Курсова робота «Аудит фінансових результатів від звичайної діяльності», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.01.2011 11:05 · від eleanour · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Підготовчий етап аудиту формування фінансових результатів від звичайної діяльності та процедура укладання договору з фірмою-замовником. 1.1. Завдання, джерела проведення аудиту формування фінансових результатів від звичайної діяльності, методичні прийоми, складання плану та програми 1.2. Процедура укладання договору з фірмою-клієнтом в процесі надання аудиторських послуг 1.3. Законодавчі акти та нормативна база проведення аудиту формування фінансових результатів від звичайної діяльності Розділ 2. Аудит формування фінансових результатів від звичайної діяльності 2.1. Перевірка додержання облікової політики та нормативно-правової бази підприємством 2.2. Оцінка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю 2.3. Методика проведення аудиту формування фінансових результатів від звичайної діяльності 2.4. Використання ЕОМ в процесі аудиту формування фінансових результатів від звичайної діяльності Розділ 3. Узагальнення результатів та формування досьє аудитора 3.1. Аудиторський звіт та висновок аудитора 3.2. Рекомендації та розробки аудитора згідно умов договору Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Виконавши дану роботу доцільно зробити наступні висновки.

Дуже важливою та складною стороною діяльності даного підприємства, як і кожного іншого, є облік формування фінансових результатів від звичайної діяльності, в якому значну частину займає облік доходу від реалізації продукції. В умовах нестабільності законодавства та постійних змін кон'юнктури ринку правильність ведення бухгалтерського обліку формування фінансових результатів є дуже значимими для успішної діяльності підприємства «Афродіта».

Об’єктом дослідження та перевірки в даній роботі виступає облік формування фінансових результатів від звичайної діяльності - промислового підприємства, основним видом діяльності якого є виготовлення та реалізація продуктів харчування.

Перший розділ роботи присвячений визначенню стратегії аудиту, а також відображенню процедури укладення договору з фірмою-замовником. В ньому визначено мету, завдання, джерела проведення аудиту та обрано методичні прийоми (вивчення та критична переробка літературних джерел, синтез, аналіз, документальні та узагальнюючі ), розроблено детальний план та програму аудиту. При проведенні аудиторської перевірки було розглянуто дотримання ПП «Афродіта» відповідної законодавчо-нормативної бази щодо обліку формування фінансових результатів.

Другий розділ розкриває порядок здійснення аудиту формування фінансових результатів ПП «Афродіта». Початком аудиту є вивчення аудитором Наказу «Про облікову політику» та перевірка додержання його положень на підприємстві. Результати даної перевірки відображено у робочому документі аудитора.

Наступним етапом є перевірка документального оформлення господарських операцій, в ході якої було визначено перелік первинних документів, що використовуються на ПП «Афродіта» для документування операцій, пов’язаних формуванням фінансових результатів. Також перевірено наявність необхідних реквізитів та відповідність сум в цих документах. В результаті перевірки не було виявлено порушень.

Була здійснена перевірка синтетичного та аналітичного обліку, в якій було прослідковано зв'язок між даними в облікових регістрах та з’ясована відповідність цих даних фінансовій звітності. Перевірка не виявила розбіжностей між даними підприємства та розрахунками аудитора, що підтверджується відповідними робочими документами.

Заключний етап написання роботи – складання аудиторського заключення та надання рекомендацій підприємству-замовнику. У зв’язку з тим, що помилок у ході перевірки не було виявлено, аудитором надано позитивний висновок та, згідно умов договору, надано рекомендації, а саме:

- аудитором запропоновано доповнити облікову політику, посилити контроль за складанням первинних документів;

- запровадити на підприємстві ефективну систему внутрішньогосподарського контролю;

- прийняти заходи щодо підвищення оперативності обліку, та перевірки його даних й налагодити контроль за дотриманням норм і відхилень від них та з’ясування причин їх виникнення;

- приділяти більшу увагу контролю за оформленням первинних документів щодо доходів та витрат підприємства

- більш глибше автоматизувати та збільшити контроль за оформленням первинної документації та введенням її до комп’ютера.

Коментар модератора

46 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення