Курсова робота «Фінансовий облік та аналіз валютних операцій», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 16.12.2010 12:54 · від Ирина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ1. Валютні операції як економічна і обліково – аналітична категорія 5 1.1. Поняття валютних операцій та їх значення в діяльності підприємства 5 1.2. Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку і аналізу валютних операцій 14 1.3. Оцінка курсових різниць у поточному обліку 16 Розділ 2. Методологія та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності валютних операцій 21 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку валютних операцій 21 2.2. Методологія бухгалтерського обліку і звітності валютних операцій 24 2.3. Організація бухгалтерського обліку і звітності валютних операцій 1 2.4. Гармонізація і стандартизація удосконалення обліку і звітності валютних операцій 36 Розділ 3. Аналіз валютних операцій 39 3.1. Інформаційна база та методологія аналізу валютних операцій 39 3.2. Аналіз статистичних показників зовнішньоекономічної діяльності 42 Висновки Література Додатки

Висновок

Дослідження актуальної теми фінансового обліку та аналізу валютних операцій на основі аналізу нормативно - правових актів та спеціальної літератури з цієї проблеми дозволяє зробити наступні висновки та надати такі пропозиції:

1. Зовнішня торгівля є важливою і історично першою формою міжнародних економічних відносин. Оскільки більшість з розрахунків при зовнішній торгівлі товарами, роботами та послугами ведуться у іноземній валюті, однією з невід’ємних частин зовнішньоекономічної діяльності є проведення валютних операцій.

Сьогодні, пройшовши багатовікову історію розвитку, зовнішньоекономічна діяльність набула дійсно світового характеру, що безумовно має стимулювати вчених продовжувати дослідницьку діяльність в даній сфері і намагаючись максимально поліпшити її у світлі гармонізації із міжнародними стандартами.

2. Проблеми обліку і аналізу валютних операцій досліджуються провідними вченими як України, так і інших країн світу, результатом чого є велика кількість наукових робіт, що безумовно полегшують задачу всебічного вивчення даного питання.

Проте більшість із вчених у визначенні базових термінів зовнішньоекономічної діяльності рідко відходять від визначень, наданих у законодавчих актах, а отже необхідно вдосконалювати їх та досягати максимальної точності та повноти при охарактеризуванні таких термінів, як експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, валютний курс, курсова різниця тощо.

3. Однією з особливостей іноземної валюти є мінливість її вартості по відношенню до української гривні через часті коливання валютного курсу. Якщо іноземна валюта якийсь час знаходиться на поточному рахунку або у касі підприємства чи на балансі підприємства числиться заборгованість в іноземній валюті, то виникають різниці, які можуть бути як позитивними, так і негативними.

При веденні обліку зовнішньоекономічної діяльності необхідно бути максимально уважним та обережним при віднесенні курсових різниць до операційних чи не операційних, оскільки від цього залежить подальше віднесення сум на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.

4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямовується на захист економічних інтересів України, прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, створення рівних умов для розвитку усіх видів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та використання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності доходів та інвестицій, заохочення конкуренції і обмеження монополізму суб’єктів господарювання. Зовнішньоекономічну діяльність регулюють закони України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативні документи.

Враховуючи спрямованість України на інтеграцію в основні потужні міжнародні об’єднання, для забезпечення оптимального рівня ефективності при співпраці із іншими країнами необхідно поступово гармонізувати та стандартизувати законодавчо-нормативне забезпечення обліку взагалі та обліку і звітності валютних операцій зокрема до загальноприйнятих міжнародних стандартів.

5. Основними видами валютних операцій є експортні та імпортні операції. Важливими моментами, які варто враховувати при бухгалтерському та податковому обліку є правильна первісна оцінка товарів (робіт, послуг), що залежить від дати, на яку фіксується курс валют, за яким згодом визначаються курсові різниці, та черговість подій, що є важливою при встановленні моменту виникнення валових доходів та витрат в іноземній валюті.

Необхідно бути максимально пильним при веденні обліку валютних операцій експорту та імпорту товарів та послуг та ретельно слідкувати за змінами у законодавстві щодо методології нарахування валових доходів та витрат та інших деталей загальної сукупності обліку для забезпечення найбільшої ефективності діяльності підприємства.

6. Організацію бухгалтерського обліку валютних операцій можна визначити як науково обґрунтовану сукупність умов, за яких найбільш економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання бухгалтерської інформації з метою оперативного контролю за ефективним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої інформації для прийняття управлінських рішень. Основою організації обліку зовнішньоекономічної діяльності є документообіг.

Організація має бути раціональною, за якої облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах часу та засобів праці. Окрім того, документи та форми звітності мають відповідати міжнародним стандартам з метою полегшення ведення зовнішньоекономічної діяльності та співпраці із іншими країнами.

7. Зважаючи на інтеграцію до таких об’єднань, як СОТ та спрямування на приєднання до Європейського союзу, бухгалтерський облік має невпинно вдосконалюватися в умовах гармонізації із міжнародними стандартами. Основними напрямками вдосконалення є поліпшення оформлення документообігу та уникнення незручностей, з якими зустрічаються фахівці на практиці при веденні обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

Вчені, що досліджують проблему обліку зовнішньоекономічної діяльності, мають постійно виявляти недоліки у системі ведення обліку валютних операцій, керуючись результатами власних дослідів та проблемами, на які вказують практикуючі бухгалтери, і враховувати їх, вдосконалюючи тим самим усю сукупність елементів системи обліку зовнішньої торгівлі.

8. Аналіз валютних операцій являє собою сукупність окремих компонентів, що являють собою дослідження тої чи іншої сфери зовнішньоекономічної діяльності. Таким чином, для того, щоб отримати повну картину стану зовнішньоекономічної діяльності, необхідно дослідити: виконання зобов’язань з експортних операцій, виконання зобов’язань з імпортних операцій, динаміку обігу зовнішньоекономічних зв’язків, раціональність використання засобів при виконанні експортних операцій, раціональність використання засобів при існуванні імпортних операцій, тощо.

Для того, щоб діяльність підприємства, була максимально ефективною необхідно регулярно проводити аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства, залучаючи до цього не тільки вже відомі методи, а й нові, що розробляються іноземними та вітчизняними науковцями та фахівцями.

9. Аналіз статистичних даних, що характеризують основні зовнішньоекономічні процеси в Україні демонструють незмінну за останні роки тенденцію до розвитку, про що наочно говорять систематично зростаючі показники експорту та імпорту товарів і послуг, тощо. Як показує практика, основними партнерами по зовнішній торгівлі України є країни СНД та Європи.

Проте, результатами зовнішньоекономічної діяльності України за останні роки є негативне зовнішньоторговельне сальдо, а отже необхідно якісно підвищувати рівень виробництва товарів та надання послуг, надаючи їм статус конкурентноздатних на світовому ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?