Дипломна робота «Удосконалення ризик-менеджменту на підприємстві ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат»», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 03.01.2011 10:45 · від татарин · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико – методичні засади ризик-менеджменту 1.1. Сутність категорії ризику та умови його виникнення 1.2. Модель управління ризиками та класифікація ризиків 1.3. Принципи управління ризиком Розділ 2. Аналіз ризик-менеджменту на зат «запорізький оліяжиркомбінат» 2.1. Організаційно - економічна характеристика ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.3. Аналіз ризиків на підприємстві 2.4. Аналіз політики управління ризиками Розділ 3. Шляхи вдосконалення політики управління ризиками на зат «запорізький оліяжиркомбінат» 3.1. Удосконалення методів мінімізації ризиків 3.2. Удосконалення процесу ідентифікації ризиків на ЗАТ « Запорізький оліяжиркомбінат» 3.3. Шляхи підвищення ефективності ризик-менеджменту на ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Підводячи підсумок після проведеної роботи можна зробити висновок, що будь-який бізнес завжди функціонує в умовах певного навколишнього середовища. При цьому під навколишнім середовищем варто розуміти не тільки природні ресурси, але і правове поле, фінансове середовище, нормативну базу і т.д. Більшість невизначених подій, що спричиняють ризик, є неповністю прогнозованими та контрольованими, їх неможливо усунути, а тому навіть на перший погляд досить ефективні рішення можуть призвести до значних збитків [42].

Неможливо повністю звільнитися від ризику: намагаючись позбутися однієї ризикованої ситуації, можна потрапити у іншу. Навіть абсолютна бездіяльність у економічному житті спряжена з ризиком невикористаних можливостей.

Невизначеність призводить до ризику через відсутність повної інформації та неможливість точного передбачення. Суттєво впливати на його виникнення можуть такі чинники як погодні умови, науково-технічний прогрес, ринковий попит і ціни на товари тощо.

У літературі з економіки та теорії бізнесу, часто можна зустрітися з термінами «високий ризик» або «низький ризик», коли йдеться про різні рівні ризику. Рівень ризику залежить від співвідношення масштабу очікуваних втрат (збитків) до обсягу майна підприємця чи фірми, а також від імовірності настання збитків.

Посилення впливу ризику—це насправді зворотний бік свободи підприємництва, своєрідна плата за неї. Під час розвитку ринкових відносин в Україні безумовно буде посилюватися конкуренція. Щоб вижити за цих умов, необхідно впроваджувати нові технології і технічні новинки, йти на сміливі, нетрадиційні дії, які, в свою чергу, підвищують ризик. Отже, необхідно навчитися прогнозувати події, оцінювати економічний ризик, йти на нього, але не переходити допустимих меж. Ризик виникає тоді, коли приймається рішення з кількох можливих, і є непевність в тому, що воно, це рішення, призведе до найефективніших наслідків. Невизначеність є як джерелом прибутку для бізнесу, так і джерелом ризику для підприємства, насамперед ризику банкрутства [35]. Суттєвий вплив ризиків на всі елементи, цінності і сторони діяльності комерційної організації приводить до необхідності формулювання функції управління ризиками, виходячи з того, що по суті своїй процес управління комерційною організацією являє собою послідовність економічних і соціальних виборів, кожний з яких запускає визначені фінансові й організаційні механізми, що мають істотний вплив для даного бізнесу, які знижують або підвищують її ризикову позицію при досягненні тієї норми прибутку, що виявляється доступною в умовах конкретної соціально-економічний ситуації. Основна мета управління ризиками – їх мінімізація з метою уникнення або часткового зменшення можливих фінансових втрат від дії ризиків.

Ефективне забезпечення моделі управління ризиками передбачає, зокрема, вирішення таких проблемних питань:

- аналіз умов виникнення і формування комерційних ризиків та визначення факторів, що зумовлюють їх абсолютну величину;

- класифікація комерційних ризиків та їх взаємозв’язок із фінансово-господарською діяльністю суб’єкта господарювання;

- формулювання критеріїв прийняття управлінських рішень щодо господарських операцій, які характеризуються наявністю ризику (невизначеності);

- формулювання концепції управління ризиками суб’єкта господарювання, що відповідає потребам його фінансово-господарської діяльності [66].

Здійснення підприємницької діяльності (причому не залежно від того, чи це господарські операції в рамках операційної, інвестиційної чи фінансової діяльності) нерозривно пов’язано з таким явищем, як невизначеність, тобто об’єктивною неспроможністю спрогнозувати майбутні наслідки здійснення підприємством тієї чи іншої господарської операції із 100-відсотковою достовірністю. Однак це не є підставою для відмови від зорієнтованих на перспективу напрямів управління фінансами суб’єктів господарювання. Невизначеність, притаманна реалізації тих чи інших господарських операцій підприємства, формує його сукупний ризик [75].

Таким чином, для підприємства ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» проблема створення ефективної стратегії управління ризиками є актуальною темою сьогодення і потребує концептуального вирішення. Але, при цьому, важливо враховувати міжнародний досвід та пам'ятати, що завдання створення універсальної методики для всіх підприємств не може бути вирішене в принципі, оскільки кожне підприємство по-своєму унікальне, орієнтоване на власну ринкову нішу, можливості своїх співробітників, усталені зв'язки і можуть бути істотно доповнені з врахуванням специфіки фінансової діяльності підприємства і конкретного складу портфеля його фінансових ризиків.

Таким чином, на нашу думку, вибрана нами тема дипломної роботи є дуже актуальною на сьогоднішній день. Бо проблема створення ефективної стратегії управління ризиками потребує концептуального вирішення. Але, при цьому, важливо враховувати міжнародний досвід та пам'ятати, що завдання створення універсальної методики для всіх підприємств не може бути вирішене в принципі, оскільки кожне підприємство по-своєму унікальне, орієнтоване на власну ринкову нішу, можливості своїх співробітників, усталені зв'язки і можуть бути істотно доповнені з врахуванням специфіки фінансової діяльності підприємства і конкретного складу портфеля його фінансових ризиків.

Коментар модератора

99 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?