Курсова робота «Форми і методи недержавних служб соціальної роботи», 2005 рік

З предмету Соціальна робота · додано 15.01.2007 15:30 · від Валерия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Розвиток недержавних організацій соціальної сфери 5 1.1. Поняття “недержавна організація” 5 1.2. Законодавство України про діяльність недержавних організацій соціальної сфери 7 1.3. Кількість та види громадських організацій соціальної сфери 9 1.4. Приклади успішної роботи НДО 11 Розділ 2. Функції та ролі недержавних організацій у розв’язанні соціальних проблем 12 2.1. Особливості діяльності НДО 12 2.2. Групи взаємодопомоги? 15 2.2. Роль НДО у розв'язанні соціальних проблем 19 Розділ 3. “Третій сектор" як основа громадянського суспільства 22 3.1. Недержавні організації західного світу 23 3.2. Недержавні організації постсоціалістичних країн 29 3.3. Третій сектор в Україні 33 Висновок 38 Література та джерела 40 Додатки 41

Висновок

Входження України у новий період становлення всіх сфер соціального розвитку, відновлення державності, відродження багатого культурно-історичного досвіду та традицій національного виховання висуває проблему гармонійного фізичного і духовного розвитку молодого покоління, соціалізації його як особистості.

Займатися соціальною роботою повинні люди, які мають відповідну підготовку.

На сьогоднішній день в Україні нормативна база підготовки та регламентації діяльності соціальних працівників знаходиться в стадії становлення, це значною мірою ускладнює процес відбору змісту їх професійної освіти.

Для визначення мети та змісту підготовки соціальних працівників важливо конкретизувати сферу та специфіку їх діяльності.

В розвинутих суспільствах функції соціального працівника виходять за межі вузької підтримки та допомоги окремій особі або групі, а включають в себе нові функції провідника соціального прогресу. Одними з найважливіших функцій соціального працівника вважається підготовка населення до сприйняття суспільних інновацій, реформування суспільства, профілактики соціальних конфліктів.

У суспільстві спостерігається гостра потреба у фахівцях, здатних на високому науковому рівні вивчати тенденції протиправної поведінки, характер та результативність правової соціалізації конкретної особи, виявляти соціальні тенденції, розробляти і реалізовувати заходи по запобіганню асоціальних відхилень, здійснювати всебічну профілактику правопорушень, формувати як базову, так і динамічну сфери правосвідомості населення, представляти і захищати права певних категорій громадян; надавати дієву правову консультацію, сприяти пошуку правових шляхів вирішення конфліктів та проблем клієнта, допомагати в ресоціалізації засуджених та тих, хто відбув покарання.

Підсумовуючи, слід наголосити, що співпраця із громадськими організаціями, добровільними рухами та ініціативами взаємодопомоги має велике значення для соціальної роботи. Незважаючи на те, що рівень діяльності цих структур не завжди відповідає професійним стандартам соціальної роботи, їхня спрямованість та завдання в цілому збігаються із цінностями соціальної роботи і сприяють формуванню солідарності в суспільстві, яка, в свою чергу, є важливою умовою існування та розвитку соціальної роботи і соціальної сфери суспільства в цілому.

Важливим е також і те. що багато з тих, хто починав свою роботу в громадських організаціях, прагне набути фахових знань, і для багатьох це перший крок до оволодіння соціальною роботою як професією.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали