Дипломна робота «Комунальна власність як джерело наповнення місцевих бюджетів», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 09.01.2011 16:42 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Поняття сутності та ролі комунальної власності територіальних громад 7 1.1. Сутність територіальних громад та поняття комунальної власності 7 1.2. Роль та значення комунальної власності територіальних громад у соціально-економічному розвитку території 11 1.3. Законодавчо-правова база комунальної власності територіальних громад 13 РОЗДІЛ 2. Аналіз формування і виконання бюджету в частині надходжень від об`єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області 20 2.1. Загальна характеристика об`єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області 20 2.2. Основні джерела надходжень коштів від об`єктів комунальної власності до обласного бюджету 24 2.3. Аналіз формування доходів від об’єктів комунальної власності територіальних громад Вінницької області 33 2.4. Аналіз виконання місцевого бюджету в частині надходжень від об’єктів комунальної власності 40 РОЗДІЛ 3. Напрями удосконалення системи наповнення місцевих бюджетів за рахунок об’єктів комунальної власності 51 3.1. Удосконалення системи обліку та порядку передачі в оренду об’єктів комунальної власності 51 3.2. Ефективність діяльності управління спільної комунальної власності територіальних громад області 65 3.3. Комп`ютеризація технічного забезпечення процесу управління комунальною власністю за допомогою ПК 70 Висновки та пропозиції 80 Список використаних джерел 85 Додатки

Висновок

Дипломна магістерська робота була присвячена вивченню теми “Комунальна власність як джерело наповнення місцевих бюджетів”, яка носить актуальний характер і підлягає детальному дослідженню. Метою дослідження даної теми є вивчення сутності, аналізу та шляхів удосконалення системи наповнення бюджету за рахунок комунальної власності. Для більш глибокого вивчення даної теми в роботі проаналізовано та використано матеріали управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької обласної Ради.

Проведене дослідження теоретичних і практичних засад наповнення місцевих бюджетів за рахунок комунальної власності дало можливість сформулювати низку узагальнень, висновків та пропозицій.

Право комунальної власності - це право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Комунальна власність на сьогодні є найважливішою складовою матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування. З усіх джерел зростання добробуту територіальних громад їй належить особлива роль, оскільки можливість примноження прибутків від об'єктів комунальної власності і, передусім, від нерухомого майна, залежатиме лише від рівня ефективності управління цим майном і майновими правами.

Можливість примноження прибутків від об’єктів комунальної власності залежить від рівня ефективності управління майном і майновими правами.

Для здійснення місцевого самоврядування територіальні громади в Україні наділені відповідними матеріальними ресурсами.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

З прийняттям Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, набуло статусу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи (пункт 10, розділ V ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”).

Рішенням Вінницької обласної Ради народних депутатів двадцять першого скликання від 30 жовтня 1992 року “Про перелік об`єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної державної адміністрації та розмежування майнових інтересів між суб`єктами власності” затверджено перелік об`єктів, які приймалися до комунальної власності Вінницької області.

На сьогоднішній день матеріальну основу місцевого самоврядування обласного рівня складають 211 підприємств, установ, організацій, в тому числі 52 структурних підрозділи, що охоплюють весь спектр послуг кожної галузі.

Головною ланкою фінансів органів місцевого самоврядування є їх бюджет, тобто затверджений рішенням відповідної ради на певний період часу розпис доходів та витрат територіальної громади у грошовому вираженні.

Джерелами надходжень коштів до обласного бюджету від об`єктів спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області є:

- податок на прибуток підприємств, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- відрахування частини прибутку (доходу) підприємств, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області за результатами фінансово-господарської діяльності;

- плата за оренду індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- продаж майна, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

Виходячи з вищенаведеного можна зробити наступні висновки:

Створення, підтримка та розвиток підприємств комунальної форми власності, здатних бути джерелом доходів до місцевих бюджетів має бути основним напрямом роботи органів місцевого самоврядування та охоплювати широкий спектр питань. Подальше становлення комунальної власності в Україні має відбуватися на основі функціонального підходу, тобто критерії формування комунальної власності як джерела економічної самодостатності територіальних громад мають відповідати повноваженням органів місцевого самоврядування та інтересам населення відповідної території і забезпечувати ефективне функціонування місцевого господарства.

Прикладом створення прибуткового підприємства може бути створення комунального підприємства - суб'єкта оціночної діяльності, якому було б делеговано органом управління майном повноваження на здійснення оціночної діяльності комунального майна при проведенні майнових операцій.

Для цього необхідно:

- удосконалювати законодавчо-правову базу комунальної власності шляхом проведення наукових конференцій, обговорювати проекти нормативно-правових актів в засобах масової інформації, досліджувати досвід інших держав.

Розширення переліку об’єктів комунальної власності є недостатнім чинником підвищення ефективності функціонування всього комунального сектора. Комунальна власність територіальної одиниці має обмежуватися тільки тими об’єктами, що дають змогу місцевим органам виконувати функції щодо забезпечення життєдіяльності населення, а також підвищувати рівень та якість надання послуг соціального характеру.

Для цього необхідно місцевим органам знаходити раціональні пропорції між комунальними підприємствами та суто приватними об’єктами. Такий підхід попередить втрату соціально значимих об’єктів комунальної власності і забезпечить стійкі фінансові джерела.

Для оперативного збору інформації щодо об`єктів спільної комунальної власності територіальної громади органами управління майном впроваджується система обліку майна шляхом застосування новітніх комп`ютерних програм і технологій на прикладі новітньої програми “Автоматизована система “Юридичні особи-К”, розробленої Фондом державного майна України.

Така система дає змогу формувати відомості про об'єкти комунальної власності, стосовно:

- комунальних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій;

-господарських організацій з корпоративними правами територіальної громади;

-інших господарських організацій, на балансі яких перебуває комунальне майно;

-об'єднувати дані, отримані від органів місцевого самоврядування на відповідній території;

-здійснювати розподіл юридичних осіб за ознакою відповідності підпорядкування органу управління.

Формуючи стратегію управління підприємствами, що є об`єктами спільної комунальної власності, місцеві органи влади мають застосовувати сучасні маркетингові, фінансові, інформаційні та податкові технології.

З метою збільшення надходжень від податку на прибуток комунальних підприємств, а також відрахувань частини прибутку (доходу) до місцевих бюджетів, місцеві органи мають забезпечувати умови для підвищення конкурентоспроможності даних підприємств.

Для цього необхідно:

- удосконалити механізм передання підприємств до комерційного управління суб’єктам приватного сектору, із розмежуванням функцій власності від функцій управління;

- створити сприятливі умови для комерційних структур при передачі в оренду об`єктів нерухомості, що потребують капітального ремонту та є збитковими.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?