Курсова робота «Місцеві податки», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 24.12.2010 17:38 · від Инночка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічна природа та призначення місцевих податків і зборів 5 1.1. Необхідність і поняття місцевих податків і зборів, їх класифікація 5 1.2. Функції, склад і структура місцевих податків і зборів 11 Розділ 2. Аналіз ролі і значення місцевих додатків і зборів для бюджетів місцевого самоврядування 16 2.1. Порядок справляння місцевих податків і зборів 16 2.2. Аналіз ефективності функціонування системи місцевого оподаткування в Україні 23 Розділ 3. Шляхи і напрямки удосконалення системи місцевого оподаткування України, перспективи її розвитку 28 3.1. Недоліки і проблеми системи місцевого оподаткування в Україні 28 3.2. Перспективи розвитку системи місцевого оподаткування 31 Висновок 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

Висновок

Податки є економічною базою функціонування держави і найважливішою формою регулювання ринкових відносин. Все, що пов’язано із споживанням держави, закладено в податках.

Податки є невід'ємною частиною фінансового господарства держави як історичної форми задоволення колективних потреб. Це найважливіше джерело формування доходів держави, які, в свою чергу, використовуються на витрати для державного управління, на вирішення економічних, соціальних, оборонних завдань, на розвиток освіти, науки, культури.

Встановлення, розподіл, стягнення і використання податків становлять одну із функцій держави. Тому податкова система як елемент господарського механізму відповідає економічному ладу країни, рівню розвитку продуктивних сил, системі державного регулювання економічних процесів і основним завданням існування держави.

Для досягнення своїх цілей держава повинна удосконалити свою податкову систему з врахуванням ринкового досвіду, а за допомогою податків удосконалити функціонування власної економіки.

Складовою частиною податкової системи України є місцеві податки і збори. Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» передбачено 15 видів податків і зборів.

Дані податки відповідають в першу чергу інтересам органів місцевого самоврядування і оцінюються як стабільне і самостійне джерело доходів місцевих бюджетів. Але у порівнянні з загальнодержавними податками, питома вага менша, що і визначає їх незначне місце в податковій системі України.

Накопичений зарубіжний досвід свідчить про те, що у кожній країні свій підхід щодо формування місцевих податків і зборів. Незважаючи на велике різноманіття місцевих податків і зборів у розвинутих країнах вирішальне фіскальне значення мають тільки деякі з них, і в першу чергу - майнові. І це не дивно, оскільки оподаткування майна гарантує стабільне надходження доходів до бюджету.

Таким чином, реформування податкової системи нашої держави нічого не варте без докорінної перебудови такої важливої її ланки, як місцеві податки і збори. Сам вони повинні становити основну прибуткову статтю бюджетів міських і сільських Рад і направлятися на підтримку і розвиток місцевої інфраструктури.

Все вищесказане свідчить про те, що в Україні вже давно назріла необхідність реформування системи місцевого оподаткування з метою підвищення її фіскальної і регулюючої ефективності.

В Україні на сьогоднішній день розроблено 2 проекти законів про місцеві податки і збори, але прийняття такого закону вже затримано.

В новому законі передбачено змінити склад місцевих податків і зборів, а саме: відмінити так звані іподромні збори, ввести замість них збір за купівлю іноземної валюти за готівку, самооподаткування і ще ряд інших податків і зборів. Також пропонується збільшити граничні ставки цих платежів в середньому в 15 разів. Запропоновані зміни повинні значно підвищити ефективність системи місцевого оподаткування України.

Запропоновані шляхи реформи місцевого оподаткування України все ж не носять кардинального характеру, так як не передбачають включення до складу місцевих податків і зборів на доходи фізичних осіб і плати за землю, як це є в країнах Заходу.

Тому з вищевикладеного, реформування системи місцевого оподаткування в Україні повинно бути тісно ув'язано з загальноекономічними реформами, і, особливо, з податковою реформою. Лише в цьому випадку буде досягнуто найвищий ефект від проведених перетворень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?