Курсова робота «Типи, стадії і класифікації економічних криз, причини їх виникнення», 2010 рік

З предмету Макроекономіка · додано 18.12.2010 18:13 · від СтуденточкА · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність економічних криз, їх стадії та класифікація 5 2. Причини виникнення економічних криз з позиції різних економічних шкіл 13 3. Економічна криза в Україні: причини виникнення та наслідки 20 4. Антикризове регулювання економіки України 28 Висновки 43 Список використаної літератури 46

Висновок

В даній курсовій роботі було ретельно відібрано достовірну й правдиву інформацію, яка точно характеризує даний розділ економічної теорії.

В цій роботу було дано конкретні відповіді на конкретні запитання, а саме, що економічна криза - це значне порушення рівноваги в господарській системі, що часто супроводжується втратами й розривом нормальних зв'язків у виробництві й ринкових відносинах, що, в остаточному підсумку, веде до дисбалансу функціонування економічної системи в цілому.

Отже, є три типи криз: циклічна криза і малий цикл, зміст якого визначається оновленням основного капіталу; велика криза і відповідний їй великий цикл, довга хвиля, які тісно пов'язані із становленням нового технологічного укладу; стадіальна криза і стадіальний цикл, що супроводжують становлення нового технологічного способу виробництва, нового суспільства. Усі ці типи криз і циклів глибоко пов'язані між собою, тому що їх сутність визначається однорідними факторами. У всіх цих випадках вирішується одна проблема - зростання науково-технічного рівня виробництва, хоча масштаби його різні.

Досить суперечливі точки зору на причини економічних криз. I для цього є чимало об’єктивних передумов. Справа в тому, що вплив на циклічність відтворення тих самих факторів у різні періоди досить по-різному й до того ж прояв їх в окремих державах має свої особливості. Багато економістів тривалість циклу зв'язують із науково-технічним прогресом (НТП).

У К. Маркса була своя система поглядів не тільки на причини, що визначають тривалість циклів, але й на саму природу циклічності.

К. Маркс виділяв 4 фази циклу, що послідовно поміняють один одного: криза, депресія, пожвавлення, підйом.

Представники неокласичної й ліберальної шкіл висувають різні причини економічних криз, не зв'язуючи їх із природою капіталізму. Багато хто них уважають причиною криз недоспоживання населення, що викликає надвиробництво.

Більше близькі до марксистської позиції економісти, що вважають причиною криз диспропорціональність, або «нерівновага».

Існує й психологічна теорія криз. На думку Й. Шумпетера, кожній фазі властива своя психологічна картина, що формує відношення до інвестицій. Паніка й розбрід кризового стану ведуть до застою капіталовкладень, підвищений мій настрій в умовах підйому стимулює гарячку.

Можна сказати, що економічною наукою до теперішнього часу розроблений цілий ряд різних теорій, що пояснюють причини економічних циклів і криз.

В Україні фінансова криза набула особливо гострого характеру. Так, наприклад, будівельний бум був пов'язаний з тим, що за 2007-2009 рр. іпотечне кредитування зростало темпами, які майже втричі перевищували темпи зростання кредитування економіки.

Однією з причин фінансової кризи є прив'язка гривні до долара, високий ступінь доларизації економіки. Замість "плаваючого" валютного курсу, прийнятого відповідно до рішення ще Ямайської конференції (січень 1976 р.), гривня була прив'язана до долара. Інакше кажучи, гривня "плавала" зі зміною попиту і пропозиції, не самостійно, а на "прив'язі" до долара, що зробило валютний курс нестабільним, призвело до падіння національної валюти.

Фінансова криза виявила неспроможність фондового ринку в Україні. Він існує сам по собі.

Причини такого становища - недостатня регулююча роль держави, яка мала б не лише виробити загальні правила з урахуванням досвіду Європи, але й проявити вимогливість до суб'єктів фондового ринку, створити єдиний державний реєстр корпоративних прав. За цих умов кожний суб'єкт ринку діяв би у межах правил і, дбаючи про власні інтереси, змушений був би турбуватись також про спільний інтерес.

Незабаром виповнюється десятиріччя, як почалось економічне зростання в Україні. Яку роль відігравала держава у цей період? Здійснювалися активна фіскальна політика і перерозподіл коштів в інтересах соціального забезпечення. І це замість того, щоб проводити активну створювальну політику, спрямовану на зміну структури шляхом пріоритетного розвитку передових, високо - технологічних виробництв, здійснювати переозброєння виробництва на основі досягнень науки, техніки і технології, переведення економіки на інноваційний тип розвитку.

Отже, не хитання від однієї крайності до іншої, а органічна взаємодія державного і приватного регулювання та управління банківською системою можуть забезпечити її діяльність, яка має відповідати суспільним інтересам.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?