Дипломна робота «Інтерактивні технології у вивченні арифметичних дій(додавання і віднімання) у другому класі», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 23.01.2011 12:58 · від Тетяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Педагогічні основи застосування інтерактивних технологій у вивченні додавання і віднімання у другому класі. 8 1.1. Теоретичні засади використання педагогічних технологій в навчальному процесі початкової школи 8 1.2. Педагогічний підхід до використання інтерактивних технологій у початкових класах. 16 1.3. Методика вивчення арифметичних дій (додавання і віднімання)у другому класі. 43 Висновки до розділу І. 61 Розділ II. Інтерактивні технології підвищення рівня успішності молодших школярів. 63 2.1. Перспективний педагогічний досвід використання інтерактивних технологій у початковій школі. 63 2.2. Педагогічні умови підвищення рівня успішності учнів другого класу засобами інтерактивних технологій 70 2.3. Методика та результати формуючого експерименту впливу інтерактивних технологій на рівень успішності молодших школярів 76 Висновки до розділу II. 93 Висновки 95 Список використаних джерел 98 Додатки 104

Висновок

Однією з проблем, що вимагає постійної уваги, є проблема вдосконалення сучасної народної освіти. Провідною ідеєю Державної Національної програми „Освіта" (Україна XXI ст.) є створення життєздатної системи безперервного навчання та виховання для досягнення високих освітніх цілей та рівнів, формування інтелектуально та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Процес реформування школи, який відбувається відповідно до закону України "Про загальну середню освіту", Концепції загально - середньої освіти. Державного стандарту початкової загальноосвітньої освіти, забезпечує системне оновлення змісту та перехід на нову структуру навчання. В учителів з'являється можливість застосовувати нові активні технології навчання, цінні й для кожного учня. Школа має забезпечити всебічний розвиток дитини, її здібностей і обдарувань, формувати громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору.

У цьому особлива роль належить початковій освіті, яка забезпечує загальний розвиток дитини, є першою і дуже важливою сходинкою на її шляху до загальної середньої освіти.

У сучасному інформаційному суспільстві, коли високорозвинені технології потребують нової системи мислення, школа повинна навчити учнів комунікативності, уміння працювати з будь-якою інформацією, уміння мислити неординарно, гнучко, залежно від ситуації. Готувати дитину до життя у суспільстві допомагають інтерактивні технології навчання, які широко застосовуються на Заході, а в останнє десятиріччя поширились і в нашій державі, хоча для української школи вони не є новими.

Для того, щоо учень добре навчався, протягом уроку він повинен постійно бути включений у процес учіння шляхом спілкування з учнями, учителем. Уроки математики, організовані за інтерактивними

технологіями, сприяють розвитку мислення учнів, уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчать поважати думку іншого та аргументувати свою тощо.

У нашій роботі проаналізовано наукову педагогічну і

психологічну літературу з проблем інтерактивних технологій навчання

учнів початкових класів. Дано визначення інтерактивних технологій - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити найсприятливіші, комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможністьце.

Іншими словами, інтерактивні технологіями є методи і засоби навчання, які дозволяють зацікавити дітей у навчанні і в невимушеній

атмосфері привити знання, уміння і навички.

У роботі викладено історичний аспект виникнення і становлення інтерактивних технологій навчання учнів початкових класів; розкрито

передовий педагогічний досвід використання інтерактивних технологій в сучасній початковій школі; визначено орієнтири навчальних досягнень

учнів та описано теоретичні засади використання інноваційних педагогічних технологій навчальному процесі початкової школи.

Гіпотеза дослідження про те, що використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню рівня успішності учнів початкових класів підтвердилась у ході нашого формуючого експерименту, який в обов'язковому порядку враховував умови ефективності використання інтерактивних технологій навчання, висунутих в гіпотезі.

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки:

1. Науково-теоретичний аналіз педагогічної і психологічної літератури з проблем інтерактивного навчання учнів початкових класів

показав, що однією з важливих умов вдосконалення навчання та виховання, інтенсифікації навчального процесу на сучасному етапі розвитку суспільства є використання інтерактивних технологій. Широке використання інтерактивних технологій дозволяє підвищити рівень успішності молодших школярів, зробити доступним виклад складного навчального матеріалу, внести в процес навчання елемент емоційності.

2. На основі вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з використання інтерактивних технологій в навчанні сучасної

початкової школи доведено, що інтерактивні технології є незамінним компонентом навчально-виховного процесу, які не тільки позитивно

впливають на розвиток пізнавальних процесів молодших школярів, а й підвищують рівень успішності учнів початкових класів.

Розробка та апробація власної експериментальної програми дослідження впливу педагогічних умов використання інтерактивних технологій на рівень успішності учнів початкової школи дала можливість з'ясувати, що застосування інтерактивних технологій навчання відповідно до педагогічних умов є ефективним засобом удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення рівня успішності молодших школярів.

Природно, що проблема використання інтерактивних технологій навчальному процесі початкової школи не вичерпується нашим дослідженням. Перспективним напрямком подальших пошуків може бути дослідження впливу інтерактивних технологій на формування пізнавальних

інтересів у молодших школярів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?