Курсова робота «Розробка системи менеджменту в організації»

З предмету Менеджмент організації · додано 20.01.2011 14:44 · від katja · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Загальна характеристика організації 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 2.2. Організування 2.3. Мотивування 2.4. Контролювання 2.5. Регулювання 3. Застосування методів менеджменту в організації 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації 5. Проектування комунікацій на підприємстві 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту Висновки Список використаної літератури

Висновок

В даному курсовому проекті була розроблена система менеджменту на комерційному банку ВAТ “ЗУКБ”. В ході роботи була складена загальна харак-теристика організації, в якій описані: форма підприємства, профіль, види дія-льності; внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

У наступному розділі описаний процес формування функцій менеджмен-ту на підприємстві. Цей процес включає розподіл функцій і повноважень поса-дових осіб, графічна модель планування реалізації стратегії, схематична орга-ніграма управління організацією. Застосовано теорії мотивації, проведено роз-рахунок заробітної плати: фактична середня заробітна плата становить 520 грн.; раціональна – 970 грн.

Розробляючи систему методів менеджменту було застосовано соціаль-ні, адміністративні, економічні та технологічні методи.

В розділах 4 і 5 подана характеристика комунікацій і управлінських рі-шень, а також розроблені графічні моделі комунікаційного процесу і вироблен-ня раціональних рішень.

Формування механізмів управління групами працівників включає їхню ха-рактеристику: склад, чисельність, характеристика зв’язків, мотиви виникнен-ня. А також розробка заходів з підвищення ефективності діяльності формаль-них і неформальних груп працівників. Розробка пропозицій з організації та вдо-сконалення керівництва включала визначення характеристики керівників підп-риємства, використовуючи такі категорії менеджменту як влада, вплив, лі-дерство та стилі керівництва. Також розроблена система оцінки професійних якостей працівників.

Коментар модератора

Львівська політехніка

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?