Курсова робота «Фінансовий облік витрат на підприємстві», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.01.2007 18:45 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку витрат на підприємстві 1.1. Організація обліку витрат 1.2. Облік виробничих витрат (синтетичний та аналітичний облік 1.3. Облік загальновиробничих витрат 1.4. Фактори, що впливають на організацію обліку витрат 1.5. Формування та облік собівартості Розділ 2. Облік витрат на підприємстві ВАТ «Коломийський деревообробний завод 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Коломийський ДОЗ 2.2. Проведення обліку витрат на ВАТ „Коломийський ДОЗРозділ 3. Шляхи вдосконалення обліку витрат на ВАТ „Коломийський ДОЗ Висновки Список використаної літературиДодатки

Висновок

Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

З уведенням в Україні міжнародних стандартів, дещо змінився підхід до формування собівартості (однак це не означає принципової зміни загального складу витрат на виробництво і реалізацію продукції). Якщо до 1 січня 2000 р., можна сказати, не відрізнялося поняття “витрати” від поняття “собівартість”, оскільки на кожну одиницю продукції розподіляли всі статті. Можуть бути розподілені тільки прямі витрати і та частина накладних витрат, яка пов’язана з виробництвом цієї продукції. Ті види постійних (накладних) витрат, які не пов’язані безпосередньо з виготовленням продукції, не включаються до собівартості цієї продукції, тобто не розподіляються на кожну одиницю. До таких витрат належать витрати на збут і адміністративні витрати. До них можуть належати й інші витрати, безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції.

Важливе місце посідає бухгалтерський облік витрат в деревообробній промисловості. В даній роботі розглядався облік витрат на прикладі підприємства ВАТ „Коломийський ДОЗ”. Як висновок, можна зазначити, що цей процес проходить згідно з вимогами бух обліку.

Витрати, пов'язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукції (робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на ВАТ «Коломийський ДОЗ» групуються за статтями: сировина та матеріали; покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій; паливо і енергія на технологічні цілі; зворотні відходи (вираховуються); основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; відрахування на соціальне страхування; витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції; відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв; цільового призначення та інші спеціальні витрати; витрати на утримання та експлуатацію устаткування; загальновиробничі витрати; загальногосподарські витрати; втрати внаслідок технічного неминучого браку; попутна продукція (вираховується); інші виробничі витрати; позавиробничі (комерційні) витрати.

На ВАТ «Коломийський ДОЗ» витрати на виробництво групуються за такими статтями: сировина та матеріали; паливо і енергія на технологічні цілі; зворотні відходи (вираховуються); основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; відрахування на соціальне страхування; витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції; витрати на утримання та експлуатацію устаткування; загальновиробничі витрати; загальногосподарські витрати; позавиробничі (комерційні) витрати.

Однак, необхідно виділити певні недоліки в процесі обліку витрат на підприємстві. Так, первинна фіксація витрат сировини за кожну зміну здійснюється на даному підприємстві записом в спеціальний журнал, але ж на практиці немає можливості стежити за своєчасністю і правильністю цих записів. Тому, слід було б замість журналу фіксувати фактичні витрати сировини і основних матеріалів в спеціальних нагромаджувальних документах, які можна було б прикласти в якості первинних документів до звітів про рух сировини і матеріалів, що знаходяться під записом у майстра (бригадира, технолога). Було б доцільним фіксувати фактичні вихід готових виробів за кожну зміну, і не стільки як засіб контролю за збереженням цінностей, скільки для того, щоб мати інформацію про результати використання сировини і основних матеріалів.

Більше уваги необхідно було б приділити обліку і розподілу непрямих витрат. Варто було б вести облік витрат на утримання і експлуатацію машин і устаткування в підрозділах підприємства. Доцільно було б фіксувати в спеціальних журналах фактичну завантаженість окремих апаратів і обладнання з ним щоб можна було оцінити рівень ефективності їх використання. Крім цього це дало б змогу більш чітко і точно визначити фактичну участь конкретних видів обладнання в виробництві конкретних видів виробів, таким чином більш точно розподілити витрати на утримання і експлуатацію машин і механізмів в розрізі видів виробів.

На основі інформації про затрати сировини і матеріалів за кожну зміну в розрізі видів виробів в порядку викладеному вище і даних про вихід продукції за кожну зміну, можна і необхідно аналізувати результати виробничого процесу за кожну зміну співстановлення фактичні дані з нормативними, виявити відхилення і оперативно визначити причини відхилень, що дав можливість своєчасно виявити на хід того чи іншого процесу, користувати в потрібному напрямку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення