Курсова робота «Розробка системи менеджменту в організації ПТ з надання інжинірингових послуг»

З предмету Менеджмент організації · додано 08.01.2011 00:14 · від Mr.V · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. .4 Розділ 1. Загальна характеристика організації. .5 Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві. 10 2.1. Планування 11 2.2. Організування 17 2.3. Мотивування 19 2.4. Контролювання. 24 2.5. Регулювання. .26 Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації 29 Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації. 32 Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві 39 Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації. .42 Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 44 Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту 47 Висновки. 48 Список використаної літератури 49

Висновок

У курсовому проекті відповідно до поставленої мети розроблено фактичну систему менеджменту ПТ “Лукор“ та раціоналізовано її відповідно до змін у середовищі функціонування з метою реалізації обраної підприємством стратегії, досягнення установлених цілей та завдань. Проект формувався у контексті процесу менеджменту, тобто спочатку на підприємстві розроблялась база для реалізації конкретних функцій менеджменту – загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. У процесі планування ретельно проаналізовано середовище функціонування організації, що дало змогу зробити прогнози умов та результатів діяльності підприємства, сформовано стратегію діяльності, установлено цілі, у яких закладено напрямки раціоналізації, визначено основні планові показники, заходи та бюджетний механізм щодо їх досягнення. У процесі організування здійснено реорганізацію організаційної структури управління у напрямку створення додаткових підрозділів (маркетинговий та ще одного інженерно-архітектурного), посади керівника(начальник відділу маркетингу). Це викликало необхідність додаткового набору 10 працівників на роботу. У процесі мотивування розраховано ФОП працівників за фактичної та раціональної організаційних структур управління, який зріс на 142%, що зумовлено зростанням рівня середньої заробітньої плати працівників на 21% і набором додаткової кількості працівників. Характеристика процесів контролювання та регулювання на підприємстві відображена у контексті етапів виробничо-господарської діяльності відносно різних видів ресурсів. При цьому відображено процедури регулювання виявлених у процесі контролювання на підприємстві проблем, недоліків, відхилень.

У результаті реалізації функцій менеджменту на підприємстві розроблено дієві методи менеджменту (адміністративні, технологічні, економічні, соціально-психологічні), тобто способи впливу керуючої системи на керовану. Також відображено механізми трансформації методів менеджменту в управлінські рішення, охарактеризовано умови та фактори прийняття управлінських рішень. У проекті наведено процеси прийняття раціональних рішень щодо подолання трьох наявних організаційних проблем: потреба у висококваліфікованих інженерах та архітекторах(вирішено подати заяву про набір висококваліфікованих працівників на нові робочі місця), невідповідність проектної документації затвердженим нормам(вирішено провести інструктаж з правил ведення проектної документації, проводити ретельніший огляд за веденням документації), зростання дебіторської заборгованості(прийняте рішення про запровадження нових норм видачі проектів клієнтам, а клієнтам, що заборгували надалася відстрочка на 3-4 тижні). У проекті розроблено комунікаційну систему в організації, наведено приклади використання документації та графічних засобів при передачі інформації, а також приклад комунікаційного процесу. При цьому розглянуто особливості управління формальними та неформальними групами у ПТ “Лукор“ з урахуванням раціональних змін.

Наведено характеристику ефективних підходів до керівництва та обґрунтовано застосування окремих з них менеджерами інституційного рівня управління організації, також здійснено оцінювання професійних якостей цих менеджерів на засадах розробленої методики.

У результаті аналізу і порівняння ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту можна сказати, що організаційні зміни принесли позитивні результати у економічну організаційну та соціальну сфери підприємства, а отже виправдали себе.

Коментар модератора

ВУЗ: Львівська політехніка

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?