Дипломна робота «Фактори стабільності шлюбно-сімейних відносин», 2009 рік

З предмету Соціологія · додано 17.01.2011 18:59 · від Олечка · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сім`я як об`єкт соціологічного знання 7 1.1. Сім`я як соціальний інститут 7 1.2. Стабільність шлюбу: основні фактори 21 1.3. Проблеми сім`ї в сучасній Україні 24 1.4. Фактори, що впливають на систему шлюбно – сімейних відносин 30 Висновки до першого розділу 38 Розділ 2. Методологічні підходи до вивчення сім′ї в україні 39 2.1. Становище сімей в сучасному українському суспільстві 39 2.2. Соціальна політика в контексті проблем сімей 42 2.3. Особливості і перспективи розвитку сучасної сім`ї в Україні 52 Висновки до другого розділу 56 Розділ 3. Соціологічне дослідження «фактори стабільності шлюбно-сімейних відносин 57 3.1. Програма дослідження 57 3.2. Аналіз результатів дослідження 59 Висновки до третього розділу 68 Висновки 70 Список використаних джерел 73 Додаток

Висновок

Аналізуючи сім'ю як соціальний інститут, ми розглянули зразки сімейної поведінки, ролі, що склалися в сім'ї, особливості формальних та неформальних норм та санкцій в галузі шлюбно - сімейних відносин. Процес формування сім'ї - це сукупність норм та стандартів знайомства, вибору шлюбного партнера, сексуальної поведінки, взаємовідносин з батьками майбутніх чоловіка або дружини і санкцій за невиконання тих чи інших норм. Стосунки між подружжям регулюються сукупністю норм та санкцій шлюбу. Одні норми, обов'язки та права мають юридичний характер та регламентуються законодавством: питання пов'язані з майном, з матеріальними зобов'язаннями подружжя по відношенню до дітей та одне одного, з процедурою розлучення, з мінімальним віком вступу до шлюбу, тощо, інші норми шлюбу регламентуються мораллю, звичаями, традиціями. До них належать норми знайомства, шлюбного вибору і дошлюбної поведінки, розподілу влади та обов'язків між подружжям, взаємної відповідальності за економічне становище сім'ї, виховання дітей, сімейне дозвілля тощо. Моральна регламентація розповсюджується також на характер стосунків в процесі розлучення та в ситуації після нього. Певна регуляція здійснюється і в інших галузях шлюбно-сімейних відносин -

стосунках з батьками, родичами, друзями тощо.

Сім'я як мала соціальна група розглядається в тих випадках, коли досліджуються стосунки між індивідами, які складають сім'ю. В межах мікросоціологічного підходу вивчаються мотиви та причини розлучень, динаміка подружніх взаємин, характер стосунків між батьками та дітьми, тобто акцент робиться на проблемах міжособистісної взаємодії в межах сім'ї.

Простеживши сім'ю як структурний компонент суспільства приходимо до висновку :

- сім'я є складовою частиною суспільства, малою соціальною групою, в якій формується особистість, прививаються загальнолюдські цінності, культура, мораль, традиції;

- сім'я пройшла складний шлях еволюції та становлення від групової форми сім'ї до сучасних форм сімейно-шлюбних відносин;

- сім'я у процесі розвитку набула функцій, які надзвичайно благородні й різноманітні; це відтворення, продовження роду людського, виховання дітей, організація домашнього господарства, споживання та побуту, забезпечення і передача новим поколінням духовних і матеріальних цінностей і життєвого досвіду, трудових умінь і навичок, підготовка сімейного життя;

- сім'я залишається одним із основних інститутів соціалізації молодшого покоління, вплив сім'ї на формування особистості дітей.

Основними факторами стабільності шлюбу є:

- Психологічна сумісність, що полягає у взаємодії характерів, темпераментів, особистісно-вольових якостей подружньої пари. Саме від неї залежить емоційний настрій у сім’ї.

- Сексуальна сумісність - забезпечує гармонійність та відповідність потреб у інтимному спілкуванні обох сторін подружжя, яка формується на знаннях з анатомії і фізіології людини, на культурі і техніці статевого спілкування.

- Сімейно-побутова сумісність означає єдність поглядів на стиль життя, на призначення сім’ї, на сімейні ролі. Якщо партнери будуть мати схожі погляди на побутові питання, то у сім’ї завжди буде панувати комфорт і затишок.

Прослідивши сімейні проблеми робимо висновки, що однією з головних є розбіжності в індивідуальних системах ціннісних орієнтацій подружжя. Гострі протиріччя, що виникають на цьому ґрунті, роблять неможливим нормальне внутрісімейне спілкування і створюють небезпеку для існування родини, які призводять до розлучень.

Дослідивши сучасні тенденції трансформації сімейно-шлюбних відносинах, спостерігається тенденція до такої форми сім'ї, як вільні стосунки, які не вимагають офіційної реєстрації і не накладають відповідальності одне перед одним, що призводить до короткочасності таких відносин та збільшенню розлучень.

Можна виділити позитивні і негативні тенденції в розвитку сучасної сім'ї. До позитивних відносяться такі: трансформація шлюбу у рівноправний, добровільний і вільний від примусу, матеріальних розрахунків, втрата моногамією свого по життєвого характеру і заміна її правом і можливістю повторного шлюбу, зростання економічної незалежності жінки, розширення прав дітей. До негативних відносяться: зменшення середньої тривалості шлюбу, збільшення кількості розлучень, збільшення кількості самотніх людей дітородного віку, збільшення кількості неповних сімей та дітей, народжених поза шлюбом, посилення сексуального скривдження і домашнього насильства.

Проведене нами соціологічне дослідження «Фактори стабільності шлюбно-сімейних відносин» дозволило нам сформулювати такі висновки - що в більшості випадках на стабільність шлюбу впливає сприятлива соціально-економічна ситуація в країні, матеріальний достаток, а потім все інше.

Отже, для оптимізації шлюбно-сімейних відносин суспільству необхідно вирішувати низку соціальних питань. Стабільність шлюбу, сім'ї значною мірою залежить від волі людини до досягнення щастя, успіху в шлюбі, вироблення особистісної установки на терпимість до партнера, членів сім'ї. Важливу роль відіграє організація взаємодії у сім'ї, заснована на врахуванні реальних можливостей членів сім'ї.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?