Курсова робота «Ролі і функції соціального працівника», 2005 рік

З предмету Соціальна робота · додано 15.01.2007 15:07 · від Валерия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Ролі і функції соціального працівника 8 1.1. Ролі соціальних працівників 8 1.2. Функції соціальних працівників 9 Розділ 2. Професійна підготовка соціального педагога, соціального працівника 18 2.1. Професійний відбір майбутніх соціальних працівників 18 2.2. Професійні стандарти діяльності соціальних педагогів та соціальних працівників 22 Висновки 27 Література 31

Висновок

На сьогоднішній день в Україні нормативна база підготовки та регламентації діяльності соціальних працівників знаходиться в стадії становлення, це значною мірою ускладнює процес відбору змісту їх професійної освіти.

Для визначення мети та змісту підготовки соціальних працівників важливо конкретизувати сферу та специфіку їх діяльності.

За кордоном існують різні підходи і вимоги щодо визначення функцій соціального працівника. На відміну від підходів, що панували у Радянському Союзі, в більшості країн світу однозначно діяльність соціального педагога (працівника) розширюється за межі дитячого контингенту. Якщо на Україні за традицією багатьма соціальний педагог сприймається як співробітник школи або житлових комунальних служб, який здійснює заходи виховного характеру з дітьми та їх батьками у позаурочний час та за місцем проживання, то за кордоном у сферу його піклування крім дітей входять молодь, дорослі, люди похилого віку. При цьому серед вказаного загалу виділяють як традиційні специфічні категорії населення (безробітні, інваліди, ті, що повернулись з місць ув'язнення таке інше), так і нові нетрадиційні: ті, хто стали жертвами злочинців, катастроф, аварій, політичних та економічних катаклізмів, імігранти і біженці, хворі та інфіковані на СНІД, а також члени їх сімей. Соціальному працівникові доводиться стикатись з різними сферами життя людини і суспільства : фізичного та психічного здоров'я, особистістними та груповими конфліктами, плануванням сім'ї, з проблемами працевлаштування та професійної і соціальної адаптації різних категорій населення, профілактики асоціальної поведінки, здійснення правосуддя тощо.

В розвинутих суспільствах функції соціального працівника виходять за межі вузької підтримки та допомоги окремій особі або групі, а включають в себе нові функції провідника соціального прогресу. Одними з найважливіших функцій соціального працівника вважається підготовка населення до сприйняття суспільних інновацій, реформування суспільства, профілактики соціальних конфліктів.

Виходячи з вищенаведенного, складається враження доцільності вимоги щодо безмежного універсалізму в готовності до професійної діяльності соціального працівника. Для України такий погляд може бути виправданий лише як тимчасовий, з огляду на низький рівень розвитку індустрії соціальних послуг. Однак реалізація такої вимоги на практиці може мати суттєвий недолік - поверховість у реалізації конкретних задач діальності соціального працівника. Тим паче це небезпечно в зв'язку тенденціями постійного розширення сфери діяльності соціального працівника.

Зарубіжний досвід свідчить, що значна частина персоналу, задіяного в соціальних службах, складається із спеціалістів, які мають подвійні спеціальності (соціальний працівник-лікар, соціальний працівник-військовий тощо) та з парапрофесіоналів (від грецького para - біля) - осіб, які мають будь яку спеціальність і одночасно працюють асистентами або помічниками професійних соціальних працівників.

Відповідно суттєва специфіка діяльності окремих категорій соціальних працівників визначає і відмінності в їх підготовці. В багатьох країнах особа може претендувати на професійну підготовку до соціальної роботи, якщо вона вже має певну спеціальність, досвід практичної роботи із спеціальності, зарекомендувала себе в соціальній роботі і конкретний набір професійно важливих якостей.

Отже, виходячи з наведенного, вважаємо доцільним для України прийняти модель професійної освіти соціального робітника, в якій зберігався б розумний універсалізм змісту підготовки фахівця з виділенням конкретної сфери діяльності.

Особливо актуальною стає підготовка соціального працівника - спеціаліста по формуванню правової свідомості суспільства в зв'язку з розбудовою правової держави, з одного боку, і наявних кризових явищ соціально-економічного характеру з іншого. Трансформація суспільно-виробничої діяльності, її структурна перебудова, створення нових форм господарювання та власності докорінно змінюють соціально-економічні відносини, визначають характер усвідомлення особистістю свого місця у супільстві, своїх можливостей і проблем. Разом з тим для сучасних реалій характерні правова неосвіченість та нігілізм, високий рівень правопорушень практично у всіх сферах життя суспільства. В умовах соціальної динамічності стає гострою проблема правового захисту кожного громадянина, обгрунтування правової доцільності його побутової поведінки, професійної політичної та інших видів діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали