Курсова робота «Джерела формування фінансових ресурсів і шляхи удосконалення цього процесу», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 02.12.2010 23:43 · від pingvin · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Поняття фінансових ресурсів та класифікація джерел їх формування Розділ 2. Аналіз динаміки формування фінансових ресурсів ват "чернівецький хлібокомбінат" за 2008-2009 рр. 2.1. Аналіз динаміки формування власних фінансових ресурсів 2.2. Аналіз динаміки формування фінансових ресурсів за рахунок позикових джерел. 2.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Розділ 3.оптимізація джерел формування та збільшення Фінансових ресурсів ват "чернівецький хлібокомбінат" на 2010 рік Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Завдяки безперервному та достатньому фінансовому забезпеченню виробничого процесу, правильному вибору напрямів використання фінансових ресурсів та способів мобілізації основного та оборотного капіталу досягається зростання доходів підприємства та успіх підприємницької діяльності фірми, який залежить від стану її фінансів та вибору стратегії залучення фінансових ресурсів.

Отже, удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємств слід розглядати як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої виробничо-господарської діяльності. Від цього залежить поліпшення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, його стабільне функціонування та розвиток.

Дослідивши фінансові ресурси ВАТ „Чернівецький хлібокомбінат” можна зробити висновок про суперечливість процесу їх формування в конкретно виробничих умовах. З одного боку, серед власних фінансових ресурсів поступово зростає роль прибутку та зменшується значення статутного капіталу, проте їх частка в загальних фінансових ресурсах незначна – 39,3%. З іншого – зростають обсяги фінансових ресурсів на позиковій основі (на 3794,0 тис. грн.), проте, на думку деяких дослідників, за рівня рентабельності 1,9% таке їх залучення не є ефективним.

Також з кращої сторони динаміку власних фінансових ресурсів на даному підприємстві характеризує зростання загальної суми власних ресурсів за рахунок саме збільшення обсягу прибутку, а не, наприклад, додаткових внесків засновників.

Серед фінансових ресурсів, найвагомішими є позикові – 65,7% та 60,7% загальної їх суми у 2008 та 2009 роках відповідно. Проте їх питома вага зменшилась на 5,0%, в основному за рахунок зростання суми нерозподіленого прибутку.

В цілому фінансові ресурси даного підприємства характеризуються позитивною динамікою: зростає частка прибутку й власних джерел взагалі, залучаються додаткові на значну суму. Але в той же час ефективність діяльності підприємства залишає бажати кращого – через отримання досить малої суми прибутку низькими є всі показники рентабельності. Про ефективність використання фінансових ресурсів свідчить також досить високий показник фондовіддачі – 13,59 гривень у 2009 році.

Однозначно потрібно зменшувати частку позикових фінансових ресурсів. Одним із запропонованих варіантів оптимізації структури джерел їх фінансування є реорганізація підприємства.

Удосконалення джерел формування фінансових ресурсів дасть змогу підприємству більш ефективно здійснювати господарську діяльність.

Коментар модератора

31 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?