Дипломна робота «Розробка та експлуатація еоценового покладу микуличинського нафтового родовища та проектування АСКО», 2004 рік

З предмету Техніка, технології · додано 17.11.2010 19:33 · від Петя · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1геолого-промислова характеристика родовища і покладу 1.1. Загальні відомості про родовище 1.2. Стратиграфія 1.3. Тектоніка 1.4. Нафтогазоносність. Колекторські властивості покладу 1.5. Фізико-хімічні властивості флюїдів 1.6. Запаси нафти і газу 2. Аналіз розробки покладу 2.1. Коротка історія розвідки і розробки родовища 2.2. Перебіг у часі основних технологічних показників розробки еоценового покладу 2.3. Аналіз поточного стану розробки покладу 2.4. Аналіз енергетичного стану родовища 2.5. Аналіз вироблення запасів нафти 2.6. Висновки про стан розробки покладу 3. Аналіз технології і техніки експлуатації свердловин покладу 3.1. Стан фонду свердловин родовища та покладу 3.2. Аналіз технологічних режимів роботи свердловин 3.3. Конструкції та обладнання свердловин 3.4. Аналіз ускладнень в роботі свердловин та методів дії на ПЗП з метою обґрунтування та вибору ефективного методу дії 3.5. Висновки про стан експлуатації свердловин 4. Аналіз системи збору та підготовки продукції 4.1. Аналіз існуючої системи збору нафти на родовищі 4.2. Розрахунок втрат тиску на тертя в викидній лінії типової свердловини з урахуванням транспорту газорідинної суміші 5. Прогнозування показників розробки еоценового покладу 5.1. Методики розрахунків. Вибір методики прогнозування 5.2. Розрахунок прогнозування видобутку нафти за дебітом на відпрацьований свердловино-день 5.3. Висновки 6. Проектування технологічних параметрів обґрунтованого методу дії на привибійну зону пласта 6.1. Загальні відомості про оброблення привибійної зони пласта і обгрунтування вибору свердловини для проведення робіт 6.2. Технологічні і технічні розрахунки параметрів здійснення процесу азото-солянокислотного оброблення привибійної зони пласта 6.3. Технологічна оцінка ефективності запроектованого технологічного процесу 6.4. Висновки 7. Проектування нового технологічного режиму роботи свердловини після впровадження обгрунтованого методу дії на пзп 7.1. Розрахунок режимних параметрів експлуатації 7.2. Розрахунок колони НКТ 7.3. Розрахунок діаметра штуцера 8. Охорона праці 8.1. Значення охорони праці для забезпечення безпечних та здорових умов праці 8.2. Аналіз потенційних небезпечних та шкідливих факторів при проведенні АСКО 8.3. Забезпечення нормальних умов праці та безпеки технологічних процесів при проведенні АСКО 8.4. Розрахунок заходів з охорони праці та довкілля 9. Розрахунок техніко-економічної ефективності проектних рішень 9.1. Аналіз основних техніко-економічних показників 9.2. Опис проведення азото-солянокислотної обробки 9.3. Методика розрахунку економічного ефекту 9.4. Розрахунок річного економічного ефекту Загальні висновки Список використаних джерел

Висновок

Виконавши дипломний проект на тему “Аналіз розробки та експлуатації еоценового покладу Микуличинського нафтового родовища та проектування оброблень привибійної зони пласта газованою кислотою з корегуванням технологічних параметрів роботи свердловини після їх здійснень”, можна зробити наступні загальні висновки:

1. Приведена геолого-промислова характеристика родовища, та проаналізовано колекторські властивості пластів і фізико-хімічний склад пластових флюїдів, приведено запаси нафти і газу. Родовище в геологічному плані є досить складним і складається з декількох тектонічно обмежених блоків

2. Проаналізовано поточний стан розробки родовища та перебіг у часі основних показників розробки родовища та еоценового покладу. З даного аналізу видно, що еоценовий поклад перебував на дослідно-промисловій стадії розробки до 2008 року. З 01.01.2008 року родовище і поклад перебувають в консервації.

3. Розробка еоценового покладу відбувалася достатньо великими темпами; основною причиною цього є те, що для даного покладу був характерний високий темп відбору нафти. Накопичений видобуток станом на 01.01.2008 р. по еоценовому покладу дорівнює: нафти 105,921 тис. т, рідини 107,306 тис. т, нафтового газу 105,679 млн.м3. Це відповідає 51,9% видобувних запасів категорії С1 і коефіцієнту вилучення нафти (КВН) 0,0519 за кінцевого 0,1.

4. Розглянувши роботу фонду свердловин родовища та ускладнення в їх роботі, можна заключити, що фонд свердловин перебуває, в цілому, в задовільному стані.

5. Проведено прогнозування розробки родовища на наступні 3 роки. Зокрема виконано прогнозування накопиченого видобутку нафти на відпрацьований свердловино-день в часі, для даної характеристики я отримав коефіцієнт кореляції рівним r = 0,95192.

6. На основі аналізу технологічних режимів роботи свердловин для проведення АСКО, з використанням газованої соляної кислоти азотом, було обрано свердловину №24. Розраховані технологічні параметри здійснення запроектованого процесу для свердловини №24, необхідна кількість матеріалів для його проведення, а також підібрано обладнання для здійснення процесу.

Підрахована технологічна ефективність проведення АСКО на свердловині №24, яка склала 1,51 рази, тобто даний вид дії на привибійну зону пласта доцільно провести ще на інших свердловинах.

7. Після реалізації АСКО ПЗП розраховано нові режимні параметри роботи обладнання, що встановлено на свердловині та підібрано нове підземне обладнання.

8. Висвітлено заходи з охорони праці при експлуатації свердловини та при здійсненні запроектованого технологічного процесу, а також заходи з охорони навколишнього середовища при розробці родовища. Виконано розрахунок безпечної відстані до газового факела.

9. Розраховано річний економічний ефект від проведеного процесу:

– за умови впровадження даного процесу по свердловині №24 складе 1936,663 тис. грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?