Курсова робота «Збір та обробка статистичної інформації для оцінки використання основних виробничих фондів (автомобілі)», 2009 рік

З предмету Статистика · додано 06.12.2010 14:16 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Проведення статистичного спостереження 1.1. Характеристика ефективності використання виробничих фондів на АТП 1.2. Розробка плану статистичного спостереження 1.3. Збір статистичної інформації Розділ 2. Зведення та групування зібраних статистичних даних 2.1. Статистичні зведення 2.2. Статистичні групування Розділ 3. Обробка статистичної інформації 3.1. Визначення відносних величин 3.2. Середні величини та показники варіації 3.3. Структурні середні 3.4. Показники, що характеризують ряди розподілу 3.5. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 3.6. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки 3.7. Вимірювання взаємозв’язку між факторною та результативною ознакою Розділ 4. Аналіз отриманих результатів, висновки та пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Під час виконання курсової роботи було виконано оцінку виконання плану автобусних перевезень. З 137 наявних автобусів було проведено без повторну вибірку в 19 автобусів.

Було виконано 3 зведення, в яких відображено впорядкування статистичних даних. Це зведення по маркам автомобілів за шість днів, зведення по всім маркам автомобілів за кожен день, зведення по всім маркам автомобілів за шість днів.

В процесі обробки статистичної інформації були виконані типологічні, структурні та аналітичні групування за кількісними ознаками – кількістю перевезених пасажирів,терміном експлуатації та виручкою і аналітичною ознакою – маркою автобуса, побудовані полігон, гістограми та графіки по результатам групування.

Було визначено відносні величини динаміки, виконання плану, структури та координації за даними таблиць зведення. При розрахунку відносної величини виконання плану було встановлено, що за звітний період план виконувався всередньому на 99,5%.

При визначення середніх показників та показників варіації було розраховано для:

1) виручки :

• середня арифметична = 175 грн

• модальне значення Мо = 1470,7 грн

• медіанне значення Ме = 1738,9 грн

• зміна виручки R = 1006 грн.

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 246,3 грн.

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення =275,7 грн

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2= 76028,9 грн

2) кількості перевезених пасажирів :

• середня арифметична пас = 5247,1 пас

• модальне значення Мо = 4908,2 пас

• медіанне значення Ме = 5139,3 пас

• зміна R = 1651 пас

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 409,8 пас

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення  = 459,1 пас

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2= 210772,8 пас

За результатами дослідження рядів розподілу було встановлено, що криві розподілу обох ознак тупо вершинні і скошені вправо.

Розповсюджуючи методом прямого переносу отримані дані вибіркового спостереження на вибіркову сукупність, обчислили, що загальна виручка за звітний період для даного парку становить 240161 грн, а загальна кількість перевезених пасажирів - 718852,7 пас.

За результатами обробки рядів динаміки (для виручки) розраховано, що:

• середня виручка в період 1 – 4 вересня 2004 року становила 8338,75 грн.

• середній приріст добової виручки – 213,3 грн;

• середній темп зростання добової виручки склав 0,976 або 97,6%;

• середній темп приросту добової виручки склав -0,024 або -2,4%.

За результатами обробки рядів динаміки (для кількісті перевезених пасажирів) розраховано, що:

• середня кількість перевезених пасажирів в період 1 – 4 вересня 2004 року становила 24822,5 пас.

• середній приріст – 215,3 пас;

• середній темп зростання склав 0,99 або 99%;

• середній темп приросту склав -0,01 або -1%.

Взаємозв’язок між факторною ознакою - кількістю перевезених пасажирів та результативною ознакою – виручкою носить лінійний характер. Оскільки коефіцієнт R майже рівний 1, то зв’язок між ознаками тісний і прямо пропорційний, тобто із збільшенням кількості перевезених пасажирів збільшується виручка.

Показники,що характеризують виконання плану:

• середній час автомобіля в наряді: Тн = 11,25 (год.)

• середня експлуатаційна швидкість: Vе = 28 (км/год.)

• середня виробітка на 1 відпрацьовану атомобіле-годину: WАГ = 116 (пас)

• коефіцієнт використання пробігу:  = 0,93 або 93%.

Для покращення виконання плану автобусних перевезень можна провести такі заходи, для підвищення результатів праці:

• забезпечення оптимальності та регулярності руху автобусів з урахуванням можливої найбільшої кількості пасажирів;

• збільшити середню експлуатаційну швидкість в тих умовах, де це можливо, без створення ризику для водія, пасажирів, учасників дорожнього руху;

• забезпечення та організація безпнрнбійного технічного сервісу і обслуговування автобусів;

• оновлювати парк рухомого складу для зменшення простоїв через технічні несправності.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?