Курсова робота «Управління реальними інвестиціями (на матеріалах ВАТ “Укррігфлот”)», 2009 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 19.01.2011 20:56 · від sanek · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління реальними інвестиціями 5 1.1. Економічна сутність та трактування 5 1.2. Форми реального інвестування 11 1.3. Політика управління реальними інвестиціями 15 Розділ 2. Особливості управління реальними інвестиціями на підприємстві ВАТ “Укррічфлот” 20 2.1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства ВАТ “Укррічфлот” 20 2.2. Оцінка ефективності реального інвестиційного проекту25 2.3. Шляхи удосконалення політики управління реальними інвестиціями 33 Висновки та пропозиції 35 Список використаних літературних джерел 37 Додатки 39

Висновок

В результаті написання роботи ми дійшли висновку, що реальні інвестиції розглядаються, як вкладення коштів у реальні активи – як матеріальні активи, так і нематеріальні (вкладення коштів у нематеріальні активи, пов`язані з науково-технічним прогресом, визначаються як інноваційні інвестиції).

До основних форм реальних інвестицій належать реконструкція, нове будівництво, придбання цілісних майнових комплексів, інноваційне інвестування в нематеріальні активи, оновлення окремих видів устаткування, модернізація, інвестування приросту оборотних активів.

Вибір конкретної форми реального інвестування залежить від багатьох факторів: завдань галузевої, товарної та регіональної диверсифікації діяльності підприємства; можливостей впровадження нових технологій; наявності власних інвестиційних ресурсів або можливості використання позикових чи залучених коштів.

Для вдалого проведення інвестиційної діяльності на кожному підприємстві розробляється інвестиційна політика. В ній слід враховувати напрямки соціально-економічного розвитку держави, що орієнтують суб’єктів господарювання на проведення ефективних капітальних вкладень у виробництво.

В управлінні реальними інвестиціями вибір інвестиційних проектів та оцінювання їх економічної ефективності є одним із найвідповідальніших етапів. Інвестиційний проект проходить три головні фази свого розвитку, це передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза та експлуатаційна або оперативна фаза.

Потреби підприємства в інвестиціях визначають з урахуванням можливостей залучення інвестиційних ресурсів за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування та інвестиційних проектів.

Вибір ефективного інвестиційного проекту – важлива складова управління реальними інвестиціями. Під час вибору інвестиційного проекту враховують характеристики, що розрізняють проекти, їх класифікаційні ознаки.

Для оцінки інвестиційного проекту використовують такі методи, як метод чистої приведеної вартості, метод індексу доходності, метод внутрішньої норми прибутку, метод чистої приведеної вартості, метод, оснований на визначенні дисконтованого періоду окупності та метод оцінки інвестиційних проектів виходячи з терміну окупності.

Для того, щоб показати, як здійснюється оцінка інвестиційних проектів на практиці, ми оцінили два альтернативних проекти по підприємству А, та по підприємству Б. Проведені дослідження показали, що не дивлячись на те, що показники обох проектів виконують всі умови, але проект А в порівнянні з проектом Б має кращі результати. Тому інвестору краще вкласти кошті в проект А.

Для того щоб покращити стан реального інвестування слід провести ряд економічних, соціальних заходів для забезпечення розвитку промислово-господарського комплексу України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?