Курсова робота «Інвестиційний процес в Україні, реалії та перспективи», 2006 рік

З предмету Банківська справа · додано 22.11.2010 20:14 · від наталья · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Науково-теоретичні основи інвестиційного процесу 1.2. Класифікація інвестицій 11 1.3. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес 13 1.4. Динаміка та особливості інвестиційного процесу в Україні 18 Розділ 2. Організація обліку інвестиційних операцій банківських установ україни 23 2.1. Роль банків на інвестиційному ринку України 23 2.2. Оцінювання банком ефективності інвестиційного проекту 30 2.3. Облік інвестиційних операцій банків України 31 Розділ 3. Основні напрями та шляхи вдосконалення розвитку інвестиційних процесів в україні 38 3.1. Шляхи та методи вдосконалення розвитку інвестиційних процесів в Україні 38 3.2. Напрями активізації інвестиційної діяльності банків в Україні 42 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

У курсовій роботі була розкрита економічна сутність інвестицій, інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності, проведен аналіз інвестиційного процесу в Україні за останні 3 роки, показана роль комерційних банків на інвестиційному ринку, особливості державного регулювання інвестиційного процесу. Була відображена організація обліку інвестиційних операцій банківських установ України. Даються основні методи вдосконалення розвитку інвестиційних процесів в Україні та напрями активізації інвестиційної діяльності українських банків.

Я намагалася знайти відповіді на таки питання: чи сприяє інвестиційний процес розвитку економіки нашої держави, яку провідну роль можуть відігравати в цьому держава та банківські установи, які методи покращують інвестиційний клімат в Україні?

Виходячи з вищевикладених розділів курсової роботи, можна вважати тему інвестиційного процесу дуже актуальною на сьогоднішній час, тому що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень.

У забезпеченні розвитку економіки вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвестиційна політика держави. Саме вона визначає реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснює раціональні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворює процеси на макроекономічному й мікроекономічному рівнях. Водночас держава повинна створювати сприятливий інвестиційний клімат з метою ширшого залучення, поряд з внутрішніми, іноземних інвесторів на взаємовигідних засадах.

Політика держави відносно інвестиційного процесу в країні має базуватися на збереженні та зміцненні ринкових засад впливу на процеси, що відбуваються в банківській сфері.

Держава повинна вирішати три принципових завдання для поліпшення інвестиційного процесу в Україні.

По-перше, створити правовий простір, адекватний законам ринкової економіки.

По-друге, створити сприятливе економічне середовище для розвитку підприємницької сфери і стимулювання виробництва продукції, конкурентноспроможної на внутрішньому ринку та світовому.

По-третє, відмовитися від фіскальної фінансової політики, що б активізувало інвестиційну діяльність. При цьому провідна роль в активізації інвестиційних процесів повинна належати банкам – найбільш розвинутому ринковому інститутові сучасної України.

Вплив держави на банківський сектор здійснюється шляхом формування відповідної законодавчої та нормативної бази та через реалізацію контролю над діяльністю банків на фінансових ринках.

Подальший розвиток банківської системи України належатиме значною мірою від удосконалення законодавства та ефективної взаємодії з органами державної влади.

В нашій країні ще досить багато невирішених проблем як в банківському секторі так і на інвестиційному просторі нашої країни. Але за останні роки ми змогли вирішати деякі проблеми стосовно інвестиційного процесу в Україні, тим самим покращити інвестиційний клімат в нашій державі. Я переконана в тому, що Україна в найближчий час зможе подолати всі перешкоди на шляху інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство і провідна роль в цьому буде належатиме банківським установам.

Коментар модератора

Теоретична робота, без цифер

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення