Курсова робота «Роль праці в розвитку людини і суспільства», 2010 рік

З предмету Соціологія · додано 10.01.2011 17:22 · від Svetik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Соціально – економічна сутність праці 5 1.1. Зміст та соціальні функції праці 5 1.2. Сутність економічної категорії праці 8 1.3. Відношення людини і суспільства до праці 9 Розділ 2. Праця як компонент розвитку суспільства 15 2.1. Роль праці в розвитку людини і суспільства 15 2.2. Праця як компонент розвитку суспільства 18 Розділ 3. Деякі проблеми праці в україні 24 3.1. Ринок праці в Україні 24 3.2. Оплата праці 25 3.3. Зміст і характер праці менеджера 26 Висновок 30 Список використаної літератури 32

Висновок

Соціологія праці являє собою спеціальну дисципліну, зміст якої - закони та категорії, визначають працю як необхідну умову життєдіяльності людини і суспільства.

Вивчення проблеми розвитку суспільства неможливе без вивчення соціальної сутності праці, ставлення до неї, тому що все що необхідно для життя і розвитку людей, створюється працею.

Праця - основа функціонування та розвитку будь-якого людського суспільства, незалежне від будь-яких суспільних форм умова існування людей, вічна, природна необхідність, без неї не буде можливе саме людське життя.

Як бачимо, суспільна праця - загальна база, джерело всіх соціальних явищ. У процесі і в результаті трудової діяльності змінюються становище різних груп працівників, їхні соціальні якості, зміст їх соціальних ролей, в чому і полягає сутність праці як базового соціального процесу.

Наслідком трудової діяльності стає, з одного боку, насичення ринку товарами, послугами, культурними цінностями, з іншого - прогрес виробництва, поява нових потреб та їх подальше задоволення.

Таким чином, роль праці в розвитку людини та суспільства проявляється в тому, що в процесі праці створюються як матеріальні так і духовні цінності і розвиваються самі робітники, вони отримують нові знання, навички, розкривають свої здібності.

Постійно оновлюючись, праця забезпечує безперервний розвиток як суспільства, так і людини. Соціологічний аспект дослідження праці полягає в його вивченні як системи суспільних відносин, у визначенні впливу праці на розвиток суспільства.

Ставлення до праці характеризується прагненням (або відсутністю прагнення) людини максимально проявляти свої фізичні та духовні сили, використовувати свій досвід і знання, здібності досягнення певних кількісних і якісних результатів праці. Воно проявляється у поведінці, мотивації та оцінці праці.

Протягом всього існування людства праця відігравала і продовжує відігравати дуже важливу роль у розвитку людини і суспільства в цілому, адже немає жодної сфери людської діяльності, в якій можна було б досягти суттєвих результатів без праці.

В економічній теорії, котра впродовж багатьох років вивчала закономірності розвитку економіки індустріального типу, незаперечним твердженням є те, що праця є однією з основних рушійних сил розвитку економіки.

На даному етапі розвитку економічної думки працю визначають як свідому цілеспрямовану створюючу діяльність; прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату у задоволенні своїх матеріальних та духовних потреб; як процес перетворення ресурсів природи в цінності та блага, що здійснюється і керується людиною під дією як зовнішніх стимулів (економічних та адміністративних), так і внутрішніх спонукань; як вияв людської особистості.

Соціологи додають до сказаного, що рівень заробітної плати може залежати від суб'єктивних факторів виробничого середовища, таких як особисті характеристики працівника, які роблять його особливо цінним для фірми, або ж прихильність співробітника політиці, декларованої адміністрацією підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?