Курсова робота «Оцінка конкурентоспроможності експорту виробів зі шкіри на міжнародні ринки», 2006 рік

З предмету ЗЕД · додано 19.01.2011 22:11 · від КсюшкіН · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності експорту виробів зі шкіри 1.1. Сутність та методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності. 1.2. Аналіз українського ринку взуття та виробів зі шкіри 2. Оцінка конкурентоспроможності експорту виробів зі шкіри на міжнародні ринки на прикладі ВАТ “ШП ”Світанок” 2.1. Загальний аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “ШП ”Світанок”. 17 2.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції ВАТ “ШП ”Світанок” 3. Рекомендації щодо підвищення конкурентних переваг підприємства на зовнішніх ринках Висновки Література Додатки

Висновок

Географічне положення України дозволяє їй скористатися відтоком виробництва з шкіри з держав ЄС. Вона знаходиться близько до одного з найбільших ринків у світі, має відносно хорошу інфраструктуру експорту, необхідний рівень підготовки персоналу, достатні виробничі потужності та рівень заробітної плати, який, порівняно з продуктивністю виробництва, дозволяє зберігати конкурентоспроможність продукції.

В шкіряній та взуттєвій промисловості України наразі проходить процес модернізації обладнання та застосовуваних технологій, і підприємства галузі повинні продовжувати роботу в цьому напрямку для підтримання своєї конкурентоспроможності.

Шкіртовари, які виготовляють на ВАТ "ШП "Світанок" мають високі якісні показники, які відповідають вимогам споживачів, як в країні, так і на світовому ринку, мають широкий попит. Частина шкіртоварів експортується в країни ближнього та далекого зарубіжжя.

На сьогоднішньому етапі основною метою ВАТ “Світанок” є закріплення на вже існуючих ринках збуту шкіряної продукції, і вихід на нові ринки для чого на даний час склались сприятливі передумови, а саме:

 на ринку України, а особливо за кордоном, має місце стійка тенденція до зростання попиту на продукцію шкірпереробних підприємств, що, в свою чергу, обумовлює підвищений попит на шкірсировину;

 в наявності великі місцеві джерела поставки шкір для їх подальшої переробки, що гарантує безперебійне матеріальне забезпечення виробництва по вигідних цінах;

 підприємство володіє значними потужностями і трудовим потенціалом, які на cьогодні задіяні не в значній мірі - є технічні можливості розширення підприємства;

 підприємство має передову техніко-технологічну базу, застосовує найновіші технології виробництва шкірсировини, володіє рядом "ноу-хау" в даній сфері, що забезпечує високу якість продукції;

 ВАТ "Світанок" знане в світі як крупний виробник шкіртоварів, має довготривалі контракти з рядом фірм на експортні поставки, багаторічний досвід роботи на світовому ринку, на вітчизняному ринку підприємство займає значну питому вагу.

ВАТ «Світанок» є успішним у своїй ЗЕД, про що свідчить позитивна динаміка експорту підприємства. На підприємстві також добре налагоджена контрактна діяльність та контроль за ефективністю зовнішньоторговельних операцій. Щодо рекомендацій по здійсненню ЗЕД, то пропонуємо здійснити широкомасштабне маркетингове дослідження зовнішніх ринків з метою визначення потенційних ринків збуту продукції «Світанок», оскільки існуючих ринків для підприємства недостатньо.

Розвиток конкуренції на ринку вимагає вдосконалення технологічної бази і підвищення якості продукції. Значна увага на ВАТ “ШП ”Світанок” відводиться підвищенню мобільності виробництва, оновленню асортименту, скороченню затрат ручної праці і покращенню умов праці.

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства ВАТ „Світанок” доцільно буде провести наступні заходи:

- організувати ефективну систему управління якістю.

- покращити технічну ефективність основних фондів за рахунок проведення ефективних ремонтів та впровадження нових технологічних рішень, удосконалення експлуатації обладнання.

- удосконалити програми залучення нових технологій і закупівлі устаткування для виробництва продукції, що відповідає світовим стандартам.

- постійно працювати над збільшенням довіри споживачів до якості продукції та залучення нових споживачів за допомогою диференційованої системи ціноутворення.

- збільшити фінансові ресурси, щоб мобілізувати експортний потенціал.

- здійснити широкомасштабне маркетингове дослідження зовнішніх ринків з метою визначення потенційних ринків збуту продукції.

- здійснювати постійний пошук нових постачальників з метою зниження витрат на імпорт та диверсифікації умов оплати.

- вдосконалити інформаційну базу, намагатися встановлювати довготривалі прямі та посередницькі зв’язки з зарубіжними партнерами.

- удосконалити маркетингову политику. Основними її цілями мають бути: збільшення частки на ринках, вихід на нові ринки, стимулювання попиту на новий товар та завоювання лояльності споживачів.

Коментар модератора

40 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?