Дипломна робота «Управління процесом забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах нестабільного середовища», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 05.01.2011 22:03 · від Костя · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 8 Розділ 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства 10 1.1. Поняття, види, основні ознаки конкурентоспроможності та сутність конкурентоспроможності підприємства 10 1.2. Забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства 20 1.3. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства 28 1.4. Прогнозування рівня конкурентоспроможності підприємства 39 Висновки до розділу I 47 Розділ 2. Практика формування системи управління конкурентоспроможністю підприємства 50 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Технотек» 50 2.2. Оцінка конкурентоспроможності ТОВ „Технотек” 61 2.3. Аналіз організації робіт по управлінню конкурентоспроможністю 64 Висновки до розділу II 64 Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства 64 3.1. Обгрунтування підходів до управління конкурентоспроможністю ТОВ «Технотек» 64 3.2. Основні шляхи удосконалення управління конкурентоспроможністю ТОВ «Технотек» 64 3.3. Прогнозування конкурентоспроможності підприємства після проведення заходів щодо її підвищення 64 Висновки до розділу III 64 Висновки 64 Використані джерела 64 Додатки 64

Висновок

Конкурентоспроможність – поняття, до якого неможливо підібрати універсальне визначення. Важливу роль у розумінні даного поняття відграє суб‘єкт, до якого відноситься дане поняття. Конкурентоспроможність може набувати різних рис та обрисів в залежності від суб‘єкта, до якого застосовують поняття. Проте всі дослідники відмічають порівняльний і часовий (динамічний) характер цього показника.

Порівняльний характер полягає у тому, що про конкурентоспроможність можливо судити лише в процесі порівняння з якимось певним аналогом

Часовий характер полягає в тому, що про конкурентоспроможність можливо судити лише в певний момент часу; конкурентоспроможність постійно змінюється, адже змінюються умови та чинники, які на неї впливають.

Управління конкурентоспроможністю направлене на формування, розвиток та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності підприємства в умовах невизначеного середовища та постійної конкуренції по своїй суті являє собою певну сукупність функцій.

Головна мета управління конкурентоспроможністю – забезпечення функціонування організації за будь-яких змін у його зовнішньому середовищі, при чому не просто функціонування, а максимально ефективну діяльність.

До базових принципів управління конкурентоспроможністю слід віднести:

принцип єдності теорії та практики управління; конкурентоспроможністю підприємства;

принцип системності управління;

принцип наукової обґрунтованості управління;

принцип ранжування об’єктів управління за їх важливістю;

принцип багатоваріантності;

принцип співставності управлінських рішень при аналізі їх варіантів;

принцип збереження та розвитку конкурентних переваг підприємства;

принцип ринкової орієнтації;

принцип цільової спрямованості;

принцип комплексності;

принцип гнучкості;

принцип етапності;

Процес управління конкурентоспроможністю включає в себе значну кількість видів робіт, які так чи іначе виконує кожне підприємство.

Оцінка конкурентоспроможності вимагає її кількісної порівняльної оцінки і використання результатів при формуванні стратегії підприємства.

Конкурентоспроможність підприємства визначають показники, які характеризують:

- конкурентоспроможність продукції;

- фінансовий стан підприємства;

- ефективність збуту та просування товарів;

- ефективність виробництва;

- імідж підприємства тощо.

Для оцінки конкурентоспроможності підприємства обрано метод розрахунку об‘єму піраміди конкурентоспроможності, адже він дає можливість якісно аналізувати всі параметри, які впливають на конкурентоспроможність.

Прогнозування конкурентоспроможності виходить із умов невизначеності та малого об‘єму статистичних даних, тому найдоцільніше для прогнозування конкурентоспроможності використовувати експертні оцінки.

Прогноз конкурентоспроможності ґрунтується на оцінці впливу факторів зовнішнього середовища, та різних сценаріях розвитку.

ТОВ «Технотек» - належить до галузі приладобудування, знаходиться у місті Рівне. Продукція підприємства – це контрольно-вимірювальні та інформаційні знаки для підприємств нафтової, газової промисловостей, галузі обслуговування транспортних шляхів, а також зв‘язку.

Серед Споживачів підприємства „Газпром”. „Укртрансгаз”, „Укртранснафта”, „Інфоком”, „Ростелеком”, „Укртелеком”, обласні автодори, міжнародний аеропорт „Бориспіль”, „Мосттрансгаз”, „Київоблгаз”.

Продукція підприємства захищена патентом на території України, Росії та деяких інших країн СНД. Проте на продукцію підприємства існують замінники та аналоги, в яких використано інші матеріали. Сезонність попиту – основна проблема підприємства, пов‘язана з особливостями установки та експлуатації продукції споживачами.

Для подолання цієї проблеми підприємство шукає шляхи виходу на Європейський ринок. Важливим у цьому контексті є конкурентоспроможність підприємства та процес управління нею, який дасть змогу забезпечити постійний прогрес.

В процесі оцінки конкурентоспроможності з основними конкурентами: Klotz GmbH, VIGO System, Termografik Measurents, ПП «Комплекавтодор» та ПП «Сигналпром»; ТОВ «Технотек» зайняв третє місце, значно випередивши вітчизняних конкурентів, перебуваючи майже на одному рівні з VIGO System, Termografik Measurents та відстаючи від лідера Klotz GmbH.

Оцінка робіт по управлінню конкурентоспроможністю дала можливість зробити наступні висновки.

Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю не відповідає вимогам маркетингової інформаційної системи, та вимагає реорганізації, не налагоджена робота по надходженню первинної інформації, та не розвинена технічна сторона інформаційного забезпечення конкурентоспроможності.

Іншими слабкими місцями є маркетинг, управління якістю та сертифікація продукції, облік та контроль затрат. Сильними сторонами ТОВ «Технотек» є технічне та технологічне забезпечення, диверсифікація виробництва, фінансове управління.

Викладена схема підтримки та управління конкурентоспроможністю ТОВ «Технотек» при її поліпшенні стане сукупністю комплексних дій, що дадуть змогу: оптимізувати систему управління; максимально ефективно задіювати наявні ресурси підприємства; створити в структурних підрозділах постійне прагнення до підвищення конкурентоспроможності; підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства та зміцнити його теперішні позиції в конкурентній боротьбі. Така розбивка дає змогу проводити системний і цілеспрямований пошук шляхів об‘єднання всіх компонентів забезпечення менеджменту підприємства з метою концентрації зусиль і дії на чинники, що відіграють значну роль у визначенні потенціалу підприємства та здатні забезпечити підвищення його конкурентоспроможності і стійкості в умовах ринкової конкуренції.

В результаті було розроблено концептуальні підходи до управління конкурентоспроможністю ТОВ «Технотек», що включають:

багатофакторну орієнтацію;

менеджмент знань;

орієнтація на конкурентоспроможність продукції;

поступовість процесу підвищення конкурентоспроможності;

швидкість прийняття управлінських рішень.

Дотримання вищенаведених підходів дасть змогу приймати

управлінські рішення, які будуть дієвими при здійсненні управління конкурентоспроможністю та забезпечуватимуть високу різносторонність прийнятих управлінських рішень, їх швидкість та вчасність, використовуючи сильне підґрунтя та з мінімальними ризиками невдачі.

Для підвищення дієвості управління конкурентоспроможністю, було запропоновано наступні заходи:

прийняття на роботу маркетолога для організації маркетингових робіт;

організація автоматизованої інформаційної системи, яка б поліпшила інформаційне забезпечення управлінням конкурентоспроможністю.

Для даних заходів спрогнозовані затрати та розраховано їхню частку у структурі витрат. Витрати на проведення заходів складають менше 1%, що відповідає розробленим концептуальним підходам. Крім того для оцінки економічної ефективності від проведення даних заходів, запропоновано систему, завдяки якій можна визначити чи будуть прибутковими дані проведені зміни.

З урахуванням запропонованих заходів, а також факторів впливу, таких як поява нових конкурентів, загальні кризові явища, законодавча база у сфері ЗЕД, ріст попиту на товари, розвиток нових технологій та підготовка в Україні та Польщі до Євро-2012 на основі розглянутих теоретичних засад було спрогнозовано конкурентоспроможність ТОВ «Технотек» у порівнянні з його конкурентами.

Здійснене прогнозування за трьома сценаріями розвитку дає змогу аналізувати ситуацію при різних сприятливих, нейтральних та несприятливих обставинах.

На основі прогнозу можна зробити висновок, що проведення заходів по удосконаленню управлінням конкурентоспроможністю повинне покращити загальний рівень конкурентоспроможності підприємства та ситуацію з її управлінням. При позитивному сценарії розвитку ТОВ «Технотек» зможе обійти одного з основних конкурентів Vigo System і значно наблизитись до лідера Klotz Gmbh. При нейтральному сценарії розвитку результат не буде настільки значним, проте значно нівелюється різниця у відставанні, а при негативному сценарії підприємство просто зможе зберегти свої теперішні позиції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?