Курсова робота «Аналіз ефективності використання земельних ресурсів», 2010 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 09.12.2010 17:01 · від Margarita · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні і методологічні аспекти аналізу використання земельних ресурсів 2. Аналіз використання земельних ресурсів і оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства 2.1. Організаційно-економічні фактори господарювання 2.2. Аналіз складу, динаміки та структури земельних угідь 2.3. Аналіз структури посівних площ та ефективність вирощування основних товарних і кормових культур 2.4. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів 3. Шляхи і визначення резервів підвищення ефективності використання земельних ресурсів Висновки і пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Після проведення аналізу ефективності використання земельних ресурсів та оцінки ефективності користування земельними угіддями в межах ДПФ «Деметра» та визначення напрямків її підвищення можна зробити певні висновки.

У ДПФ «Деметра» провідними є дві галузі: тваринництво із м'ясо-молочним напрямом; рослинництво із зерновим напрямом.

Загальна площа сільськогосподарських угідь підприємства у 2009 році склала 948 га, 100% з яких займає рілля.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві склала 83 чол., з яких у рослинництві зайняті 36, а в тваринництві 47.

Основні показники виробничо-фінансової діяльності показують, що ДПФ «Деметра» у 2009 році працювало не особливо продуктивно, порівняно з 2007 роком. Оскільки, валова продукція зменшилася у звітному році на 21,2% порівняно з базисним, також зменшився прибуток від реалізації на 28,5%, а валовий прибуток зріс на 175,7%, виручка від реалізації збільшилась на 82,5%, фонд оплати праці зріс на 12,9%, також зросла собівартість реалізованої продукції на 136%. Підприємство протягом трьох років отримувало прибуток і було рентабельним, але в 2009 році ці показники зменшилися, порівняно з 2007. Рівень рентабельності зменшився у звітному році на 33,6 п. відповідно до базисного.

Аналізуючи посівні площі, ми зробили висновок, що усю площу сільськогосподарських угідь протягом трьох років займала рілля. В 2009 році площа ріллі збільшилась на 17% порівняно з 2007 роком.

Аналізуючи ефективність виробництва основних товарних сільськогосподарських культур ДПФ «Деметра», ми бачимо, що всі показники в 2009 році порівняно з 2007 збільшилися майже по всіх культурах. Також бачимо, що підприємство не зазнавало збитку, оскільки ціна реалізації продукції по всіх видах значно більша за її собівартість, а також значна частина зібраної продукції була реалізована.

Що стосується виручки від реалізації продукції, то в 2007 році вона у половині випадків перевищує витрати на виробництво, тому не можна говорити про високу ефективність використання посівних площ. У 2009 році така сама ситуація, але загалом грошова виручка по всіх культурах перевищує виробничі витрати.

Якщо подивитись на співвідношення реалізованої і виробленої продукції, то можна побачити, що у 2007 році значна її частина не була реалізована, у 2009 році спостерігається протилежна ситуація, тобто реалізовано більшу частину продукції.

Узагальнення результатів аналізу ефективності рослинництва показує, що ДПФ «Деметра» має досить непогані перспективи щодо нарощування виробництва продукції рослинництва.

Основним етапом здійснення управління земельними ресурсами є визначення та аналіз ефективності, тобто результативності їх використання. Показники технологічної та економічної ефективності в цілому показали, що урожайність культур мала тенденцію до збільшення, але в основному свідчать про спад ефективності використання земельних угідь в ДПФ «Деметра».

Розрахунок резервів свідчить, що сума додатково отриманої виручки за рахунок реалізації прихованих резервів складатиме 211,9 тис. грн. По відношенню до суми доходів від реалізації продукції по підприємству в цілому 5,8%. За рахунок реалізації резервів підвищення використання землі сума додатково отриманої виручки складатиме 22,3 тис. грн. Вона складатиме 5,1% по відношенню до вартості валової продукції, отриманої у 2009 році.

Коментар модератора

31 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?