Курсова робота «Характеристика трудових ресурсів Запорізької області», 2011 рік

З предмету Економіка праці · додано 23.01.2011 16:14 · від Светуля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні засади трудових ресурсів укрaїни 6 1.1. Сутність трудових ресурсів 6 1.2. Кількісні та якісні характеристики трудових ресурсів 9 1.3. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів 12 2. Дослідження трудових ресурсів запорізької області 18 2.1. Соціально-економічна характеристика Запорізької області 18 2.2. Аналіз ринку праці Запорізької області 23 2.3. Відтворення трудових ресурсів Запорізької області 33 3. Шляхи розвитку трудових ресурсів 42 3.1. Закордонний досвід розвитку трудових ресурсів 42 3.2. Практика розвитку трудових ресурсів у області 46 3.3. Пропозиції щодо підвищення характеристик трудових ресурсів Запорізької області 49 Висновки 53 Перелiк посилaнь 55

Висновок

Трудові ресурси підприємства, області, регіону, країни є головним ресурсом, від ефективності використання якого в значній мірі залежать результати економічної діяльності будь-якого суб’єкта і галузі, конкурентоспроможність її результатів тощо.

Трудові ресурси формуються на основі людських ресурсів, які наявні на відповідній території, у певний період часу. Людський чинник є основним чинником у розширеному відтворенні населення, трудових ресурсів і трудового потенціалу взагалі. Знання глибинного змісту понять „трудові ресурси”, „трудовий потенціал”, а також дослідження реального стану розвитку допоможуть визначити тенденції їх розвитку та розробити і використати дієві заходи позитивного впливу на розширене відтворення населення, трудових ресурсів і трудового потенціалу. Заходи, які дозволяли б успішно виконувати державну програму розширеного відтворення населення, підвищення його економічної активності протягом довготривалого періоду, не допущення людських втрат взагалі та непродуктивних втрат потенціалу економічної та біоенергетичної активності населення відповідного регіону в Україні в результаті міграційних процесів.

Планування і формування персоналу підприємства, області, регіону відбувається за рахунок економічно активного складу населення. Дослідження стану і розвитку людських ресурсів - вивчення динаміки і структури їх чисельності на світовому та регіональному рівні та дослідження сальдо зовнішньої міграції є одним із напрямів вивчення джерел ресурсів для праці та розвитку форми ефективної їх зайнятості.

Враховуючи реальний стан розвитку трудових ресурсів, що наявний в даний час в Україні і Запорізькій області, необхідно:

- особливу увагу приділити державному регулюванню стану і розвитку зайнятості населення в Україні та її регіонах;

- державну політику зайнятості населення реалізувати на наступних рівнях: загальнодержавному (макрорівні), регіональному і локальному (мікрорівні);

- з метою вдосконалення державного управління процесом зайнятості населення необхідно вирішити кризові суперечності законодавчо-правового, економічного, організаційного і соціального характеру шляхом дієвої співпраці органів державної влади з громадськістю та активної реалізації політики зайнятості;

- на державному рівні створювати економічні передумови зайнятості шляхом розробки і реалізації економічної політики, спрямованої на розвиток і збереження ефективних форм зайнятості та збереження ефективних робочих місць і вживати відповідних заходів щодо стимулювання й активізації безробітніх різних вікових груп працездатного населення;

- розробити дієві пріоритетні напрями регулювання регіональної зайнятості населення на державному рівні при одночасному збереженні регіональної ініціативи: створення нових і додаткових та збереження старих робочих місць на регіональному ринку праці; стимулювання ефективних нетрадиційних форм зайнятості населення в межах регіону; організація професійного навчання робітничим професіям.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?