Курсова робота «Прагматичний аспект перекладу реалій в сучасних англомовних прозових текстах», 2009 рік

З предмету Іноземні мови · додано 23.01.2011 00:20 · від Валентина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1.характерні риси слів-реалій 1.1. Перекладознавчий термін “реалія” 1.2. Класифікація слів-реалій, види реалій Розділ 2. Засоби відтворення слів-реалій у перекладі 2.1. Прагматичний підхід до перекладу слів-реалій в художніх текстах 2.2. Передача слів-реалій засобами української мови Висновки

Висновок

Мета роботи досягнута. У ході роботи було з’ясовано, що духовний світ народу закодований в його мові. Оскільки людина виступає одночасно рідної мови та культури, мовні знаки набувають здатності виконувати функцію знаків культури. Саме тому мова відображає культурно-національну ментальність її носіїв, що найбільше проявляється в реаліях.

Реаліями називають слова і словосполучення, що позначають характерні для життя, побуту, культури, соціального та історичного розвитку предмети та явища одного народу, що відсутні в інших культурах; будучи носіями національного та історичного колориту, вони, як правило, не мають точних відповідників в інших мовах. Поняття, що відображають реалії, носять національний характер і відносяться до безеквівалентної лесики.

Приклади реалій можуть охоплювати різноманітні сфери існування тієї чи іншої нації: від культурних чи релігійних традицій, свят, їжі до урядових установ та грошей.

Практика перекладу свідчить про те, що попри складності передачі безеквівалентної лексики, а саме реалій, існують засоби їх перекладу, вибір яких залежить від характеру тексту, важливості реалії у контексті, характеру реалії, мови оригіналу та перекладацької мови та, безумовно, від читача перекладу [С. Влахов, С. Флорин, 1986:92-93].

На основі проведеного порівняльно-перекладознавчого аналізу способів перекладу реалій був зроблений висновок, що найбільш вживаними є такі засоби перекладу: транскрипція (транслітерація); переклад (калька, півкалька, освоєння, семантичний неологізм); приблизний переклад (відповідність за родом та видом, функціональний аналог, опис, пояснення,тлумачення); контекстуальний переклад.

Результати аналізу свідчать, що перекладачі використовують всі можливі засоби перекладу для досягнення найвищого рівня адекватності перекладу та якнайкращої передачі закодованого сенсу реалій. В цьому й полягає основна ідея перекладу національно-маркованої лексики.

SUMMARY

This course project is devoted to the main concepts of everyday life with determine specific features of a conduct in the society and characteristic features of its material culture are presented in different types of literature by different kinds of realia.

Every element of everyday life is used in the original text as a means of characterization of a personage and his world, thus becoming a significant part of the whole aesthetic scheme of the author and deserving a particular attention on the part of translators.

The aim of this project is to do research of realias in original texts and the problem of its translation into Ukrainian.

The object of this research is realias as the part of language.

Realias are words and word combinations that contain a complex of ethnic and cultural information which is foreigner for the objective reality in another language. They convey the meanings of the objects which represent peculiarities of some areas and localities, their material life, social and historic conditions.

Transliteration, transcription, contextual conditions are the most widely used ways of translation of the English realias into Ukrainian language/

This problem has been already studied by V. Vynogradov, V. Komissarov, L. Barhudarov, A. Ivanov and many others.

In cinlusion, translators have to resort to different techniques in order to transfer the realia words reflecting everyday life that help express its referential meaning.

Коментар модератора

21 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?