Курсова робота «Фінансова діяльність підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.12.2010 14:20 · від Іра · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 I. Економічний зміст та організація фінансів підприємств 6 1.1. Поняття, сутність і функції фінансів підприємств 6 1.2. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи 11 1.3. Управління фінансами підприємств 16 II. Оцінка фінансового стану підприємства ТзОВ «ПДМ» 20 2.1. Економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2. Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства 25 Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Виходячи з даних наведених в Таблиці 1.1 можна зробити наступні висновки: на підприємстві спостерігається постійне зменшення майже усіх його економічних показників. Спостерігається зменшення обсягів реалізації продукції на 6,87%, це може бути обумовлено як зростанням собівартості продукції так і зменшенням кількості її споживачів. При цьому обсяг реалізації продукції на одного працівника зріс на 55% за рахунок скорочення чисельності працівників на 40%.

У 2008р. валовий дохід підприємства зменшився на 444,1 тис. грн, тобто на 24% порівняно з 2007р., також зменшилися і валові витрати на 386,2 тис. грн (майже 21%).

У фонді оплати праці кількість грошових коштів зменшилася на 184,2 тис. грн, що становить більше ніж 38%, хоча при цьому заробітна плата зросла на 3%.

У порівнянні з 2008 роком, у 2007 році дане підприємство було прибутковим і рівень рентабельності становив 0,27. А у 2008 році ситуація кардинально змінилася і рівень рентабельності дорівнював -3,56. Ситуація на підприємстві є критичною, оскільки підприємство на даний момент є збитковим, а рентабельність є від’ємною.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, можна визначити на базі публічної офіційної звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Проаналізувавши загальний фінансовий стан товриства з обмеженою відповідальністю «ПДМ» можна розробити деякі напрямки та пропозиції по покращенню фінансового стану даного підприємства.

Перш за все дане товариство повинно реалізувати всю продукцію, що застоюється на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається спеціаліст з маркетингу. Саме цей спеціаліст повинен забезпечити просування товару не тільки на вітчизняний ринок, а, можливо, і за кордон.

По-друге зниження собівартості продукції – дозволить підприємству бути конкурентоспроможним на ринку збуту. Можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних, так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

Третім напрямком є збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

Наступним напрямком покращення фінансового стану підприємства може стати виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво “ходових” товарів, що дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?