Дипломна робота «Удосконалення інвестиційного процесу (на матеріалах ВАТ «Мотор Січ»)», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 04.01.2011 13:57 · від татарин · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти управління інвестиційним процесом підприємства 9 1.1. Сутність інвестиційного процесу 9 1.2. Механізм управління інвестиційною діяльністю підприємства 16 1.3. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу 21 Розділ 2. Аналіз механізму управління інвестиційним процесом на ват «мотор січ» 29 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 29 2.2. Факторний аналіз джерел прибутку ВАТ "Мотор Січ" 38 2.3. Аналіз ресурсного забезпечення інвестиційного процесу ВАТ «Мотор Січ» 42 2.4. Аналіз механізму управління інвестиційним процесом 53 Розділ 3. Удосконалення управління інвестиційним процесом підприємства 67 3.1. Удосконалення механізму розрахунку параметрів беззбитковості та самоокупності підприємства залежно від періоду виробництва 67 3.2. Оптимізація прибутку промислових підприємств як ресурсної бази інвестиційного процесу 89 Висновки 103 Список використаних джерел 106 Додатки 110

Висновок

Стан економіки України потребує оцінки та прогнозування розвитку інвестиційного ринку держави. Розробка антикризової інвестиційної політики у нинішній ситуації в Україні — одне з основних питань перспективного розвитку підприємства. Формування можливого набору інвестиційних рішень та проведення вибору особливо актуальне у кризовій ситуації для укріплення фінансової стійкості підприємства. Створення системи ефективного управління потребує проведення аналізу фінансового стану та оцінки вартості підприємства.

Здійснення інвестиційної діяльності потребує визначення ризиків, аналіз ситуації їх виникнення та розробки заходів щодо їх зниження, запобігання або відшкодування втрат у випадку їх настання.

За рахунок прибутку підприємств створюються джерела для формування бюджету. Це також створює підстави для розгляду прибутку як фактору збільшення добробуту суспільства і подальшого розвитку національної економіки. Прибуток у ринковій економіці і діяльності окремого підприємства має важливе та вирішальне значення.

Дохід підприємство отримує за трьома видами діяльності: операційної, фінансової та інвестиційної. Прибуток операційної діяльності за останній рік зменшився на 45803 тис. грн., що є негативним фактором.

Темп приросту витрат в 2008 році склав 44,40%. Збільшення темпу приросту витрат над доходами є негативним фактором що свідчить про те, що ефективність управління витратами погіршується щороку і в недалекому майбутньому підприємство може стати збитковим. Але використовуючи трендовий аналіз зміни доходів, витрат та прибутку виявлено, що за аналогічних умов господарювання підприємство в 2009 році отримає 11555 тис. грн. прибутку, тобто тенденції на зниження прибутків у майбутньому не виявлено.

За показник співвідношення збільшення доходів та прибутку відповідає коефіцієнт операційного лівериджу. Так якщо в 2007 році він становив 1,1, то в 2008 році він впав на 0,3 і склав 0,8.

В даному розділі також проведено аналіз розподілу прибутку. Дані для розрахунків взято із звіту про фінансові результати. За підсумками 2008 року до статутного капіталу відраховано 14298 тис. грн, до резервного капіталу 5644 тис. грн.

На останньому етапі аналізу прибутку проведено дослідження рентабельності. За результатами дослідження спостерігається погіршення всіх видів рентабельності підприємства. рентабельність капіталу в 2006 році складає 0,1%, що на 7% менше ніж в попередньому році. В 2007 році рентабельність продаж склала 11,8%, в 2008 році показник зменшився на 11,6% і склав 0,2%. Найважливіший показник рентабельності – рентабельність реалізованої продукції склав 55,3%.

На прикладі ВАТ "Мотор Січ" розглянемо, якою має бути оптимальна стратегія реінвестування чистого прибутку.

У перші три роки необхідно реінвестувати 72 % суми чистого прибутку решту розподілити на дивідендні виплати. Наступний трьохрічний етап сума реінвестованого прибутку складе 64,2 %, і в третьому етапі згідно розрахункам сума тезаврованого прибутку складе 17 %. Якщо наприклад, за нашими розрахунками ми б мали величину норми реінвестування прибутку – 1,35, тобто більше одиниці це б означало, що підприємство повинне додатково взяти кредит в сумі 35 % від чистого прибутку підприємства.

За даними розрахунками спостерігається певна закономірність щодо розміру норми реінвестування прибутку, у перші два періоди вона найбільша (0,72; 0,642) – це відображення принципу доцільності зосередження капіталовкладень на початковій стадії реалізації проекту. Проте за реальних обставин строго виконувати у сумах значення норми реінвестування прибутку неможливо, оскільки формула не в змозі охопити багатофакторні зміни у господарській діяльності, але невеликі за розміром відхилення від розрахункової норми реінвестування прибутку загально не впливають на величину цільової функції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?