Курсова робота «Організація договірної діяльності з постачання товарно-матеріальних цінностей на промисловому підприємстві (на прогладі ІнГЗК)», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 01.02.2011 13:10 · від Курлов Микола Стефанович · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи організації договірної діяльності з постачання товарно-матеріальних цінностей на промисловому підприємстві 1.1. Сутність організації договірної діяльності з постачання на підприємстві 1.2. Підходи щодо організації договірної діяльності з постачання на підприємстві 1.3. Методологічні підходи та нормативно-правове забезпечення організації договірної діяльності з постачання на підприємстві РОЗДІЛ 2.Аналіз діяльності ВАТ «ІнгулецькийГЗК» на промисловому ринку 2.1. Дослідження ринку постачальників ВАТ «ІнгулецькийГЗК» 2.2. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ІнгулецькийГЗК» 2.3. Ефективність організації договірної діяльності ВАТ «ІнгулецькийГЗК» РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення організації договірної діяльності з постачання товарно-матеріальних цінностей на ВАТ «ІнгулецькийГЗК» 3.1. Вдосконалення процесу організації договірної діяльності з постачання на ВАТ «ІнгулецькийГЗК» 3.2. Ефективність запропонованих заходів щодо вдосконалення організації договірної діяльності з постачання на ВАТ «ІнгулецькийГЗК» Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Організацій договірної діяльності з постачання на підприємстві, як один з найважливіших господарських процесів, являє собою діяльність, пов’язану з процесом закупівлі матеріально-технічних ресурсів у встановлений термін і в обсязі, необхідному для здіснення виробничо-комерційної діяльності. Сутність договірної діяльності з постачання на підприємстві розкривається у його завданнях та функціях, що формують основні етапи здійснення цієї діяльності. Забезпечення підприємства сировиною, матеріалами і комплектуючими виробами, основним устаткуванням і допоміжним обладнанням, своєчасна їх закупівля в необхідному асортименті, кількості і високої якості впливає на кінцеві результати діяльності підприємства та на його конкурентні переваги на ринку, тому потребує постійного планування, контролю і вдосконалення.

Планування постачання товарно-матеріальних цінностей є комплексом планових розрахунків, на основі яких встановлюється номенклатурний склад, розміри, цільове призначення потреб в ресурсах, визначаються джерела їх покриття і обсяги витрат на здійснення закупівельного процесу. Підхід щодо управління та планування процесів постачання, запропонований Фіроном та Ліндерсом, передбачає вісім послідовних етапів стратегічного планування постачань та планування бюджету закупівель, розкриваючи суттєвість впливу чіткої організації діяльності з постачання у більшості сучасних компаній. Вітчизняні вчені Старостіна та Пилипчик у своїх підходах до планування та організації процесу постачання значну увагу приділяють методам визначення потреби у закупівлі матеріальних ресурсів, пошуку можливих постачальників та методам їх оцінки. Російський автор Яременко у своєму підході розкриває структуру управління постачанням матеріальних ресурсів та запасами на підприємстві, тим самим доводячи необхідність планування постачання на підприємстві.

Діяльність підприємства з постачання матеріально-технічних цінностей потребує оцінки своєї ефективності. Серед всіх методів періодичного контролю ефективності функціонування постачання на підприємстві можна виділити два найдієвіших : метод постійної оцінки, що порівнює результати діяльності з планом, бюджетом і задачами, та аудит, що здійснюється третьою стороною. Для оцінки результативності постачання у 2003 році Центром поглибленого дослідження закупівель було організовано засідання менеджерів 60 крупних компаній, на якому визначили 10 основних галузей оцінки результативності відділів постачання. Економічна література надає чотири типи систем оцінки результатів діяльності з постачання :

1) Системи, що орієнтовані на продуктивність.

2) Системи, що орієнтовані на ефективність.

3) Багатоцільова система.

4) Спрощена система.

ВАТ «ІнГЗК» - один з найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів за випуском продукції залізорудного концентрату та товарного щебеню у Кривому Розі та Україні; входить до числа найбільших підприємств чорної металургії країни зі значним досвідом роботи на внутрішньому та зовнішньому ринках. Фактор, який дозволяє конкурувати ВАТ «ІнГЗК» на обраному сегменті ринку, є оптимальне співвідношення якості і ціни на продукцію, що забезпечує впровадження методу сухої магнітної сепарації та флотаційної доводки концентрату, та ефективної цінової політики комбінату.

Принципи закупівельної діяльності ВАТ «ІнГЗК» грунтуються на її цінностях і стратегії:

1) ВАТ «ІнГЗК» готов до довгострокових взаємостосунків з постачальниками, якщо це забезпечує підвищення конкурентоспроможності цін, якості і точності доставки.

2) В той же час ВАТ «ІнГЗК» вітає ринкову конкуренцію серед постачальників і завжди підтримує свою незалежність: по стратегічних позиціях закупівель комбінат прагне по можливості мати як мінімум 5 постачальників.

3) Критерії вибору постачальника ВАТ «ІнГЗК» окрім ціни включають якість, корисні властивості продукту, час і точність доставки, фінансові витрати і умови платежу, надійність постачальника, що надаються постачальником послуги, наявність у постачальника міжнародних сертифікатів серії ІСО 9001, 14 001, OHSAS 18 001, відповідність продукції постачальника екологічним вимогам.

4) У відповідність з вимогами упроваджених на підприємстві стандартів менеджменту якості ISO 9001 при закупівлі певних позицій здійснюється технічний аудит постачальників.

5) Компанія постійно оцінює результати і ефективність взаємодії з постачальниками по критеріях своєчасності, точності і гнучкості поставок.

У дослідженні ринку постачальників ВАТ «ІнГЗК» було проведено АВС-аналіз основних стратегічних постачальників. Результати цього аналізу показали, що основні стратегічні постачальники, з якими слід підтримувати ефективне співпрацювання, є ВАТ “ПВП “ Кривбасвибухпром ”, ЗАТ "Криворізький завод гірського устаткування”, ЧП "МТРЕЙД", ТОВ "УРАЛМАШ-ІНЖИНІРИНГ” та АТ ЗТ «Укршарекспорт Холдинг». Було запропоновано заходи для відділу постачання щодо цих постачальниками: точніший аналіз цін закупівель, детальний аналіз структури витрат, всеохоплюючий аналіз ринку, отримання декількох пропозицій від постачальників, більш жорсткі переговори щодо закупівельних цін, ретельніша підготовка замовлень на постачання, регулярний контроль запасів, точніше визначення страхових запасів і т. ін

Аналізуючи постачання на ВАТ «ІнГЗК» за чотири квартали 2009 року 11 видно, що постачальники забезпечили комбінат не повністю згідно з об’ємами поставок у договорі. Такі випадки мають місце на комбінаті і зазвичай обсяги недопоставок колебляться від 1 до 5% від загального обсягу поставки. Недопостачання у таких об’ємах може бути обумовлено тим, що 95-99% поставок товару постачалось виключно згідно заявок покупця, тобто консолідовані заявки були складені так, що кількість товарів для постачання вказувалось з надлишком запасу 1-5%. Показники виробництва та якості виробленої продукції ВАТ «ІнГЗК» а 2009 рік перевищують планові. На ці показники значною мірою вплинули планові поставки та комбінат, забезпечення його матеріально-технічними цінностями. Це говорить про ефективність організації договірної діяльності на ВАТ «ІнГЗК» за 2009 р.

Фінансовий стан підприємства та його конкурентоспроможність знаходиться на належному рівні. Хоча У 2009 році порівняно з 2008 було зафіксовано зменшення прибутку від виробництва товарної продукції та фінансових показників підприємства. Це призвело до зменшення рентабельності виробництва комбінату товарної.

На основі ситуаційного аналізу ВАТ «ІнГЗК» була розроблена основна мета на найближчу перспективу розвитку підприємства: розроблення нової удосконаленої маркетингової стратегії, що дозволить збільшити позиції на ринку; встановлення ефективної цінової політики, що дозволяє мінімізувати впливи інфляційних процесів на виробництво; проведення модернізації засобів виробництва на підприємстві; більш детальне та глибоке дослідження діяльності конкурентів на ринку, дослідження їх сильних так слабких сторін; дослідження попиту на продукцію, що випускається підприємством та встановлення сталих надійних зв’язків з постачальниками, що забезпечить безперебійне та своєчасне виробництво продукції; введення заходів удосконалення системи збуту та удосконалення системи оперативного планування.

Для реалізації вищезазначеної стратегічної мети було запропоновано здійснити ряд заходів щодо удосконалення діяльності відділу постачання ВАТ «ІнГЗК»:

- використовування і складання реально здійснимих по термінах планів поставки матеріалів;

- уточнення необхідних об'ємів матеріалів і комплектуючих;

- покращення обізнаності спеціалістів про реальну базу даних сучасного ринку виробництва;

- планування закупівель по термінах роботи;

- планування замовлень матеріалів і транспорту для їх перевезення;

- покращення зв’язків з постійними стратегічними постачальниками підприємства;

- залучення неліквідів на складі в господарську діяльність підприємств, проведення необхідного ремонту і перевірок даного матеріалу

- проведення постійного контролю і обліку по відпустці матеріалів споживачу;

- покращення системи вхідного контролю;

- покращення процедури оцінки постачальників;

Загальний економічний ефект від реалізації запропонованих заходів складає 4249 тис. грн., результатом їх впровадження є підвищення показників річної економії витрат на придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, зниження кількості претензій внутрішніх та зовнішніх споживачів, зниження об’єму неліквідної продукції на складах, зниження втрат матеріалів у наслідок неправильного зберігання, покращення системи планування закупівель та розрахунку потреби у товарно-матеріальних цінностях. Крім того, внаслідок впровадження запропонованих заходів відбувається зростання фондовіддачі, зростання рентабельності товарної продукції, операційної діяльності і виробництва, що свідчить про зростання ефективності функціонування підприємства у плановому році і доводить доцільність впровадження запропонованих заходів.

Таким чином, завдяки постійному плануванню та підвищенню ефективності організації договірної діяльності з постачання на ВАТ «ІнГЗК» можна сподіватися на одержання максимального прибутку, підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?