Курсова робота «Аналіз трудової міграції на ринку праці України», 2010 рік

З предмету Економіка праці · додано 26.12.2010 14:10 · від Женя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти процесу трудової міграції 6 1.1. Сутність трудової міграції 6 1.2. Види та типи трудової міграції 10 1.3. Основні фактори, що викликають трудову міграцію та її наслідки 13 РОЗДІЛ 2. Аналіз процесів трудової міграції в Україні 16 2.1. Аналіз соціально-економічного стану України 16 2.2. Аналіз внутрішньої трудової міграції 23 2.3. Аналіз зовнішньої трудової міграції 25 РОЗДІЛ 3. Регулювання процесів трудової міграції та міграційна політика 31 3.1. Необхідність і основні заходи регулювання міграційних процесів 31 3.2. Міграційна політика в Україні 34 3.3. Рекомендації щодо вдосконалення політики регулювання трудової міграції 36 Висновки 39 Список літератури 41

Висновок

Зробимо висновки щодо поставлених задач:

1. Процеси трудової міграції є своєрідним індикатором соціального, економічного, політичного стану країни, оскільки формуються під впливом багатьох чинників і ситуацій що мають місце в державі.

2. Міграція робочої сили - це просторове переміщення працездатного населення, обумовлене змінами в розвитку й розміщенні виробництва, умовах існування населення.

3. Виділяють такі основні види міграцій: внутрішні і зовнішні міграції; сезонні, маятникові, стаціонарні та епізодичні міграції; довгострокові та короткострокові; офіційні та неофіційна трудові міграції.

4. Основними внутрішніми факторами міграцій є: високий рівень безробіття; суттєве зниження рівня добробуту; невідповідність між рівнем оплати праці та фактичною вартістю життя в Україні; неефективна політика держави щодо формування конкурентних переваг національного ринку праці.

5. Основними зовнішніми факторами міграцій є: зростання попиту на низькокваліфіковану працю в будівництві, сільському господарстві, сфері послуг у більшості країн Європи, який не задовольняється власною робочою силою; значно вищі рівні оплати праці, ніж в Україні та вигідніші умови працевлаштування; наявність різного за обсягом тіньового сектору економіки в країнах-реципієнтах, що робить можливим поширення нелегальних форм трудової міграції; можливість легалізації на перспективу подальшої зміїні місця постійного проживання; сталий попит на українських заробітчан на ринку як нелегальних, так і легальних трудових мігрантів в приймаючих країнах.

6. Внутрішня міграція у більшості випадків є позитивним процесом, тому що дає можливість перерозподілити трудові ресурси між регіонами та галузями для найбільш ефективного функціонування економіки.

7. В 2008 р. у порівнянні з 2007 р. загальна кількість осіб, що здійснювало внутрішню міграцію зменшилась на 38318 осіб.

8. За даними Держкомстату в Україні в 2008 р. кількість мігрантів склало 22402 особи, що на 7267 осіб менше, ніж у 2007 р.

9. Серед негативних наслідків зовнішньої міграції можна виділити: пряма втрата людського капіталу в процесі міжнародного обміну; структурні деформації ринкових механізмів, викликані диспропорційним попитом на товари і послуги на внутрішньому ринку; погіршення співвідношення між працездатним і непрацездатним населенням; «Відплив мозків».

10. Національна політика у сфері регулювання міждержавної трудової міграції повинна формуватися у двох напрямах: формування умов для підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці та створення умов для зменшення масштабів зовнішньої трудової міграції; забезпечення захисту інтересів громадян України за кордоном та створення умов для поширення легальної трудової міграції.

Отже, загострення економічних проблем, швидкі перетворення, революції, кліматичні зміни, переслідування за релігійною ознакою - все це важливі чинники міграції, однак вони є менш передбачуваними, ніж ті, що закономірно проявляють себе внаслідок трансформації виробництва, суспільної й політичної модернізації. Утім, досі немає однозначної відповіді на питання про те, як впливає міграція на державу, її економіку, національну безпеку. Якщо вважати, що національна безпека - це лише уникнення ризиків та загроз, то відповідь може бути однозначною: треба максимально обмежити в'їзд іноземців у країну, скоротити число доступних іммігрантських віз. Однак досвід розвинених країн засвідчує, що існує прямий зв'язок між ступенем відкритості держави та успішністю її політики і міжнародним престижем.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?