Курсова робота «Адміністрування британської податкової системи у порівнянні з системою оподаткування в Україні»

З предмету Податки, податкова система · додано 09.01.2011 16:41 · від Alex · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні засади побудови британської та української податкових систем 6 1.1. Становлення та розвиток української податкової системи 6 1.2. Історія становлення податкової системи Великої Британії 16 Розділ іі. Порівняльний аналіз податкових систем україни і великої британії 22 2.1. Особливості справляння основних податків у Великобританії 22 2.2. Особливості справляння основних податків в Україні у порівнянні з Великою Британією 30 Розділ ііі. Шляхи вдосконалення податкової системи україни на прикладі передового досвіду великобританії 35 3.1. Проблеми та реформування податкової системи України 35 3.2. Досвід Великої Британії як джерело методичних новацій в адмініструванні податків в Україні 40 Висновки Список використаної літератури

Висновок

У будь-якій демократичній країні соціально-економічна ситуація і моральні підвалини в суспільстві забезпечуються не тільки високими досягненнями в економіці, але й ефективним функціонуванням інститутів держави, координацією діяльності законодавчих, виконавчих, контролюючих і, безумовно, правових органів, які не тільки створюють правову основу, але й постійно удосконалюють свою роботу з метою: зниження негативних наслідків у реформуванні його комплексів, попередженні небажаних тенденцій, шляхом розробки попереджувальних заходів. Досвід підтверджує, що відсутність ефективних законодавчих і нормативних баз створюють підстави для розвитку ” тіньової ” сфери економіки і призводить до дестабілізації в державі, а саме головне – підриває довір’я народу до його інститутів і, насамперед, правоохоронних органів.

Досвід і практика СНД і країн дальнього зарубіжжя підтверджує, що більш всього економічні злочини (правопорушення) відбуваються там, де недостатнє правове забезпечення. Причому, ці колізії спостерігаються на стику двох і більше об’єктів наукового пізнання суб’єктів і об’єктів, зокрема в економічній і правовій сфері. Тому потрібне інформування широкої громадськості, насамперед, урядових структур і відповідальних органів за проведення податкової реформи про необхідність уживання превентивних заходів і про правове забезпечення. Ще одне завдання – необхідність підготовки фахівців податківців, правознавців, криміналістів, економістів-правознавців, юристів для цієї важливої сфери.

Ще одна проблема - це податковий тягар, який законодавчі органи не в змозі поки що послабити, тому що дефіцит бюджету потребує збільшення доходної частини для його покриття.

В Україні вирішальну роль у формуванні бюджету відіграють непрямі податки та податок на прибуток підприємств. Низький рівень доходів більшості населення, а також низька частка зарплати в національному доході обумовлюють невисоке надходження прибуткового податку з громадян.

Аналіз діючої податкової системи України свідчить про необхідність її реформування. В основі податкової системи повинні бути прямі податки, тобто податки, де об'єктом оподаткування є доходи фізичних осіб, прибуток юридичних осіб, земля, майно та капітал. При оподаткуванні доходів фізичних осіб та прибутку юридичних осіб повинна використовуватись диференціація ставок податків в залежності від виду діяльності та розміру отриманого доходу.

Реформування податкової системи є найбільш важливою проблемою на етапі формування ринкового середовища і створення сприятливих умов для зниження податкового навантаження. Однак, зниження податкового навантаження слід провести поступово з метою стабільного виконання доходів бюджету.

Забезпечення сталого економічного зростання держави й досягнення стратегічних пріоритетів у її розвитку можливі лише на основі втілення принципово нової ідеології фіскальної політики, яка гарантувала б створення справді сприятливого податкового клімату, реальне зниження податкового навантаження на платників податків, створення сприятливих умов для добровільної сплати податків, виведення з «тіні» капіталу, набутого незаконним шляхом, прозорість відносин між органами державної податкової служби та платниками податків.

Для вирішення всіх зазначених проблем в оподаткуванні необхідно максимально прискорити створення єдиного систематизованого законодавчого акта - Податкового кодексу, який охоплював би всі без винятку питання податкового права та адекватно відповідав би засадам податкової політики держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?