Дипломна робота «Стан та перспективи розвитку банківського іпотечного кредитування в Україні», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 19.01.2011 17:44 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретично-правові засади банківського іпотечного кредитування в україні 5 1.1. Сутність, виникнення та значення банківського іпотечного кредитування 5 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної економічної літератури з питань іпотеки 26 Розділ 2. Аналіз стану та розвитку банківського іпотечного кредитування в україні 41 2.1. Загальна характеристика іпотечного ринку України 41 2.2. Аналіз стану регіонального ринку нерухомості як передумови розвитку банківського іпотечного кредитування 56 2.3. Розрахунок платежів за іпотечним кредитом 64 Розділ 3. Напрями вдосконалення іпотечного ринку в україні 82 3.1. Вдосконалення форм та методів фінансування іпотеки 82 3.2. Моделі розвитку іпотечного ринку в Україні 87 3.3. Шляхи мінімізації ризиків іпотечного кредитування для комерційних банків 96 Висновки та пропозиції 107 Список використаної літератури 113 Додатки 117

Висновок

Іпотечний ринок посідає важливе місце серед фінансових механізмів економічного стимулювання і стабільного розвитку економіки. Застосування іпотеки має значний соціально-економічний ефект: збільшуються активи різ-них суб’єктів ринку – від окремого громадянина до держави; за рахунок іпотеки відбувається інвестування реального сектора економіки та збільшується його капіталізація, підвищуються доходи; у банківській системі іпотека акти-візує інвестиції в економіку країни.

Розвиток ринку нерухомості в Україні дещо запізнився із впровадженням такого інструменту, як іпотека, однак основні передумови для його запровадження у країні сформувалися вже досить давно, а саме відносна стабільність банківської системи та фондового ринку, на завершальному етапі знаходиться приватизація, сприятлива інвестиційна політика та підвищення рівня життя населення.

Правовий режим функціонування іпотеки в Україні був визначений ще в 1992 р. Законом України «Про Заставу». З 1.01.2004 р. набрали чинності спеціальні закони та підзаконні документи, які створили діючу на сьогодні правову та нормативну базу іпотечних операцій. Це Закон України «Про іпотеку» від 5.06.2003 р., Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 р. В березні 2004 р. були затверджені Стандарти житлового іпотечного кредитування; 25.12.2005 р. був прийнятий Закон «Про іпотечні облігації»; у квітні 2006 р. було затверджено Положення «Про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії». Ці закони та нормативні документи в цілому відповідають міжнародному рівню юридичної практики і задовольняють сучасні потреби у регулюванні іпотечних відносин.

Згідно з Законом «По іпотеку» іпотека – вид забезпечення виконання зобов’зання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодателя, відповідно до якого іпотекотримач має право у випадку, якщо боржник не виконає зобов’язання, забезпечені іпотекою, задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника. З юридичної точки зору іпотека – це обтяження прав власності, на предмет чужої власності, що складається в переважному задоволенні боргової вимоги щодо власності заставного об’єкта. З економічної – засіб залучення фінансових ресурсів для розвитку виробництва.

Підставою для виникнення іпотеки є нотаріально засвідчений договір у письмовій формі.

Заставна - це цінний папір, що дає право її власнику право вимагати виконати зобов’язання, забезпечені іпотекою, а у випадку невиконання – звернути стягнення на предмет іпотеки.

Законодавством також дано визначення іпотечного кредиту як право-відносини, що виникають на підставі договору про іпотечний кредит між кредитором і боржником з приводу надання коштів у користування із встановленням іпотеки.

Водночас, на сьогодні вищезазначені закони не вирішують чимало питань.

Однією з найважливіших є проблема фактичної відсутності єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, невідрегульованість діяльності іпотечних банків та Державної іпотечної установи, випуску та обігу іпотечних облігацій.

Основна мета зазначеної установи – викуп у банків стандартизованих іпотечних кредитів, виданих у гривнях, та випуск іпотечних цінних паперів, доходність яких планується встановити на 0,25-0,5% вище, ніж по облігаціях внутрішньої державної позики.

