Курсова робота «Система управління витратами підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.01.2011 23:52 · від dmtr · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність витрат і необхідність управління ними. 2. Функціональна та організаційна побудова системи управління витратами. 3. Місце центрів відповідальності у системі управління витратами. 4. Методи формування і обліку витрат. Висновки Список використаних джерел

Висновок

1. Отже, процес виробництва неодмінно супроводжується поживанням ресурсів. Кошти, пов'язані із формуванням необхідних ресурсів – це витрати виробництва. Витрати поділяються на разові і операційні. Операційні, в свою чергу, мають натуральну і грошову (вартісну) форми, вибір якої зумовлює мета обліку.

Комплексним показником витрат на виробництво є собівартість продукції. - грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції. Чим ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), тим нижчою є собівартість його продукції. Тому собівартість є одним з найважливіших показників ефективності виробництва.

Зважаючи на безпосередній зв'язок між оптимальним рівнем витрат і ефективністю за конкурентоспроможністю підприємства, управління витратами перебуває в центрі увазі управлінського апарату.

2. У системі управління в загальному вигляді витратами виділяють 2 аспекти: організаційний та функціональний.

Функціональний аспект є первинним і включає в себе оптимізацію використання ресурсів і подальше нормування витрат, планування витрат, облік витрат, контроль і аналіз витрат, стимулювання раціонального використання ресурсів.

Організаційний аспект СУВ пов’язаний із визначенням місць формування витрат і центрів відповідальності за їх дотримання та розробленням ієрархічної системи лінійних і функціональних зв’язків працівників, які виконують комплекс робіт функціонального аспекту СУВ. Організаційний аспект СУВ полягає у визначенні того, яким чином на підприємстві здійснюється управління витратами, тобто хто, в які терміни, з використанням якої інформації та документів, яким способом управляє витратами. Зокрема, він реалізується у сегментації підприємства за центрами відповідальності.

3. Формування центрів відповідальності реалізує всі вигоди децентралізованої системи управління підприємством, мінімізуючи її недоліки.

За сучасним тлумаченням центром відповідальності є сегмент діяльності підприємства, який очолює певна особа, що несе персональну відповідальність за встановлені показники роботи за даним сегментом. Побудова системи центрів відповідальності здійснюється за параметрами, серед яких найбільш важливим є обсяг повноважень та відповідальності, виконувані функції та завдання, рівень управління. Відповідно виділяють функціональний і структурно-управлінський аспекти побудови центрів відповідальності.

Виділяють центри витрат, центри прибутку, центри доходи і центри інвестицій.

Центри витрат утворюються за місцем витрат або за організаційно поєднаними сукупностями місць витрат. Як первинне місце витрат виступає робоче місце. Наступна структуризація центрів відповідальності за витрати підпорядковується організаційній структурі підприємства.

Центри витрат поділяться на прогнозовані та дискреційні.

4. Найсуттєвішими виявами функціонального аспекту системи управління витратами є планування та контроль витрат.

Основним інструментом управлінського обліку, що дозволяє контролювати діяльність центрів відповідальності є кошторис, в якому відображаються показники витрат певного підрозділу чи підприємства за певний період. Фіксуючи режим виконання робіт і необхідний для них рівень витрат, кошториси задають «траєкторію» функціонування підрозділу, показників якої має дотримуватися відповідальна особа.

Кошториси будуються за калькуляційними статтями або економічними елементами витрат, також поширення набуває зведена матрична форма кошторисів.

Основним елементом планування є облік витрат, який відображає оцінку майбутнього стану витрат і фінансових результатів, дозволяє керівництву вносити коригування. Облік витрат точно показує, де були здійснені витрати і створює передумови для їх скорочення.

Виділяють методи обліку витрат, що базуються на обліку витрат по виробу, його частині або групах виробів та методи, сутність яких полягає в обліку витрат за технологічними процесами.

Іншою важливою класифікацією методів обліку витрат є поділ їх за ознакою використання фактичних чи нормативних витрат.

Коментар модератора

35 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?