Курсова робота «Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва і методика її складання», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.01.2007 18:31 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Класифікація фінансової звітності та принципи її підготовки 5 2. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності 8 3. Характеристика фінансово-господарської діяльності малого підприємства «Полімер 11 3. Методика підготовки Балансу малого підприємства 16 5. Методика підготовки Звіту про фінансові результати малого підприємства 21 Висновок 25 Список використаної літератури 26 Додатки

Висновок

Отже, бухгалтерська звітність — це система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік).

Бухгалтерська (фінансова) звітність подається відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, що регламентують питання фінансової звітності.

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства.

Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування в умовах ринкових відносин.

Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення стабільності на ринку.

Вимоги до бухгалтерської звітності:

- гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обґрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами;

- забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю організацій і підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення