Реферат «Калькуляція як один з видів вартісної оцінки засобів підприємства», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.02.2011 11:09 · від gold007 · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття калькуляції 4 2. Види калькуляцій 8 3. Методи калькулювання 11 Висновки 14 Список використаних джерел 16

Висновок

Однією з основних фінансово-економічних умов стабільного розвитку ринкової економіки є дотримання принципу реального, а не номінального збереження капіталу в комерційному обороті, особливо в умовах інфляції і дефляції. Тільки достовірна і оперативна облікова інформація про запаси і витрати підприємства дозволяє за допомогою ведення бухгалтерського обліку вкладених в сферу виробництва ресурсів оцінити об'єктивну величину і ефективність використання капіталу, що авансується в господарський оборот. Облікові дані, одержані в системі рахунків управлінського обліку, повинні забезпечувати зіставність витрат підприємства і результатів його виробничо-комерційної діяльності.

Визначення собівартості одиниці окремих видів продукції або робіт і всієї реалізованої продукції називається калькуляцією. Розрізняють планову, кошторисну, нормативну і звітну, або фактичну, калькуляції.

Планові калькуляції визначають середню собівартість продукції або виконаних робіт на плановий період (рік, квартал). Складають їх виходячи з прогресивних норм витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, витрат праці, використання устаткування і норм витрат по організації обслуговування виробництва. Ці норми витрат є середніми для планованого періоду. Різновидом плановими є кошторисні калькуляції, які складають на разовий виріб або роботу для визначення ціни, розрахунків із замовниками і інших цілей.

Нормативні калькуляції складають на основі діючих на початок місяця норм витрати сировини, матеріалів і інших витрат (поточних норм витрат). Поточні норми витрат відповідають виробничим можливостям організації на даному етапі його роботи. В умовах інфляції і зростання цін на сировину, матеріали, паливо поточні норми витрат на початку року, як правило, нижче середніх норм витрат, закладених в планову калькуляцію, а в кінці року, навпаки, вище. Саме тому і нормативна собівартість продукції на початку року, як правило, нижче за планову, а в кінці року — вище.

Звітні, або фактичні, калькуляції складаються за даними бухгалтерського обліку про фактичні витрати на виробництво продукції і відображають фактичну собівартість проведеної продукції або виконаних робіт. У фактичну собівартість продукції включають і неплановані непродуктивні витрати.

Калькуляцію собівартості продукції здійснюють різними методами. Під методом калькуляції розуміють систему прийомів, використовуваних для числення собівартості калькуляційної одиниці. Вибір методу калькуляції собівартості продукції залежить від типу виробництва, його складності, наявності незавершеного виробництва, тривалості виробничого циклу, номенклатури продукції, що виробляється.

В даний час класифікація методів обліку виробничих витрат і калькуляції собівартості продукції все ще є об'єктом дискусії, тому загальноприйнятої класифікації таких методів не існує. У галузевих положеннях і інструкціях по плануванню, обліку і калькуляції собівартості продукції перераховані три основні методи обліку витрат і калькуляції фактичної собівартості продукції: нормативний, попередільний, позамовний. У економічній літературі відображені і інші точки зору, згідно яким як окремі методи виступають різні комбінації названих методів

Коментар модератора

Є список використаної літератури, але відсутні на нього посилання у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення