Курсова робота «Система освіти та професійне навчання як інститут інфраструктури ринку праці.», 2009 рік

З предмету Політична економіка · додано 03.12.2010 19:38 · від Анастасія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Інфраструктура ринку праці і її роль в забезпеченні ефективної зайнятості 5 1.1. Інфраструктура ринку праці її функції та основні сегменти 5 1.2. Освіта і її роль у забезпеченні конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці 10 Висновки до першого розділу 15 Розділ 2. Освіта – база професіоналізації і соціальна гарантія 17 2.1. Аналіз вживу освіти на зайнятість населення в Україні 17 2.2. Шляхи забезпечення якісної освіти в Україні, як фактора розвитку інтелектуального потенціалу суспільства 23 Висновки до другого розділу 33 Висновки 35 Список використаних джерел 37

Висновок

1. Багатофункціональна і високоефективна інфраструктура — невід'ємна характеристика цивілізованого ринку праці, показник його розвиненості й критерій дієвості. Освіта сьогодні розглядається як одна з основних цінностей, без яких неможливий подальший розвиток суспільства. Чим вищий рівень освіти має людина, чим більше вона знає і чим краще вміє вчитися, тим швидше (за інших рівних умов) вона може засвоїти додаткові професійні навички, оволодіти новою професією, зорієнтуватися в зміні ситуації, прийняти правильне рішення і т. п. Тобто в сучасних швидкозмінних економічних і технологічних умовах високий рівень освіти означає передусім готовність людей до динамічного професійного життя, що є основою конкурентоспроможності. Це пояснює, чому ми називаємо освіту базою професіоналізації.

2. Конкурентоспроможність працівника є відповідністю якості робочої сили потребам ринку, можливість перемагати в конкуренції на ринку праці, тобто повніше, порівняно з іншими кандидатами, задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, умінь, навичок, особистих рис. Рівень конкурентоспроможності робочої сили визначається як ступінь можливостей працівника витримати конкуренцію з боку реальних або потенційних претендентів на його робоче місце або претендувати самому на інше, більш престижне. Від рівня конкурентоспроможності працівника залежить специфіка його трудової поведінки, рівень реалізації й розвитку особистісного трудового потенціалу. З позиції працівника цей показник визначає стійкість його положення на виробництві. З позиції підприємства він визначає перспективи успішної і стійкої фінансово-економічної діяльності

3. Ключовим фактором розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки Украйні є перехід від пасивної політики зайнятості до активної, зокрема вдосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації економічно активного населення. Від ріння професійного навчання залежить конкурентоспроможність робочої сили, ефективність використання матеріальних, фінансових, трудових ресурсів.

4. Розвиток професійної підготовки гальмується неефективністю системи професійно-технічної та вищої освіти. Адже більшість закладів проводять професійну підготовку фахівців і робітників без урахування потреб економіки, що сприяє зростанню кількості безробітних громадян. Крім того, частина випускників після закінчення професійного навчання працевлаштовується не за фахом. Зростає дефіцит у робітничих кадрах та надлишок фахівців з економічних спеціальностей, тобто поглиблюється дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці

5. Проблема дисбалансу на ринку праці також пов'язана з неконкурентоспроможністю робочих місць. Значна кількість вакансій, зареєстрованих на ринку праці, не заповнюється через низьку оплату праці (лише 5% зареєстрованих вакансій передбачили заробітну плату на рівні 1000грн., 60% менше 500 грн.). З іншого боку, існує залежність між рівнем освіти і особистим доходом(особливо серед молоді віком 15-34 роки), адже молоді люди з повною вищою освітою отримували майже втричі більше доходу, ніж ті, які мали лише початкову освіту.

6. Взаємодія всіх структурних елементів механізму розвитку ринку праці та ринку освіти дозволить забезпечити ефективний моніторинг стану ринку праці. Це сприятиме розробці ефективних інструментів прогнозування потреб економіки у фахівцях і робітниках; приведенню обсягів та структури навчання у професійних закладах України у відповідність до потреб економіки: впровадженню сучасних підходів до професійної підготовки економічно активного населення.

7. Система освіти України повинна очолити процес освоєння всіма органами державного управління політичної і економічної сфер організації суспільства по країні, конкретно включившись у формування освічених, гармонійно розвинених людей. Ці люди мають великі шанси для самореалізації у всіх сферах своєї життєдіяльності в новій системі соціальних відносин, сприяючих такій самореалізації.

8. Важливим напрямом покращення системи професійного навчання є впровадження в навчальний процес модульного професійного навчання, яке ґрунтується на методиці МОП «Модулі трудових навичок». На відміну від традиційного, таке навчання мобільніше, менш затратне, спрямоване на індивідуалізацію навчання підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення реалізації принципів безперервності навчання впродовж життя, за рахунок зміни концепції професійної підготовки, що передбачатиме домінування фактора «компетентності» замість фактора «часу».

9. Міністерство освіти і науки України та Міністерство економіки України повинні ставити перед урядом питання про збільшення у структурі держбюджету асигнувань на вищу освіту. А з іншого — потрібно розуміти і те, що найближчими роками збільшення видатків об'єктивно буде стримуватись обмеженими можливостями держбюджету. Тож, поряд із необхідністю підвищення далі асигнувань із бюджету, треба переглянути доцільність фінансування в сучасних розмірах тих напрямів і спеціальностей вищої освіти, які в достатній мірі забезпечуються на платній основі.

10. Україна, яка тепер активно долучається до всіх соціально-економічних перетворень у різних сферах життєдіяльності, може стати світовим лідером у максимально ефективному формуванні та використанні людського потенціалу. Це означатиме, що ми вже у видимому майбутньому доб'ємося видатних успіхів у економічному, етичному і фізичному оздоровленні українського суспільства, яке дійсно відповідатиме суті цивільного суспільства як ніяка інша країна в світі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?