Курсова робота «Аналіз фінансових результатів та фінансового стану Хлібокомбінату №11», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.12.2010 21:54 · від Дарина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i I. Техніко-економічна характеристика ДП ВАТ “Київхліб” Хлібокомбінату №11 6 1.1. Історична довідка ДП ВАТ “Київхліб” 6 1.2. Історична довідка Хлібокомбінату № 11 8 1.3. Організація управління та обліку на ДП ВАТ „Київхліб" Хлібокомбінаті № 11 11 1.4. Асортимент випущеної продукції 5 1.5. Основні техніко – економічні показники роботи підприємства 18 Розділ ii. 24 II. Методичні основи аналізу фінансового стану ДП ВАТ “Київхліб” Хлібокомбінату №11 24 2.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 24 2.2. Аналіз складу майна і джерел його утворення 29 2.3. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства 35 2.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують 40 2.5. Аналіз платоспроможності та ліквідності як складових фінансового стану підприємства 46 2.6. Оцінка показників рентабельності та ділової активності 54 Розділ iii. 61 III. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану Хлібокомбінату №11 61 Висновки 72 Список використаної літератури 75 Додатки

Висновок

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність – обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обгрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень

Головним критерієм для визначення фінансового стану підприємства є платоспроможність підприємства. Платоспроможність - це здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання згідно з встановленими термінами або відповідно до договірних умов. Їх можна вивчати за минулий період, на якусь певну дату або як майбутню можливість розраховуватись у необхідні терміни за існуючими короткостроковими зобов’язаннями.

Погіршення фінансового стану – процес, звичайно, поступовий, і тому правомірно розрізняти певні його стадії. Спочатку підприємство відчуває деякі фінансові труднощі, потім фінансові проблеми стають постійними, а несплачені борги невпинно зростають. Нарешті у зв’язку з неможливістю погасити великі суми заборгованості підприємство припиняє роботу і навіть існування.

В першому розділі курсової роботи було розглянуто загальну характеристику роботи ДП ВАТ „Київхліб" Хлібокомбінаті № 11 та його техніко-економічну характеристику. В другому розділі було розглянуто методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства. В третьому розділі був проведений аналіз основних показників господарської діяльності ДП ВАТ „Київхліб" Хлібокомбінаті № 11 за останні два роки (2007–2008), а також фінансовий аналіз його показників. Були розраховані слідуючи показники: показники фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, рентабельності, ділової активності. Хлібокомбінат №11 має недостатню фінансову стійкість. Про це свідчить ряд показників. Зокрема, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності, коефіцієнти фінансової стійкості та автономії мають низьке значення, що набагато менше від нормативів, це свідчить про нестабільний фінансовий стан. Недостатність оборотних активів для погашення поточних зобов’язань, залежність від залучених коштів та збитковість його господарської діяльності. Найгіршим є рівень платоспроможності та ліквідності підприємства,оскільки жоден коефіцієнт не відповідає нормі. Основними причинами зниження ліквідності та платоспроможності підприємства є збиткова діяльність, а також збільшення поточних зобов’язань, фінансування капітальних витрат за рахунок поточних зобов’язань. Відповідно рекомендації, щодо покращення рівня ліквідності та платоспроможності передбачають, насамперед, контроль та аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, контроль за станом виконання договорів та термінами сплати за ними, досягнення прибутковості, що передбачає збільшення обсягів продажу та зменшення витрат, залучення довгострокових позик на фінансування капітальних витрат, або відмова від інвестиційних проектів. Також важливим є раціональне управління наявними фінансовими ресурсами, зокрема визначення оптимальних обсягів виробничих запасів, управління дебіторською заборгованістю, координація планів виробництва та продажу, забезпечення безперебійної роботи підприємства тощо. Тобто вихід зі скрутного становища і підвищення ефективності діяльності вимагає розробки та впровадження комплексу заходів. Недостатня зусилля у тій чи іншій сфері можуть звести нанівець роботу усього колективу підприємства.Але є і позитивні показники, аналізуючи результати діяльності підприємства за 2008 рік відповідно попереднього року, відмічається збільшення товарної продукції в діючих цінах на 52102,2тис.грн, в порівнянних цінах станом на 6545,5тис.грн., збільшення чистого доходу від реалізації продукції на 54483,8тис.грн, собівартість реалізованої продукції збільшилася на 43745,1тис.грн. та інші показники.

Відповідно до плану організаційно-технічних заходів на 2008 рік протягом звітного періоду по хлібокомбінату здійснено часткового ряд організаційно-технічних заходів, які сприяли збільшенню обсягів виробництва, покращенню якості продукції, поліпшенню умов організації праці та побуту, а також економії матеріальних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів.

Отже, ситуація на ДП ВАТ „Київхліб" Хлібокомбінаті № 11 не є катастрофічною, але потребує негайного втручання. Забезпечення достатнього рівня ліквідності та платоспроможності є запорукою ефективної діяльності підприємства та стабільного розвитку. Керівництво хлібокомбінату, в складних умовах сьогодення, постійно знаходиться в пошуках найефективніших шляхів діяльності, метою якого є – розширення ринку збуту продукції, збільшення обсягів реалізації продукції, вдосконалення вробничої діяльності, одержання відповідних прибутків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення