Дипломна робота «Бюджетний процес в Україні: особливості організації та шляхи удосконалення», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 05.01.2011 13:49 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади організації бюджетного поцесу в україні 9 1.1. Суть та значення бюджетного процесу в Україні 9 1.2. Механізм складання та прийняття Державного бюджету України 13 1.2.1. Складання проекту державного бюджету 13 1.2.2. Розгляд та прийняття державного бюджету 18 1.2.3. Виконання державного бюджету 23 Розділ 2. Аналіз бюджетного поцесу і бюджетної політики в україні в 2008-2009 р.р 36 2.1. Основні передумови складання Державого бюджету України на 2009 рік 36 2.2. Аналіз виконання Державного бюджету України за 2008 рік 44 2.3. Фінансування Державного бюджету України у 2008 році 68 2.4. Аналіз проекту Державного бюджету України на 2009 рік 72 Розділ 3. Шляхи удосконалення процесу прийняття державного бюджету україни 99 3.1. Вдосконалення бюджетного процесу 99 3.2. Шляхи удосконалення показників бюджетів 105 Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стан фінансів держави та їх складової бюджету. Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямків виробництва, соціального розвитку, активізує заході щодо економії коштів і їх надходження.

Бюджетні відносини потребують державного регулювання. Воно досягається шляхом чіткої регламентації бюджетної діяльності. Основною мовою бездефіцитності бюджету є стійкість економіки і дотримання пропорцій між доходами і видатками.

Серед першочергових завдань провідне місце посідає розробка науково обгрунтованих концепцій доходів, побудова оптимальної моделі податкової системи, чітке дотримання податкового законодавства.

В даній дипломній роботі був досліджений процес складання проекту державного бюджету України, розгляд та його прийняття згідно Бюджетного Кодексу України.

В результаті написання дипломноїї роботи були виявленні недоліки та переваги бюджетного реформування. Тому ми знайшли шляхи вдосконалення бюджетного проектування, а саме:

-вдосконалення та забезпечення ефективного фінансового прогнозування та бюджетного планування, здійснення прямого взаємозв'язку макроекономічного прогнозування і бюджетного планування; забезпечення спадкоємності поточного і перспективного планування, визначення реальних бюджетних показників як основи фінансово-економічної передбачуваності.

- визначення і розмежування функцій органів державної влади в бюджетному процесі, а також фінансових органів, які здійснюють управління фінансово-бюджетною системою, правового та організаційного визначення природи і функцій фінансових органів;

- приведення у відповідність конституційних та законодавчих зобов'язань держави щодо надання управлінських, громадських та державних послуг громадянам з фінансовими можливостями держави;

- визначення соціально-економічних пріоритетів і пріоритетів бюджетного фінансування, концентрації бюджетних коштів на найбільш важливих соціально-економічних програмах;

- вдосконалення та правове закріплення організації бюджетного процесу та бюджетних процедур як на центральному рівні, так і на рівні органів місцевого самоврядування;

- законодавче врегулювання касового виконання бюджетів;

- розмежування видатків між рівнями бюджетної системи, зміцнення власної дохідної бази територіальних громад, запровадження нової системи фінансового вирівнювання, бюджетних трансфертів, формульного розподілу трансфертів;

- вдосконалення розподілу фінансування ресурсів (податків) між ланками бюджетної системи; підвищення зацікавленості органів державної влади та місцевого самоврядування в ефективному адмініструванні податків та зміцненні податкової бази;

- створення економічно та фінансове самодостатніх територіальних громад;

- перехід до програмно-цільового методу планування та здійснення видатків;

- оптимізація та раціоналізація мережі закладів і установ, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, з метою підвищення рівня та якості послуг, які надаються громадянам, підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- створення ефективного механізму державних та місцевих запозичень, обслуговування державного боргу;

- організація ефективного фінансового контролю за виконанням державного та місцевих бюджетів, використанням коштів цих бюджетів; розмежування компетенції органів державного фінансового контролю та організація їх ефективної взаємодії.

В умовах економічної кризи особливо гострою залишається проблема соціального захисту. Основне завдання – державна гарантія соціальних послуг на рівні мінімальних стандартів. В зв’язку з цим необхідно:

- зменшити суму пільг, якими користується населення;

- забезпечення на мінімальному рівні бюджетного фінансування освіти, медицини за умови розвитку мережі не державних установ;

- поступовий перехід від державного пенсійного, соціального і медичного забезпечення до пенсійного, соціального і медичного страхування.

Досить вагомі потенційні можливості скорочення витратної частини бюджету пов’язані з удосконаленням процесу формування місцевих бюджетів.

Потребує вирішення питання фінансування забезпечення експлуатації та утримання об’єктів комунальної власності, які перебувають у власності членів територіальної громади.

Перелічені вище шляхи оптимізації державного бюджету України потребують поступового впровадження. Об’єктивною передумовою забезпечення оптимальної збалансованості бюджету будь-якої країни є його реальне наповнення, в основі якого економічне зростання.

Можна зробити висновок, що структура і побудова бюджетної системи по завершенню сучасного етапу бюджетної реформи із врахуванням реформ адміністративно-територіального поділу сприятиме формуванню прямих, прозорих, демократичних міжбюджетних відносин та стане початком організації нової фінансової культури і відповідальності суб'єктів бюджетного процесу в процесі реалізації єдиної загальнодержавної фінансово-бюджетної політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?