Курсова робота «Гра як творча комунікативна дія», 2009 рік

З предмету Документознавство, діловодство · додано 03.12.2010 10:21 · від Вадим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Комунікація як соціально-історичне явище. 1.1. Поняття комунікації і її мета. 1.2. Роль комунікації у процесі життєдіяльності суспільства. 1.3. Проблеми розвитку комунікацій у суспільстві. Розділ ІІ. Масова комунікація як складова формування інформаційного суспільства. 2.1. Роль масової комунікації у розвитку інформаційного суспільства. 2.2. Комунікаційні моделі інформаційного суспільства. 2.3. Морально-етичні норми в системі масових комунікацій. Висновки Список використаної літератури

Висновок

Комунікативні технології XXI століття стали індустріальними способами організації комунікативних процесів у суспільстві. Вони не терплять жодного дилетантства, мають розроблятися професіоналами і реалізуються на аудиторіях небачених розмірів. До таких технологій, які досягли свого розквіту якраз у XX столітті, можна віднести пропагандистську, рекламну, політичну, переговорну, перформансну, “паблік рилейшнз” тощо.

Однією з головних цінностей суспільства у наш час є інформація, а критерієм поінформованості виступає, відповідно, доступ – до інформаційних баз даних, вільної, правдивої, неупередженої та об’єктивної інформації. Гарантом цього виступає система права, заснована на інформаційних чинниках, яка набуває в інформаційну епоху нових рис. Реалізація цього права надає людині інформаційного суспільства нового статусу та можливостей, що рівні для всіх.

Люди можуть обмінюватись різними типами інформації на різних рівнях. Відомо, що спілкування не вичерпується усними або письмовими повідомленнями. В цьому процесі важливу роль грають емоції, манери партнерів, жести.

Масова комунікація значною мірою опосередковує функціонування сучасної символічної культури, певним чином її диференціюючи, повідомляючи їй особливі принципи та зразки взаємодії значень та знаків, цінностей та символів, припускаючи існування досить різних за складом текстів, які знаходяться між собою в досить заплутаних відносинах паралельного існування. Але, все-таки, mass-media є невід’ємним чинником сучасного людського існування взагалі і культури зокрема. І тому можна навіть сказати, що масова комунікація не тільки увійшла в людське суспільство, зайнявши досить значне місце в структурі культури, але й призвела до того шляху розвитку суспільства, який відбувається і сьогодні.

Уся інформаційна індустрія та сфера масово-комунікаційної діяльності покликана забезпечувати виробництво масової інформації, засобів масової комунікації та забезпечувати їхнє функціонування.

За програмою ЮНЕСКО до 2015 року передбачено створити інформаційну інфраструктуру для побудови у всіх розвинених країнах світу, створити так званий всесвітній інформаційний банк (інформаційну спадщину людства). За цією програмою перед багатьма країнами постає питання про здійснення реформ освіти в усіх регіонах світу, забезбечення розвитку віртуальних університетів (дистанційне навчання), підготування досвідчених спеціалістів в усіх галузях суспільства, а також про впдив на молоде покоління з ідеями культури та миру.

Глобальні комунікації розширюють можливості міжнародного співробітницітва і забезпечує інші життєвоважливі глобальні проблеми людства.

Зараз Інтернет є найпопулярнішим засобом передачі інформації і думаю, що в найближчому майбутньому ця популярність не спаде, а навіть виросте. Але нові технології автоматично не замінюватимуть старі. Радіомовлення не було замінене телебаченням, кінематограф не замінило телебачення, відеопрокат і відеокасети не знищили кінотеатри.

Коментар модератора

32 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?