Курсова робота «Статистичне вивчення виробництва картоплі», 2005 рік

З предмету Статистика · додано 29.11.2010 20:36 · від Вадим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ I. Предмет, завдання та система показників в статистиці виробництва картоплі 1.1. Предмет та завдання статистики виробництва картоплі 6 1.2. Система показників статистики виробництва картоплі 8 Розділ II. Статистична оцінка показників виробництва картоплі 2.1. Ряди розподілу вибіркової сукупності, їх характеристика та графічне зображення 16 2.2. Статистичний аналіз варіації та форм розподілу 28 2.3. Перевірка статистичної гіпотези про відповідність емпіричного ряду розподілу нормальному 47 Розділ III. Кореляційний аналіз виробництва картоплі 3.1. Проста кореляція 51 3.2. Множинна кореляція 60 3.3. Непараметрична кореляція 68 Висновки 73 Список використаної літератури 74

Висновок

У курсовій роботі було розглянуто основні теоретичні аспекти статистики рослинництва, а також здійснено практичні розрахунки з метою дослідження таких показників, як урожайність картоплі, внесення органічних добрив та витрати праці.

Середнє значення урожайності по досліджуваній сукупності підприємств, становить 152,4 ц/га. Розмах варіації нам показує що діапазон зміни урожайності по 25 підприємствам встановлюється в рамці 190 ц/га. Урожайність, яка найчастіше зустрічається в ряду розподілу, складає 98,25 ц/га та. Згідно з розрахунком медіани можна сказати, що в одній половині всіх досліджуваних підприємств урожайність буде становити менше 134,6 ц/га, а в іншій половині вона складатиме більше 134,6 ц/га. Середнє квадратичне відхилення показало що урожайність по окремих підприємствах в середньому відхиляється від значення середньої урожайності на 58,9 ц/га. Згідно з критерієм однорідності можна сказати, що в нашому випадку урожайність однорідна оскільки становить 0,35 (або 35%), що лише на 0,02 (2%) більше від критерія однорідності 0,33 (33%).

Середнє значення внесення органічних добрив складає 17,11 т/га. Розмах варіації нам показує що діапазон зміни внесення органічних добрив під картоплю по 25 підприємствам встановлюється в рамці 18 т/га. Обсяг внесення органічних добрив що найчастіше зустрічається в ряду розподілу, складає 13,3 т/га. Згідно з розрахунком медіани можна сказати, що обсяг внесення органічних добрив в одній половина всіх досліджуваних підприємств становить менше 13,3 т/га, а в іншій половині вона складає більше 13,3 т/га. Середнє квадратичне відхилення показало що обсяг внесення органічних добрив по окремих підприємствах в середньому відхиляється від значення середнього обсягу на 5,39 т/га. Згідно з критерієм однорідності можна сказати, що в нашому випадку внесення органічних добрив під картоплю однорідна оскільки становить 0,32 (або 32%).

Середнє значення витрат праці на 1 ц картоплі становить 2,46 люд-год. Розмах варіації нам показує що діапазон зміни витрат праці на 1 ц картоплі по 25 підприємствам встановлюється в рамці 1,7 люд-год. Обсяг витрат праці на 1 ц картоплі, що найчастіше зустрічається в ряду розподілу, складає 1,855 люд/год та 3,008 люд/год. Згідно з розрахунком медіани можна сказати, що витрати праці на 1 ц картоплі в одній половина всіх досліджуваних підприємств становлять менше 2,63 люд/год, а в іншій половині вони складають більше 2,63 люд/год. Середнє квадратичне відхилення показало, що обсяг витрат праці на 1 ц картоплі по окремих підприємствах в середньому відхиляється від значення середнього обсягу на 0,513 люд/год. Згідно з критерієм однорідності можна сказати, що в нашому випадку внесення органічних добрив під картоплю неоднорідна, оскільки становить 0,04 (або 4%).

Так як фактичне значення критерію перевищує теоретичне значення, можна сказати, що нульова гіпотеза Н0 з імовірністю 0,954 не приймається. Тобто емпіричний ряд розподілу суттєво відрізняється від нормального.

У результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу у кількісному вигляді встановлено зв’язки між досліджуваними ознаками.

Множинна кореляція показала, що урожайність картоплі зростає на 3,42 ц/га в результаті зростання внесених добрив на 1 т/га та на 1,769 ц/га в результаті зростання витрат праці на 1 люд/год.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?