Курсова робота «Концепція життєвого циклу товару, її практичне використання на прикладі ВАТ "ЦГЗК"», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 30.11.2010 14:00 · від Инна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Концепція життєвого циклу товару, її практичне використання 5 1.1. Концепція життєвого циклу товару 5 1.2. Стадії життєвого циклу товару 10 1.3. Крива життєвого циклу товару 13 РОЗДІЛ 2. Маркетингова політика, сегментування цільового ринку, цінова політика та конкурентоспроможність 15 2.1. Система і стратегія маркетингової діяльності ВАТ «ЦГЗК» 15 2.2. Сегментування цільового ринку ВАТ «ЦГЗК» 22 2.3. Оцінка показників виробництва продукції та фінансового стану ВАТ «ЦГЗК» 27 2.4. Конкурентоспроможність продукції. Цінова політика ВАТ «ЦГЗК» 34 Висновок 38 Список використаних джерел 42 Додатки 44

Висновок

Життєвий цикл товару може бути представлений чотирма стадіями: стадією впровадження; стадією росту; стадією зрілості, включаючи насичення, стадією спаду. Деякі маркетологи між стадією зрілості й стадією спаду виділяють окремо стадію насичення. На кожній із цих стадій варто використати відповідну маркетингову стратегію. Тривалість кожної із цих стадій залежить від запитів споживачів, економічної кон’юнктури, характеру самого товару, маркетингової стратегії виробника й інших факторів.

Перший етап - виведення товару на ринок. Це вирішальний момент у житті товару, тому що на даному етапі необхідно створити ринок для нового товару. Темп росту продажів тут залежить від новизни продукції й від того, наскільки в ній зацікавлений споживач. Звичайно модифікації продукту збільшують продажі швидше на відміну від великого нововведення, якому буває важко пробити собі дорогу. Звідси, стадію «впровадження» або виходу товару на ринок характеризують витрати й неприбутковість установи, що пояснюється наступної: - продукт (послуга) виводиться на ринок; - низький збут, тому що продукт (послуга) маловідомий; - споживачі (покупці, клієнти) являють собою невелику групу «піонерів»; - більші витрати на виробництва, тому що багато технічних проблем; - низькі або негативні доходи; - обмежена конкуренція; - важливо вибрати правильні канали збуту; - найбільш важливе завдання - зробити товар (послугу) відомим за допомогою значних зусиль по маркетингу.

Другий етап - етап росту. Якщо товар виживає на першому етапі, він продовжує розвиватися. Стадію «ріст» характеризує початок ефективної діяльності лікувальної установи в цілому або фахівця, зокрема. Для цієї стадії характерно: - сприйняття товару (послуги) на ринку; - покупатели (клиенты) довольны, и знание «понаслышке» заменяет часть прямой рекламы; - збільшення продажів за рахунок того, що звичайні споживачі стають покупцями; - порівняно невисока конкуренція й, у зв'язку із цим, підтримка цін на певному високому рівні; - максимальні доходи й прибуток на одиниці проданого товару (послуги); - необхідність усунення останніх недоліків товару (послуги). Рекомендується переборювати цю стадію швидко, чому може сприяти правильний вибір, підбор коштів для рішення завдання. Стабілізація всієї діяльності організації характеризується як «зрілість». Для цієї стадії ЖЦТ характерні наступні риси: - товар (послуга) добре відома на ринку; - конкуренти представляють аналогічні товари (послуги) і потрібно враховувати їхні ціни; - тепер насмілюються купувати й покупці-консерватори; для продовження цієї стадії необхідно модифікувати продукцію (послугу); - удосконалювання товару (послуги) за рахунок незначних змін. На цій стадії ефективність лікувальної діяльності - найвища, у зв'язку із чим ставиться завдання затриматися на цій стадії як можна довше. Щоб утримати організацію на цій стадії як можна довше, рекомендується застосовувати стандартний набір маркетингових дій, таких як збільшення витрат на рекламу, підвищення якості, поліпшення обслуговування, зниження цін. Зважаючи на те, що рано або пізно за цією стадією наступить спад, на стадії «зрілості» на весь зріст встає питання про наступну заміну медичної послуги або її модифікації. Ключ до успіху на цій стадії - стимулювання попиту на вже існуючі товари шляхом підвищення привабливості для споживачів або внесення в них незначних удосконалень.

У завершенні стадії зрілості спостерігається стан (або стадія) насичення ринку даним видом товару. Її характеризують наступні моменти: - більша частина ринку купила товар (послугу), і збут не може бути підвищена (стагнація збуту); - тверда конкуренція; - сильне зниження цін і прибутку; - виробництво раціонально й гранично використає можливості; - ще можна незначно вдосконалити продукт (послугу); необхідно задіяти значні ресурси для збереження частки ринку; - необхідно розглянути можливості освоєння нових ринків; - очікується поява нового продукту (послуги) на ринку.

На заключній стадії життєвого циклу товару можна виділити три періоди: Підприємство або фірма ще може намагатися продовжити його життєвий цикл шляхом інтенсивної реклами, удосконалювання товару, маневрування ціновою політикою й ін. Підприємство або фірма прагне вичавити з товару залишковий прибуток (яка ще реальна), залучає лояльних споживачів, що продовжують закуповувати товар, різко скорочує витрати виробництва й збуту товару, що дозволяє на якийсь час відстрочити догляд товару з ринку.

Підприємство або фірма знімає товар із продажу, причому теж планово й обдумано; рішучому зняттю з ринку підлягають повільно обертаються, неходові товари. На цій стадії рекомендується: - переконатися в тім, що товар (послуга) не покриває можливості іншого, більше вигідного; - запланувати час зупинки виробництва й збуту товару (послуги); знизити зусилля по маркетингу й, наприклад, знайти кілька великих споживачів. Крім класичної форми життєвого циклу товару, практика роботи різних фірм і підприємств дає приклади специфічних її видозмін. Життєвий цикл товару в реальній ситуації може не виражатися на графіку традиційній класичній кривій, коли чітко визначаються періоди впровадження товару на ринок, росту, зрілості й спаду.

Ефективна маркетингова діяльність дозволяє домогтися ще на першій стадії високого зросту збуту й прибутків, а в наступні - підтримки значного обсягу продажів - крива, що носить назву «бум». Які ж фактори впливають на тривалість життєвого циклу продукту? Поза залежністю від того, до якого типу належить товар, на тривалість його життя на ринку найбільший вплив роблять насамперед наступні фактори: - науково-технічний прогрес; - відношення до товару на різних етапах його життєвого циклу споживача; - кількість конкурентів на ринку даного товару.

Для окремих типів товарів можуть так само існувати свої, властиві тільки їм фактори, що впливають на тривалість їхнього життєвого циклу (як, наприклад, мода).

Таким чином, знаючи про можливості впливу на тривалість життєвого циклу товару того або іншого фактору, прагнучи досягти збалансованого сполучення нових, що розвиваються й зрілих товарів у процесі виробництва, підприємство (організація) може визначити оптимальну кількість виробів, що перебувають на стадії розробки, і в остаточному підсумку необхідні техніко-економічні показники, що характеризують товарну політику. Визначення оптимальної кількості виробів, що перебувають на стадії розробки, дозволяє підприємству знижувати ступінь ризику в процесі своєї діяльності й цілеспрямовано підвищувати його конкурентноздатність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали