Курсова робота «Управління якістю послуг на підприємствах готельного господарства», 2006 рік

З предмету Туризм · додано 16.12.2010 09:29 · від zorjana · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади дослідження якості готельних послуг 5 1.1. Категорія послуги в індустрії гостинності, її основні характеристики 5 1.2. Управління якістю готельних послуг: система, методи, функції, принципи та нормативно-правове забезпечення 11 1.3. Специфіка управління якістю послуг, що надаються підприємствами готельного господарства 18 Розділ 2. Дослідження стратегії розвитку послуг, що надаються в готельному комплексі "Турист" 24 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика готельного підприємства та його основних напрямів діяльності 24 2.2. Аналіз стратегії поліпшення діяльності готельного підприємства "Турист" та виявлення питань щодо удосконалення якості готельних послуг 32 Розділ 3. Вдосконалення стратегії підвищення рівня якості послуг в готельному підприємстві "Турист" 37 3.1. Розробка програми удосконалення якості послуг в ГК "Турист" 37 3.2. Прогнозна оцінка ефективності реалізації програми підвищення якості готельних послуг 40 Висновки 44 Список використаних джерел 46

Висновок

Структурна перебудова і реформування економіки України на користь галузей не виробничої сфери зумовлює необхідність наукового обґрунтування СУЯ та стратегії розвитку підприємств туристично-готельного бізнесу в умовах ринкового середовища.

З метою високого рівня якості обслуговування туристів на підприємствах туристичної сфери слід займатися вивченням та впровадженням передового вітчизняного та іноземного досвіду, нових форм обслуговування, приділити увагу стратегічному плануванню випуску якісних та запобігти випуску не якісних послуг; через систему заохочень на підприємстві за високі досягнення роботи вживати заходів щодо створення відповідного іміджу своєї організації; постійно сприяти підвищенню кваліфікації персоналу; систематично здійснювати на підприємстві контроль за якістю обслуговування як з боку керівництва, персоналу так і з боку споживачів; керівникам туристичних підприємств особливу увагу приділяти соціально-психологічному клімату в колективі; постійно працювати над удосконаленням технології процесу обслуговування та організації праці.

В умовах конкуренції важливого значення набуває сертифікація послуг підприємств громадського харчування і готелів на їх відповідність вимогам нормативних документів. Основні сучасні тенденції розвитку процесу управління в сфері туризму базуються на поширенні та деталізації тих елементів структури і функціонування підприємства, що входять у систему якості і підлягають стандартизації у межах стандартів ISO серії 9001. Діяльність керівників туристичних підприємств має бути спрямована на постійний пошук нових методів забезпечення та підвищення якості туристичних послуг, зростання уваги щодо дослідження, стратегічного планування та прогнозування аналізу впливу людського та різноманітних соціально-культурних чинників на проблему якості.

Впровадження в практичну діяльність туристичних підприємств науково-методологічних підходів щодо запропонованого механізму управління якістю в умовах конкурентного середовища дозволить мінімізувати витрати та підвищити ефективність системи інформаційної та збутової логістики, що в кінцевому результаті сприятиме формуванню позитивного іміджу підприємства.

Враховуючи вищенаведені дослідження на прикладі ГК «Турист», слід вражати, що при управлінні якістю обслуговування повинні виконуватися такі основні умови: відноситися до споживача, як до найважливішого учасника даного процесу; у межах системи управління підприємством розробляти і виконувати довгострокові програми щодо удосконалення всієї роботи над якістю в діяльності підприємства, продукції (послуг); залучити у процес покращення якості всіх робітників підприємства, як у колективних, так і в індивідуальних формах; організовувати навчання якості своїх співробітників, а також відповідних працівників інших служб; виявляти витрати, що зумовлені впливом різних факторів на досягнення рівня якості, якого вимагають з метою усунення або скорочення відходів; розширювати або завойовувати нові ринки збуту; орієнтуватись на задоволення потреб та вимог споживачів.

Пошук найбільш раціональних напрямків розвитку туризму України на сучасному етапі пов’язаний із розробкою практичних рекомендацій, які б сприяли підвищенню ефективності роботи туризму в цілому. З цією метою необхідно забезпечити: відповідність туристичних послуг запитам та смакам реальних та потенційних споживачів; підготовку інформації щодо запропонованого туристичного продукту у найбільш переконливій формі; максимальну доступність пропонованих послуг. Все це дозволить спрогнозувати наявні зміни і своєчасно відреагувати на них.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?