Серед основних проблем розвитку іпотечного ринку можна виділити наступні:

- велика різниця у термінах депозитів та кредитів ;

- високі відсоткові ставки за іпотечними кредитами;

- недостатня захищеність інвесторів та високий рівень ризиків;

- перевищення темпів зростання іпотечного кредитування, над темпами росту житлового будівництва.

В сучасних реаліях розвитку фінансового ринку в Україні можна говорити про провідну роль банківських установ у іпотечному кредитуванні, особливо універсальних банків, до яких належить більшість комерційних банківських установ України. Важливе значення при іпотечному кредиту-ванні має правильний вибір моделі іпотечного кредиту. В науковій літературі існуючи моделі іпотечного ринку розглядаються різні моделі, сформовані довгостроковою практикою зарубіжних країн, досвід яких є корисним для України.

Надання іпотечних кредитів є відносно новим напрямком діяльності для більшості українських комерційних банків і тому частка іпотечних кредитів в кредитному портфелі банків відносно низька. На кінець 2007 р. вона коливалась від 1,4 до 15%, а середній показник для універсальних банків складав 11,8%.

Іпотечний ринок країни тим часом розвивається досить динамічно. З 2004 по 2007 рр. загальний обсяг іпотечних кредитів збільшився на 28,75 млрд. грн., тобто у 5 разів. Значне зростання обсягів іпотечного кредитування припадає на 2006 р. -159%.

Станом на 01.01.2005 р. заборгованість за іпотечними кредитами становила 7256 млн. грн., на 01.01.2006 - 10441 млн. грн., на 01.01.2007 - 27012 млн. грн., на 1.01.2008 р. - вже 36006 млн. грн.

Частка їх у ВВП на кінець 2007 р. становила 5,2%, замість 2,1% на кінець 2004. В країнах Західної Європи цей показник ще вище, наприклад, у Нідерландах іпотечне кредитування сягає 60% ВВП, у Великобританії ця цифра перевищує 50%. У країнах з перехідною економікою цей показник повинен становити 10-20%.

За період, що досліджується, заборгованість за іпотечними кредитами для фізичних осіб зросла у 7 разів, суб’єктам господарювання – у 3,6%. Обсяг кредитів, які надаються в іноземній валюті, протягом 2004-2007 рр. перевищував обсяг кредитів, які надаються в національній валюті в 1,03-1,56 рази, спостерігається надмірна валютизація іпотечного ринку.

Безумовно, що зростанню обсягів іпотечних кредитів у національній валюті, заважає відсутність таких інструментів управління ризиками, як індексація основного зобов'язання та використання плаваючої процентної ставки.

Темпи зростання іпотечного кредитування свідчать про спробу українських комерційних банків не лише мінімізувати ризик, а й широко диверсифікувати активи за строками. Підтвердженням цього є збільшення частки довгострокових (до 15 р.) іпотечних кредитів і зменшення частки короткострокових та середньострокових кредитів (до 5 р.). Однак в основному таке зрушення характерне для житлової іпотеки. Промислова та комерційна іпотека залишається поки що у більшості на 3-5 р., рідше на 10 р.

Основною передумовою розвитку іпотечного ринку є рівень цін на нерухомість та їх співвідношення з доходами населення. За останні два роки спостерігаємо стрімке зростання цін на нерухомість та збільшення розриву між цінами у столиці та інших містах, між виплатами за іпотечними кредитами та офіційною заробітною платою. Між тим, у м. Вінниці ціни на житло за останні два роки зросли порівняно не набагато - лише на 25% і склались одні з найпривабливіших з точки зору можливостей оплати іпотечного кредиту із зарплати. Ми дослідили рейтинг кредитних іпотечних пропозицій комерційних банків по м Києву станом на лютий 2008 р.

