Курсова робота «Особливості переходу Великого герцогства Люксембург до постіндустріальної стадії розвитку», 2009 рік

З предмету Географія · додано 03.12.2010 20:23 · від Шимків Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження 5 1.1. Теоретичні підходи та концепції країнознавства 5 1.2. Теорія постіндустріального суспільства 10 1.3. Методика дослідження переходу країни до постіндустріальної стадії розвитку 16 Розділ 2. Чинники та передумови розвитку господарства Люксембургу 21 2.1. Особливості географічного положення та природно-ресурсного потенціалу 21 2.2. Соціально-демографічні передумови розвитку Люксембургу 26 2.3. Історичний нарис розвитку господарства Великого Герцогства Люксембург 33 2.4. Політична система Люксембургу як фактор його розвитку 37 2.5. Особливості державної політики Люксембургу 40 Розділ 3. Особливості розвитку Люксембургу як типової постіндустріальної країни 45 3.1. Зміна галузевої структури економіки 45 3.2. Науково - технічний розвиток Люксембургу 48 3.3. Прояви інформатизації суспільства в Люксембурзі 60 Висновки 65 Список використаних джерел 68 Додатки 71

Висновок

Постіндустріальна фаза економічного розвитку, якої досягли розвинуті країни є еволюційним надбанням індустріальної і характеризується такими рисами: домінуванням сфери послуг та інформації; появою нового базового ресурсу – інформації і знань; домінуванням наукомісних технологій. У постіндустріальний період відбуваються зміни в усіх системах та підсистемах суспільства.

Процес формування постіндустріального суспільства в країні тісно пов'язаний з рівнем її економічного розвитку та загального добробуту населення. Від часу свого виникнення кожна країна поступово проходить через аграрну, індустріальну та постіндустріальну стадію розвитку. Промислово розвинуті (постіндустріальні) країни чи країни-лідери в наш час являють собою групу, яка за класифікацією Світового економічного огляду ООН об’єднує 23 країни. До них належить і Люксембург.

Господарський феномен Великого Герцогства Люксембург зумовлений рядом чинників. Чинники та передумови економічного зростання країни є визначальними й для формування постіндустріального суспільства в ній.

Географічне положення Люксембургу на перетині європейських шляхів, його сусідство з високорозвиненими державами – членами ЄС, більшість з яких також знаходяться на постіндустріальній стадії розвитку є дуже сприятливим з огляду на можливості різного роду співробітництва з цими країнами та використання їх досвіду побудови постіндустріального суспільства.

В Люксембурзі створюються всі необхідні умови для навчання населення, підвищення кваліфікації трудових ресурсів, що є особливо важливим на сучасному етапі розвитку суспільства.

В культурі Люксембургу органічно переплелися шанобливе ставлення до власних традицій, їх збереження та водночас відкритість для інших культур, прагнення до обміну культурним досвідом, що є проявом процесу інтернаціоналізації. В культурній сфері Люксембургу проявляються риси постмодернізму. Принципи плюралізму, децентрації, фрагментарності, які є визначальними для постмодернізму, виражаються перш за все в утвердженні різноманіття як основного лейтмотиву постіндустріального суспільства.

Особливості державного устрою Люксембургу є важливим чинником, який впливає на розвиток держави передусім через регулювання перебігу різних суспільних процесів, що відбуваються в ній. Внутрішня політика Люксембургу спирається на цілком певні постулати: суспільно-політична стабільність, економічне процвітання, «ініціативна енергія, яка б перемагала малі розміри».

Люксембург - головний світовий офшорний центр, що спеціалізується на реєстрації компаній з метою емісії єврооблігацій. Очевидно, що, значною мірою саме завдяки офшорному капіталу, сконцентрованому в Люксембурзі, економіка країни набуває постіндустріального характеру, тобто, спеціалізується на послугах, що дозволяють витрачати мало людського капіталу, не шкодити навколишньому середовищу, займатися престижною, високопродуктивною діяльністю й отримувати дуже пристойний дохід.

За останні 50 років економіка Люксембургу зазнала ряду структурних зрушень. В кінці 20 ст. Люксембург вступив в період безпрецедентної трансформації господарства – почався бурхливий розвиток галузей «нової економіки» постіндустріальної країни. В Люксембурзі сфера обслуговуючої діяльності стала провідною і за кількістю зайнятих, і за розмірами продукованого ВВП.

Лідерство країн у ХХІ ст. слід розуміти насамперед як переважання технологічних пріоритетів у структурі національної економіки. Протягом останніх десятиліть уряд Люксембургу активно заохочував

науково-дослідні та інноваційні проекти. Державна політика в цій сфері

була спрямована на створення гнучкої законодавчої бази і бюджетно-податкового середовища, підтримку інкубаторів, спеціальних промислових зон і висококваліфікованих кадрів, які володіють іноземними мовами, а також на збільшення можливостей фінансування. У структурі національної економіки переважають технологічні пріоритети. Як наслідок Люксембург має високий рівень науково-технічного розвитку.

Люксембург є досить інформатизованою країною. Цей процес охопив різні сфери життя в країні. Він активно підтримується урядом країни і сприяє її інноваційному розвитку. Характерними проявами інформатизації суспільства в Люксембурзі є електронна комерція та формування електронного управління країною у режимі "он-лайн".

Отже, процес формування постіндустріального суспільства у Великому герцогстві Люксембург поступово здійснювався протягом останніх 50 років. Він характеризувався змінами у галузевій структурі економіки, впровадженням нових технологій, інновацій та загальною інформатизацією суспільства. На сучасному етапі розвитку Люксембург можна назвати типовою постіндустріальною країною.

Коментар модератора

робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?