд нормативної бази та аналіз економічної літератури з питань дослідження Розділ 2. Фінансовий аналіз надходжень податкових платежів до місцевого бюджету. 2.1. Організаційно-правова характеристика Державної податкової інспекції в м. Вінниця 2.2. Аналіз динаміки надходження податкових платежів 2.3. Аналіз структури надходження податкових платежів Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення фінансового контролю за надходженням податкових платежів до місцевих бюджетів Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

На основі аналізу економічних джерел в курсовій роботі визначено фінансовий контроль за податковими надходженнями до місцевих бюджетів як цілеспрямовану діяльність виконавчих органів влади, перш за все, Державної податкової служби на місцях, що спрямована на забезпечення законності, фінансово-податкової дисципліни і раціональності у процесі мобілізації, податків, зборів та платежів з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Згідно законодавства України основні повноваження у сфері фінансового контролю за податковими надходженнями до бюджету відведені органам Державної податкової служби України. Ці повноваження визначені у Законі України “Про державну податкову службу в Україні” та у Положенні про Державну податкову адміністрацію України.

Відповідно до цього в м. Вінниці основні завдання у сфері фінансового контролю за податковими надходженнями до бюджету міста здійснює Державна податкова інспекція в м. Вінниця. Вона є органом державної податкової служби у системі органів виконавчої влади, яка підпорядковується державній податковій адміністрації у Вінницькій області і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики на території м.Вінниця.

Аналіз динаміки податкових надходжень до міського бюджету показав, що в 2008 році вони зросли, а в 2009 році - зменшилися. Їх обсяг в 2009 році склав 389420,3 тис.грн., що на 101925,7 тис.грн. або на 35,45% більше порівняно з 2007 роком та на 6072,2 тис.грн. або на 1,54% менше порівняно з 2008 роком. Причиною такого зниження обсягу надходжень податкових платежів до бюджету м. Вінниця у 2009 році стало скорочення надходжень від усіх податків за виключенням ресурсних платежів, які дещо зросли, але меншими темпами порівняно з попереднім періодом.

Резервом щодо збільшення податкових надходжень до міського бюджету, на наш погляд, мають стати руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, більш досконале супроводження бюджетоутворюючих платників податків, інвентаризація заборгованості з ПДВ та інших податків, погашення недоїмки та реалізація накопичених судових справ та судових рішень.

З метою підвищення ефективності фінансового контролю за надходженням податкових надходжень доцільно комп'ютеризувати систему фінансового контролю в Україні з доступом до локальних і глобальних мереж передачі інформації.

Нинішні умови економічного розвитку держави потребують упровадження в життя нових напрямів і методів здійснення контрольних функцій, однією з яких є аналітична робота на предмет виявлення основних чинників, що призводять до неефективного формування та використання фінансових ресурсів. Серйозною перешкодою для здійснення аналізу матеріалів ревізій та перевірок є відсутність єдиної методологічної бази. Тому потрібно розробити обґрунтовану методологію аналізу матеріалів ревізій та перевірок, яка б дала змогу працівникам ДПІ проводити узагальнення та аналіз матеріалів ревізій за останні 2-3 роки. Це дозволило б визначати основні причини порушень та запобігати їм у майбутньому.

Важливим напрямком удосконалення контрольної та аналітичної роботи є запровадження автоматизації проведення ревізій та перевірок за допомогою персональних ЕОМ. Для цього потрібно: по-перше, залучити до роботи над програмним забезпеченням контрольного процесу фахівців-програмістів зі знаннями дисципліни ревізії, контролю й обліку; по-друге, на економічних навчаннях працівникам ДПІ набиратись практичних навиків роботи з персональними електронно-обчислювальними машинами.

З метою вдосконалення фінансового контролю за податковими надходженнями до міського бюджету в роботі запропоновано на рівні кожної ДПІ слід створити єдину базу даних податкових ризиків, що передбачає функціонування системи постійного накопичення та аналізу діяльності платника податків, тобто постійний моніторинг.

Серед основним податкових ризиків нами виділено: збитковість або малоприбутковість підприємства, що функціонує у високорентабельній сфері діяльності; низький рівень заробітної плати на підприємстві (можливість виплати зарплати “в конвертах”, що зменшує надходження від прибуткового податку до місцевого бюджету); значні суми до відшкодування ПДВ; здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством; користування підприємства податковими пільгами; проведення підприємством операцій з підакцизними товарами; здіснення підприємством діяльності, що потребує ліцензування.

На основі цих податкових ризиків запропоновано розробити автоматизовану систему відбору платників для проведення перевірок за принципом – чим більший податковий ризик – тим частіші і глибші мають бути перевірки діяльності підприємства Державною податковою інспекцією.

Коментар модератора

40 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?