Ми узагальнили пропозиції за іпотечними кредитами 18 провідних банків у м. Вінниці станом на квітень 2008 р. і розрахували вартість іпотеки терміном на 15 років на придбання однокімнатної квартири вартістю, еквівалентною 50 000 дол. з урахуванням першого внеску позичальника у розмірі 20% від вартості. Номінальні річні ставки у грн. за іпотечними кредитами у м. Вінниці коливаються від 10,9 до 18%, але найнижча ставка супроводжується найвищою одноразовою комісією у 5% від суми кредиту, у доларах - від 9,9 до 13,99%, у євро - від 9,2 до 13,5%, що супроводжується одноразовою комісією від суми кредиту від 0,99 до 2%.

Найвигіднішими пропозиції по іпотечному кредитуванню у гривнях є пропозиції Родовід банку - найменша сума переплати – 368,75 тис. грн. або 182,6% від суми кредиту, у доларах - ОТР банку - найменша сума переплати – 74,07 тис. дол. по кредиту або 185,2%, у євро - Ощадбанку - найменша сума переплати – 47,2 тис. євро або 179,8%.

Низькими реальними ставками характеризуються Родовід-банк, ВТБ банк, Кредитпромбанк та банк Форум, порівняно високими – VAB банк, банк Фінанси і кредит.

Важливою проблемою є неспіввимірність темпів зростання іпотечного кредитування та темпів росту житлового будівництва. Прорив в будівництві житла може статися за умов зростання питомої ваги обсягів іпотечного ринку до рівня 15-20% ВВП.

Ринок ще не вийшов зі стадії створення, і може характеризуватись як перехідний від локальних ринків до національного ринку іпотечного кредитування. На сьогодні недостатньою є диверсифікація джерел фінансування іпотечних кредитів, оскільки банки не використовують активно можливості для рефінансування за допомогою випуску іпотечних цінних паперів чи інші спеціальні механізми рефінансування. Успішний розвиток іпотечного кредитування зумовлюється трьома основними факторами: стабільними темпами загальноекономічного зростання; достатнім рівнем розвитку банківського сектору економіки; наявністю належної законодавчої та регуляторної бази.

За результатами дослідження на теоретичному та практичному рівнях ми пропонуємо наступні заходи вдосконалення функціонування іпотечного ринку в Україні та активізації його розвитку.

1. Необхідно ухвалити законодавство про іпотечні банки, небанківські фінансово-кредитні установи. Потребує законодавчого регулювання діяльність посередників на ринку іпотечного кредитування: кредитних, рейтингових, ріелторських агентств, пенсійних фондів та страхових компаній.

2. Потреба в повноцінному функціонуванні державної іпотечної установи та вторинного ринку іпотечного фінансування стає все гострішою. Дуже важливо реалізувати механізм придбання державною іпотечною установою заставних.

3. Відносно високі процентні ставки потребують запровадження адекватного механізму плаваючих або фіксовано-плаваючих процентних ставок. Необхідно також забезпечити девалютизацію іпотечного ринку (позики мають бути переважно в гривнях).

4. Пропонуємо з метою мінімізації кредитних ризиків застосування спеціальної технології діагностування ринку нерухомості, яка є комплексом маркетингових досліджень, спрямованих на виявлення стану ринку. Дедалі більша кількість проблем, пов'язаних з управлінням саме кредитними ризиками стимулює впровадження різноманітних інструментів та схем мінімізації таких ризиків.

5. З урахуванням останніх змін у економіці та фінансовій сфері, нами пропонується модель пайової участі регіонального і місцевого бюджетів у житловому іпотечному кредитуванні з метою активізації регіональних іпотечних ринків та вирішення житлової проблеми. Реалізація моделі, за проведеними підрахунками дозволяє мінімізувати переплату за іпотечним кредитом до 40% ввід суми кредиту за 15 років за умови сплати початкового внеску 30% позичальником.

За умови наявності відповідної підтримки з боку держави по вирішенню вищезазначених проблем, можна розраховувати на подальший успішний розвиток національного ринку іпотечного кредитування в напрямках створення вторинного ринку іпотеки з поширенням на ньому іпотечних цінних паперів, залученню на ринок інституціональних інвесторів та більш повне і ефективне залучення коштів населення для фінансування житлового іпотечного кредитування. і таким чином, зниження відсоткових ставок та сприяння масовості іпотеки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?