Курсова робота «Професiйна компетентнiсть спецiалiстiв соцiальноi роботи», 2005 рік

З предмету Соціальна робота · додано 12.01.2007 14:53 · від Валерия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Соціальний працівник: специфіка професії 7 1.1. Складність професій соціального працівника 7 1.2. Головні функції соціального працівника 9 1.3. Основна сфера діяльності соціального працівника. Вміння і навички 11 1.4. Основні вимоги до соціального працівника 14 Розділ 2. Професійні стосунки в соціальних службах і мультидисциплінарна робота 19 Розділ 3. Професійна компетентність соціального працівника 21 3.1. Професійне покликання соціального працівника 21 3.2. Професійна майстерність 23 3.3. Професійно-етичні якості, принципи і норми діяльності соціального працівника 24 3.4. Соціальна взаємодія фахівця по соціальній роботі і клієнта 26 3.5. Професійні ризики в соціальній роботі 29 3.6. Становлення системи підготовки соціальних працівників 31 3.7. Розвиток аналітичного мислення соціального працівника у процесі навчання 34 Висновок 38 Література 42

Висновок

Відповідно до західної традиції соціальні працівники заохочують різноманіття, плюралізм за допомогою конкуренції, а на Сході соціальні працівники керуються ідеями єднання, уніформості, згуртованості, прагнучи при цьому обходити гострі кути, конфлікти і жорстку конкурентну боротьбу.

Проте, в багатьох країнах (Єгипет, Індія) при використовуванні вже напрацьованих колегами методик соціальної роботи розвивалися власні технології, які, у свою чергу, використовувалися іншими країнами.

Соціальне конструювання форм і методів соціальної роботи залежно від простору і часу обумовлює складну методологічну проблему аналізу міжнародного досвіду, порівняння досвіду окремих країн, основу якої можуть скласти в основному лише якісні характеристики.

Основна задача вивчення міжнародного досвіду — знайти і обґрунтувати на основі теоретичного осмислення досвіду соціальної роботи, накопиченого протягом багатьох десятиріч зарубіжними країнами, ті загальні риси, які визначають соціальну, роботу як наукове знання і як професійну діяльність. Тільки вичленувавши ці константи (постійні величини) з різноманіття теоретичних і практичних підходів до соціальної роботи (змінні величини), можна спробувати знайти те загальне в міжнародному досвіді, що визначає професійну соціальну роботу як загальне явище в суспільному розвитку сучасного миру, ознака цивілізованості суспільства. Аналіз світового досвіду соціальної роботи свідчить про те, що разом з унікальністю, обумовленою соціально-економічними, ідейно-політичними умовами, особливостями культури і традицій кожної країни, соціальній роботі властиво щось загальне, без чого ця професійна діяльність втратила б свої базисні характеристики. Це загальне, засноване на якісних параметрах, можна згрупувати по трьох тих, що основним труять:

• професійна культура, що включає універсальні загальнолюдські, суспільно визнані базові цінності, а також загальні стандарти професійної поведінки;

• система наукових і практичних знань (теорія і методи соціальної роботи);

• суспільне визнання або соціальний статус професії;

Чому професійна культура є загальною постійною величиною міжнародного досвіду?

Звичайно при становленні і розвитку тієї або іншої професійної діяльності люди, що її практикують, створюють власну культуру. Певний набір ціннісних установок (як правило, відповідних структурі етичних норм даного суспільства), а також специфічні для даної професії лексикон, номенклатуру, поведінкові установки і ін. Ці установки і орієнтації були пов'язані з тією функцією, яку покликані виконувати представники даної професії як своє призначення, як свою роль в суспільстві.

Соціальна історія світової спільноти свідчить про те, що спочатку соціальна робота виникла як діяльність, що відповідала більшою мірою інтересам цивільного суспільства, ніж інтересам окремої особи. Іншими словами, соціальна робота спочатку ввібрала в себе загальнолюдські цінності, що виходять за рамки інтересів конкретних людей конкретного суспільства.

Метою соціальної роботи в основному є гармонізація взаємостосунків між індивідами, а також між індивідами і соціальними інститутами суспільства, а її задача — сприяти затвердженню соціальної і економічної справедливості, а також захищати право людини на гідне і вільне життя.

Соціальна робота переслідує наступні цілі:

• сприяти нормальній життєдіяльності людини, відновлювати, підтримувати або укріплювати функціонування індивідів, сімей, соціальних груп, організацій і общин;

• планувати, розвивати і реалізовувати соціальну політику, послуги і програми, які повинні задовольнити основні потреби людини, а також надавати допомогу конкретним людям в розвитку їх здібностей і навиків;

• використовувати засоби соціального захисту населення, передбачені законом;

• постійно підвищувати кваліфікацію і діючу систему контролю рівня професійних знань практикуючих соціальних працівників;

Ціннісними установками всіх різновидів професійної соціальної роботи є пошана честі і достоїнства людини, неповторності і унікальності його особи.

Професійна соціальна робота, вміло реалізуюча ці ціннісні принципи в своїй практичній діяльності, має свій в розпорядженні достатні засоби, щоб переконати громадськість в тому, що саме цей конкретний соціальний інститут, що має розвинену структуру відповідних служб і організацій, уповноважений суспільством, вирішувати проблеми людей, потребуючих в соціальній допомозі, і захищати їх честь і гідність. Розглянемо другий компонент загальнозначущих ознак соціальної роботи — систему наукових і практичних знань.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали