Дипломна робота «Управління прибутковістю підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.01.2011 14:43 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1. Теоретичні основи управління прибутком підприємства 8 1.1. Прибуток та його роль в управлінні господарською діяльністю підприємства 8 1.2. Управління прибутком: головна мета і функції 22 1.3. Еволюційний розвиток прибутку підприємства 26 2. Аналіз управління прибутковістю підприємства в розрізі визначення ефективності його фінансово-господарської діяльності 37 2.1. Факторний аналіз розрахунку прибутку підприємств 37 2.2. Розрахунок податку на прибуток підприємства та його стягнення на прикладі ТОВ "Будмашсервіс" 53 3. Шляхи удосконалення прибутковості підприємства 59 3.1. Удосконалення системи управління механізмом формування прибутку підприємства 59 3.2. Основні напрямки підвищення прибутковості та ефективності господарської діяльності 64 3.3. Шляхи удосконалення оподаткування прибутку підприємств 73 Висновки 88 Список використаних джерел 91 Додаток 95

Висновок

Висвітлення сутності управління прибутковістю, особливостей формування, розподілу і використання, аналіз діючої вітчизняної системи оподаткування прибутку підприємства, а також обґрунтування напрямків удосконалення прибуткового оподаткування підприємств в Україні дозволяють зробити наступні висновки.

1. Прибуток є однією з найважливіших складових, що забезпечують суспільне відтворення. Він характеризує не лише рівень розвитку певного підприємства, а й показує економічне становище держави. Його відсутність чи наявність свідчить про правильність чи недосконалість державної політики, про розвиненість сприятливих для функціонування підприємств умов, і врешті-решт відображає здібності нашої нації. Прибуток певною мірою також впливає на визнання України на міжнародні арені, сприяє пожвавлення міжнародної співпраці. Тобто, його важливість для економічного розвитку країни очевидна. Особливо на даний момент, коли прибуток виступає основним інструментом виходу із економічної кризи.

2. Механізм формування прибутку на підприємстві був дещо змінений під впливом установлення в Україні ринкових відносин. Відбулися певні зміни у співвідношенні складових прибутку. Однак, на мою думку, стабілізація в українській економіці призведе вкінці-кінців до закріплення раціональних коригувань і встановлення найбільш доцільного механізму формування прибутку.

3. Розподіл і використання прибутку є процесами, що впливають на рівень кінцевих результатів діяльності підприємства. Правильне визначення пропорцій та співвідношень при розподілі, а також встановлення оптимальних розмірів фондів цільового призначення є запорукою отримання значних обсягів чистого прибутку підприємств.

4. Роль прибутку підприємства в умовах ринкової економіки полягає в наступному: головний захисний механізм від загрози банкрутства підприємства, головна мета підприємницької діяльності, база економічного розвитку держави, найважливіше джерело задоволення соціальних потреб суспільства, критерій ефективності конкретної діяльності, основне внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів, що забезпечують розвиток підприємства, головне джерело зростання ринкової вартості підприємства.

5. Управління прибутком спрямоване на забезпечення максимізації добробуту власників підприємства, а також на гармонізацію інтересів власників з інтересами держави і персоналу підприємства. Для досягнення вищесказаного в систем управління прибутком підприємства необхідно:

розробити цілеспрямовану комплексну політику управління прибутком підприємства;

створити організаційну структуру, що забезпечить прийняття та реалізацію управлінських рішень по формуванню та використанню прибутку на різних рівнях;

сформувати ефективну інформаційну систему, що забезпечить обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень;

зробити аналіз різних аспектів формування та використання прибутку;

впровадити ефективний контроль за прийнятими рішеннями в області формування та використання прибутку.

6. Залучення інвестиції для розширення і оновлення виробничої бази підприємства дозволить збільшити асортимент і номенклатуру товарів і послуг, розширити географію збуту товарів і послуг, поліпшити їх якість, зменшити витрати на їх виробництво, і тим самим збільшити прибуток що позитивно вплине на економічний стан підприємствам.

7. Одним із шляхів збільшення прибутку підприємства є покращення податкової політики держави. При зменшенні податкових ставок у підприємства залишалося б більшість коштів для його розвитку, тим самим з покращенням економічного стану окремо взятого підприємства збільшувався б прибуток, а відповідно до бюджету надходило б більше коштів.

8. Визначаючи загальну картину роботи підприємства, очевидно, що найбільш ефективно ТОВ "Будмашсервіс" працювало у 2006 році, а найменш ефективною його діяльність була у 2007 році, що було зумовлено рядом факторів.

9. Проаналізувавши динаміку оподатковуваного прибутку ТОВ "Будмашсервіс" на 2006-2008 роки, можна зробити наступні висновки, що з 2006 року по 2007 рік оподатковуваний прибуток мав тенденцію до різкого збільшення, так в 2006 році він дорівнював 2769,0 тис. грн., то в 2007 році ця сума становила 4814,1тис. грн. Однак з 2007 по 2008 рік оподатковуваний прибуток був зменшений до 2623,0 тис. грн., або на 5,3% порівняно з 2006 роком та на 45,5% порівняно з 2007 роком.

10. Розрахунок податку на прибуток на прикладі ТОВ "Будмашсервіс" показав, що механізм обчислення податку дещо ускладнений і потребує вдосконалення.

В кінцевому результаті максимізація прибутку який отримує підприємство веде до стабілізації економічної ситуації в Україні і сприяє оздоровлення економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?