Курсова робота «Фінансовий облік заборгованості перед органами соціального страхування», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.01.2011 13:06 · від Саня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Економічний зміст заборгованості перед органами соціального страхування: сутність і визнання 5 2. Організація обліку розрахунків з органами соціального страхування 13 2.1. Загальні засади організації обліку та звітності за розрахунками з органами соціального страхування 13 2.2. Облік нарахувань на фонд оплати праці 17 2.3. Облік утримань із заробітної плати 20 3. Особливості нарахування та обліку виплат за рахунок фонду соціального страхування 27 Висновки 38 Перелік посилань 40 Розрахункова частина 41 Додаток А Звіт до Пенсійного фонду Додаток Б Звіт до Пенсійного фонду ”ІНДАНІ” Додаток В Звіт до Фонду з тимчасової втрати працездатності Додаток Г Звіт до Фонду безробіття Додаток Д Звіт до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Висновок

Заборгованість перед Фондами соціального страхування є зобов’язаннями. Саме тому я розглядав загальні критерії та класифікацію зобов’язань. У силу зобов'язання одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Із цього визначення випливає, що в будь-якому зобов'язанні розрізняються: суб'єкти; об'єкти; зміст зобов'язання, що забезпечує індивідуалізацію зобов'язання у кожному конкретному випадку. Суб'єктами зобов'язання можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та розкриття її у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 11 "Зобов'язання". Зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов'язання визнається і відображається у бухгалтерському обліку за умови, що: його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Організація обліку розрахунків з органами соціального страхування передбачає ведення первинного, поточного та підсумкового обліку.

Первинним обліком є ведення документального оформлення розрахунків з органами соціального страхування.

Зведеним документом, який відображає розрахунки з робітниками та службовцями, є розрахунково-платіжна відомість.

Розрахунок суми утримання податку з доходів фізичних осіб і відрахувань у фонди соціального страхування (у Фонд на випадок безробіття, у фонд тимчасової непрацездатності, у Пенсійний фонд) із нарахованої заробітної плати робітника проводиться безпосередньо в розрахунковій (розрахунково-платіжній) відомості типової форми № П-49 або № П-50 у розмірі, встановленому відповідним законодавством.

Облік ведеться на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» на відповідних субрахунках :

651 «За пенсійним забезпеченням»;

652 « За соціальним страхуванням»;

653 «За страхуванням на випадок безробіття».

На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" здійснюється облік розрахунків за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України. По кредиту субрахунку 651 відображають нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а по дебету — перерахування та витрачання цього збору.

Субрахунок 652 "За соціальним страхуванням" призначений для обліку розрахунків за збором на обов'язкове соціальне страхування з Фондом соціального страхування України. По кредиту субрахунку 652 відображають нарахування збору на обов'язкове соціальне страхування, а по дебету — перерахування та витрачання цього збору.

Субрахунок 653 "За страхуванням на випадок безробіття" призначений для обліку розрахунків за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. По кредиту субрахунку 653 відображають нарахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а по дебету — перерахування цього збору.

Субрахунок 656 “___” призначений для обліку розрахунків за збором на страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. По кредиту субрахунку 656 відображають нарахування збору, а по кредиту – перерахування цього збору.

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування залежно від його виду щорічно встановлює Верховна Рада України відповідно для роботодавців і застрахованих осіб з кожного виду страхування на календарний рік у відсотках одночасно із затвердженням державного бюджету України, якщо інше не передбачено законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відрахування зборів до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування належать до обов'язкових загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів). Звітність щодо нарахувань та витрат подається за ними щоквартально.

Коментар модератора

Є список використаної літератури, але відсутні на нього посилання у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?