Курсова робота «Державне регулювання розподілу доходів та його форми в умовах ринкової економіки», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 03.12.2010 19:42 · від Анастасія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Необхідність і напрямки державного розподілу доходів у ринковій економіці 5 1.1. Характеристика і значення розподілу доходів в умовах ринкового господарювання 5 1.2. Необхідність і методи державного втручання у розподіл доходів населення 10 Висновки до першого розділу 16 Розділ 2. Державний розподіл доходів в Україні: стан і перспективи удосконалення 18 2.1. Аналіз динаміки розподілу доходів в Україні за 2002 – 2007 рр. 18 2.2. Шляхи оптимізації державного розподілу доходів населення 24 Висновки до другого розділу 30 Висновки 32 Список використаних джерел 34

Висновок

1. Конституцією України визначено, що кожен має право на достатній рівень життя для себе та своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, тобто уряд країни повинен відстоювати політику доходів.

2. Після переходу до ринкових відносин структура доходів населення суттєво змінилася. З’явилися нові джерела доходів (від підприємницької діяльності, власності тощо), а також змінилася роль окремих джерел доходів для різних верств населення і суттєво зросла їхня диференціація. Суттєвий вплив на ці процеси справляла розподільча політика та її структурна складова – політика доходів і заробітної плати.

3. Ефективна диференціація доходів має певні межі, оскільки її надмірне поширення обертається бідністю та злиднями широких верств населення. Саме тому ефективна політика доходів, що реалізується державою має включати відповідні механізми і джерела підтримання доходів як соціально уразливих верств населення на мінімально припустимому рівні (індексація доходів, мінімальні соціальні гарантії та допомога, регулювання цін тощо), так і тих верств населення, основним джерелом забезпечення потреб життєдіяльності яких є висококваліфікована наймана праця.

4. Тенденція до економічного зростання в Україні розширює можливості держави у проведенні політики підвищення доходів громадян. Проте сприятливі макроекономічні умови не використовуються. Соціальна політика залишається пасивною. Державними цілями у сфері регулювання доходів залишається підвищення мінімальних соціальних гарантій, подолання дискримінації в оплаті праці у бюджетних установах, соціальний захист малозабезпечених, нерідко без врахування ступеня нужденності сімей.

5. Визначальним чином на рівень добробуту населення країни загалом та формування належного іміджу країни у світовому співтоваристві впливає заробітна плата.

6. Поглиблення соціальної нерівності в суспільстві може мати негативні наслідки для економіки країни, які загострюватимуться з активізацією глобалізаційних процесів. Зокрема, нерівномірний розподіл доходів заважає нормальному функціонуванню економіки країни, а соціальна нерівність породжує нестабільність у суспільстві, що негативно впливає на загальний інвестиційний клімат.

7. Розподіл доходів спрямований на досягнення оптимального співвідношення між інтересами держави, суспільства та підприємства.

8. Державне втручання у розподіл доходів дуже необхідне, оскільки неконтрольований розподіл може призвести до негативних наслідків. Воно здійснюється за допомогою таких методів: податкового, кредитного, ціно-вого, регіонального, інвестиційного регулювання тощо.

9. Для України у 2002 – 2007 рр. характерне зростання номінальних доходів, що зумовлене зростанням їх складових.

10. Значне місце у розподілі доходів населення посідає заробітна плата. У останні роки помітна тенденція до скорочення її частки у структурі доходів.

11. Держава повинна проводити соціально зумовлену політику для покращення розподілу доходів (тобто підвищення мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму; запровадження гнучкої податкової системи; запобігання безробіттю тощо).

12. На сьогоднішній день Міністерство праці крок за кроком вживає заходи щодо підвищення розміру заробітної плати та її наближення до прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?