Курсова робота «Суспільний поділ праці і відносини обміну», 2009 рік

З предмету Політична економіка · додано 29.11.2010 21:16 · від Lord_of_time · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність та необхідність суспільного розподілу праці. 2. Роль суспільного поділу праці в сучасній економічній системі. 3. Аналіз впливу суспільного розподілу праці на становлення ринкового господарства України. Висновки Список літератури

Висновок

З даної роботи можна зробити наступні висновки:

Основою виникнення ринкових відносин є суспільний поділ праці, що означає спеціалізацію виробників на виготовленні окремих видів продуктів або на певній виробничій діяльності. Суспільний поділ праці зумовлюється дією закону економії робочого часу і веде до підвищення продуктивності праці, збільшення виробництва продуктів. На основі суспільного поділу праці виникають виробничі відносини між людьми не лише у сфері безпосереднього виробництва, а й у сфері обміну продуктами праці. Суспільний поділ праці і обмін продуктами — два взаємозумовлених процеси. Але сам суспільний поділ праці не породжує товарних відносин.

Суспільний поділ праці виявляється у трьох основних формах. «Коли мати на увазі лише саму працю, то поділ суспільного виробництва на його великі роди, як-от землеробство, промисловість і т.ін., можна, — писав К.Маркс, — назвати загальним поділом праці, розпад цих родів виробництва на види і підвиди — частковим поділом праці, а поділ праці всередині майстерні — одиничним поділом праці». Така класифікація, з одного боку, відебражає історичну послідовність виникнення різних форм поділу праці, з іншого — ступінь його розвитку в межах окремих національних держав.

Суспільний поділ праці відіграв важливу роль в минулому, ставши фактором розвитку товарного виробництва. Процес поділу з тих пір не зупинився і став умовою розвитку ринкової економічної системи за рахунок розвитку продуктивних сил. Сьогодні суспільний поділ праці відбувається не тільки всередині галузей, а відбувається й відділення від матеріальної сфери виробництва нематеріальної. Особливо цей процес активізувався з початком інформатизації суспільства. Це є момітно, тому що відбувається науково-технічна революція, яка дає сильний поштовх саме сфері нематеріального виробництва.

У докапіталістичних формаціях суспільний поділ праці був слабо розвинений. Так, виділення пастуших племен з маси первісних поклало початок першому великому суспільному поділу праці. Це зробило можливим регулярний обмін між общинами. У рабовласницькому суспільстві відбувся другий великий поділ праці — ремесло відокремилося від землеробства, що означало виникнення товарного виробництва, тобто виробництва, спеціально розрахованого для обміну. Розвиток обміну зумовив виникнення металевих грошей, виділення класу купців, появу торговельного капіталу. Це був третій великий поділ праці, що визначав дальший розвиток товарного виробництва.

З погляду суспільної форми, виникнення ринкових відносин зумовлене соціально-економічною відокремленістю виробників, яка з часу розпаду первісного ладу є формою приватної власності на засоби виробництва. Оскільки приватна власність існує у двох діаметрально протилежних за економічним змістом формах (дрібнотоварна, що ґрунтується на власній праці, та капіталістична, заснована на експлуатації найманої праці), то й відокремлення має різний характер. Економічна відокремленість виявляється передусім у тому, що виробники самі привласнюють результати своєї праці. Характер відокремленості залежить від панівного типу власності. З погляду речового змісту така відокремленість зумовлюється насамперед неоднорідністю праці. Види праці різняться своєю складністю, неоднаковим функціональним змістом праці — співвідношенням творчого та шаблонного компонентів, розумової та фізичної праці. Існують різні умови праці, залежно від яких виділяють працю легку й важку, працю у шкідливих умовах і т. ін. Неоднакові фізичні й духовні здібності людей до праці, неоднакові їхні навички до щоденної наполегливої праці. Тому результативність, ефективність праці різних людей різна. З погляду суспільної форми відокремленість виробників зумовлена їх прагненням привласнити результати своєї праці (в умовах простого товарного виробниц-тва) і чужої праці (в експлуататорських формаціях, насамперед за капіталізму).

Коментар модератора

32 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?