Курсова робота «Планування та аналіз фінансової діяльності підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.01.2011 22:21 · від Кошевая Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Планування бюджетів на підприємстві 7 1.1. Вхідний баланс 7 1.2. План збуту 7 1.3. Виробнича собівартість одиниці продукції 9 1.4. Виробничий план 10 1.5. Кошторис прямих витрат на матеріали 11 1.6. Кошторис прямих витрат на оплату праці 12 1.7. Кошторис інших прямих та загальновиробничих витрат 12 1.8. Кошторис адміністративних витрат та витрат на збут 14 1.9. Графік очікувальних надходжень грошових коштів від продажу продукції 15 1.10. Графік очікувальних виплат грошових коштів за матеріали 16 1.11. Касовий план 18 1.12. Прогнозна фінансова звітність 20 Розділ 2. Операційний та фінансовий 22 Аналіз діяльності підприємства 22 2.1. Розрахунок маржинального доходу та точки беззбитковості підприємства 22 2.2. Розрахунок запасу фінансової стійкості 24 2.3. Розрахунок ефекту операційного левериджу та аналіз його динаміки 25 2.4. Аналіз чутливості фінансових результатів діяльності до зміни ціни та структури витрат 25 2.5. Аналіз фінансового стану підприємства 28 Висновок 31 Список використаної літератури 33 Додаток А 35 Додаток Б 36

Висновок

Виконавши всі етапи аналізу виробничо-господарської діяльності на даному підприємстві за наявними даними, можна в цілому дати умовно-позитивну оцінку фінансовому стану підприємства, однак хотілося б зазначити наступні особливості:

• річний план продажу має рівномірний характер та є доволі прогнозованим, що частково має спростити менеджмент загальної виробничої діяльності;

• виробництво продукції є як працемістким так і капіталоміским щодо сировини та матеріалів, а відтак потребує оптимізації та більш інтенсивних технологій, для чого слід виконати комплексну модернізацію та оптимізувати виробничий цикл;

• рівень прибутку ще не досяг оптимуму, тому слід вдосконалювати як механізми виробництва, так і розвивати заходи маркетингової політики, інтенсифікувати просування та обрати жорстку політику щодо погашення дебіторської заборгованості протягом року, адже, витрати на сумнівні борги є малими лише у відсотковому вигляді;

• надходження грошових коштів протягом періоду в цілому є задовільними, однак доволі висока цифра по дебіторській заборгованості на кінець періоду, що підвищує ризик неплатежів та ймовірних фінансових втрат в разі зміни ринкових умов та зростання темпів інфляції (за умовами, такі ситуації не розглядались);

• само ж підприємство вчасно сплачує за зобов’язаннями іншим сторонам, відтак кредиторська заборгованість за короткостроковим кредитом погашена вчасно, в той час як і з покриттям майбутніх платежів щодо розрахунків із бюджетом та із рахунками до сплати наявна тенденція до змешення непокритих сум до сплати (див. кінцевий прогнозний баланс);

• від’ємні величини в звіті про рух грошових коштів свідчать про неоптимальну систему платежів та розрахунків, а також про прихований дефіцит та надлишкові обсяги адміністративних витрат, на збут та виробництво за окремим складовим, котрі слід оптимізувати або ж скоротити.

• аналіз фінансових коефіцієнтів показав, що за більшістю показників фінансового стану підприємство є цілком фінансово стійким та платоспроможним; однак є показники ризику, котрі незначно або ж відчутно не відповідають нормативам, що в майбутньому може спричинити виникнення фінансових проблем, вплинути на рівновагу стану фінансової стійкості підприємства та стати причиною проблем із гарантування здатності підприємства відповідати за своїми зобов’язаннями;

• операційний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми продемонстрував гарну динаміку щодо основних показників; вдалось з'ясувати, що річний обсяг виробництва перевищує точку беззбитковості виробництва та перебуває в зоні рентабельності (прибутку); підприємство також продемонструвало здатність подолати поріг рентабельності (запас фінансової стійкості), однак його рівень є ризиковим в довгостроковій перспективі (знизити поріг рентабельності можна шляхом збільшення ціни реалізації, обсягу реалізації чи зменшенням постійних витрат);

• більший рівень чутливості до зміни операційного важеля підприємство продемонструвало при 10% зростанні виручки, аніж при її зниженні, що свідчить про стійкість за умов появи несприятливих факторів ринкового та внутрішньовиробничого впливу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення